the-best-deal

“YES” Vote ที่ขมขื่นกับข้อตกลงสันติภาพในโคลอมเบีย

แม้จะต้องทนขมขื่นเห็นฆาตกรที่ฆ่าครอบครัวเธอจะได้ดิบได้ดีทางการเมืองในอนาคต แต่การโหวต Yes อาจเป็นทางเลือกเดียว

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าอุดรธานี

สัมภาษณ์ ‘สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย’ ประธานหอการค้าอุดรธานี กับแนวโน้มเศรษฐกิจอีสาน

มองอนาคต จ.อุดรธานี ในฐานะศูนย์กลางอีสานตอนบน เชื่อมเศรษฐกิจ-การค้าสู่ประเทศลาวและอินโดจีน ผ่านการสัมภาษณ์ ‘สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย’ ประธานหอการค้าอุดรธานี

wine

FTA กับความเหลื่อมล้ำ

เมื่อ FTA มีได้ มีเสีย สาขาการผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันได้ย่อมต้องปรับกลยุทธ์ในการผลิต ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้คือการลดจำนวนแรงงาน หรือที่เลวร้ายที่สุดคือการเลิกจ้าง แรงงานไร้ฝีมือ

752-131219111423

ทางเลือกบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านจากสังคมชาวนามาสู่สังคมของผู้ประกอบการในชนบท

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คือ การเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านในสังคมชนบท ไปสู่สังคมของผู้ประกอบการในชนบท

panda-in-the-flash

‘แพนด้าเพื่อการทูต’ กับ ‘บัญชีสูญพันธุ์’

ไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะขอเช่าแพนด้าจากจีนได้ เพราะประเทศนั้นๆ ต้องมีมิตรภาพที่ดีกับจีน หรือจีนต้องการสร้างมิตรที่ดีด้วย บวกกับประเทศนั้นๆ ต้องมีกระเป๋าหนักพอตัวในการเป็นบ้านที่สองให้กับแพนด้า