ภาพจาก tawanok.com

ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการบนพื้นที่ที่คลุมเครือ

ความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของสังคมสมัยใหม่ ทำให้เราเห็นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ และการช่วงชิงความหมายของการนิยาม ที่นำมาสู่ขบวนการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่าง ๆ ในหลายมิติ

http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2015/09/14/business-as-usual-at-singapore-inc/

4 ปัจจัยที่ทำให้พรรค PAP ชนะการเลือกตั้งสิงคโปร์

Jennifer Frentasia นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมิชิแกน วิเคราะห์สาเหตุสำคัญที่ทำให้พรรค PAP กลับมาชนะเลือกตั้งสิงคโปร์อีกครั้ง

https://www.facebook.com/digitalculturethailand?fref=ts

Sharing Economy เศรษฐกิจแบ่งปัน

กลุ่ม Digital Culture Thailand ร่วมกับมูลนิธิ Heinrich Böll Stiftung และ Siam Intelligence Unit ร่วมจัดงานเสวนา Sharing Economy ‘เศรษฐกิจแบ่งปัน

China's President Xi Jinping (front row 8th R) meets with the guests at the Asian Infrastructure Investment Bank launch ceremony at the Great Hall of the People in Beijing in this October 24, 2014 file photo.  REUTERS/Takaki Yajima/Pool/Files

ธนาคาร ADB มองการเจริญเติบโตในเอเชียยังช้า โดยเฉพาะจีนในปี 2015-2016

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) มองการเจริญเติบโตในเอเชียยังช้า โดยเฉพาะจีน ในปี 2015-2016

Millennium Development Goals

“Foreign Aid” คืออะไร ใครรับ ใครบริจาค (ตอน 1/2)

การให้เงินช่วยเหลือกับต่างประเทศนั้นมีจุดประสงค์หลากหลาย และ ODA ถูกยอมรับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต