1-133

คสช.ตั้งกก.สรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนเลือกตั้งทั่วไป

คสช. ออกประกาศฉบับ 85 ตั้งกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องท้องถิ่น แทนจัดการเลือกตั้งทั่วไป หลังสมาชิกครบวาระ

นักการเมืองมาเลย์ กับ Hitler

ควันหลงบอลโลกกับภาพจำฮิตเลอร์ที่ยัง “คงอยู่”

ดูเหมือนว่า hashtags หรือ # นั้นจะเริ่มถูกหยิบมาใช้ในช่วงเกมสำคัญของเยอรมันในช่วงฟุตบอลโลก 2014 อาทิ “ฉันคิดว่าครั้งสุดท้ายที่เยอรมันทำลายผู้อื่น คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

The Wind Rises

The Wind Rises ผลงานชิ้นสุดท้ายของมิยาซากิ กับการสร้างอุตสาหกรรมการบินญี่ปุ่น

วิจารณ์ภาพยนตร์ The Wind Rises ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของผู้กำกับฮายาโอะ มิซายากิ กับประวัติการสร้างอุตสาหกรรมการบินญี่ปุ่นช่วงก่อนสงครามโลก

scb-life

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIF) ร้องเรียน SCB ตั้งราคาซื้อหุ้นคืนผิดกฎ

กลุ่มผู้ถือหุ้นไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCB Life) ยื่นเอกสารร้องเรียน ไทยพาณิชย์ซื้อหุ้นคืนไม่เป็นธรรม ตั้งตัวเองเป็นที่ปรึกษาการเงินประเมินมูลค่าหุ้น-เสนอราคาต่ำกว่าที่ควร

7jbhbfa7he868ieg7aia6

สิทธิชุมชนกับมาตรการคุ้มครองทางสิ่งแวดล้อม EHIA

กระบวนการพัฒนาจากรัฐและเอกชนผ่านโครงการต่างๆเพื่อการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลอันนำมาสู่การสร้างานและความเจริญมั่งคั่งให้แก่ประชาตินั้น แน่นอนว่าอีกด้านหนึ่งคือผลกระทบที่จะตามมา ทั้งทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของผู้คนที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Leader:

นายกรัฐมนตรีคนที่ 29