ภาพจาก Facebook อุทยานราชภักดิ์

2559: ประเทศไทยจะเดินไปทางไหนดี?

บทบรรณาธิการ SIU ต้อนรับปี 2559 – ในช่วงที่ประเทศไทยยิ่งดูไร้ความหวัง กลับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คนไทยต้องมาถกเถียงพูดคุยกัน ว่าตกลงแล้วประเทศไทยควรเดินหน้าไปในทิศทางใด

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าอุดรธานี

สัมภาษณ์ ‘สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย’ ประธานหอการค้าอุดรธานี กับแนวโน้มเศรษฐกิจอีสาน

มองอนาคต จ.อุดรธานี ในฐานะศูนย์กลางอีสานตอนบน เชื่อมเศรษฐกิจ-การค้าสู่ประเทศลาวและอินโดจีน ผ่านการสัมภาษณ์ ‘สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย’ ประธานหอการค้าอุดรธานี

wine

FTA กับความเหลื่อมล้ำ

เมื่อ FTA มีได้ มีเสีย สาขาการผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันได้ย่อมต้องปรับกลยุทธ์ในการผลิต ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้คือการลดจำนวนแรงงาน หรือที่เลวร้ายที่สุดคือการเลิกจ้าง แรงงานไร้ฝีมือ

1891219_652086688173397_646734754_n

บทสัมภาษณ์: “ชัชรินทร์ ชัยดี “การเมือง ชีวิต และความใฝ่ฝัน อีสานเปลี่ยนไปอย่างไร?

สัมภาษณ์คุณชัชรินทร์ ชัยดี ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอีสานทั้งการเมือง ชีวิต และความใฝ่ฝัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยเฉพาะการเมืองไทยหลังปี 2540 เป็นต้นมา

credit image by Amazon

“Foreign Aid” ดีหรือไม่? (ตอน 2/2)

Foreign Aid มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต้าน มาดูเหตุผลกัน ว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศนี้จะยิ่งทำให้ประเทศที่ยากไร้ยิ่งลำบากยิ่งขึ้นหรือพัฒนามากขึ้นกันแน่?