Practical Report Agenda Bangkok 10 เทรนด์สำหรับนโยบายกรุงเทพมหานครในอนาคต

SIU เริ่มโครงการ Agenda Bangkok “วาระกรุงเทพ” มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 โดยมีจุดหมายเพื่อ รวบรวมและรับฟังข้อมูลจากประชากรกรุงเทพทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ หรือผู้ที่มีส่วนกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในอดีต จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้รับมาสังเคราะห์เป็น “แนวโน้มประเด็นเชิงนโยบาย” ที่จะส่งผลสะเทือนกับกรุงเทพมหานครในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ Agenda Bangkok คือการนำเสนอนโยบายที่ “เต็มไปด้วยข้อมูลสนับสนุนและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ” ต่อผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นช่วงปี 2556 รวมถึงสังคมไทยในภาพรวม

เราหวังว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์นี้ จะมีบทบาทต่อนโยบายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าราชการ กทม. ทุกท่าน ให้มีนโยบายที่จับต้องได้และเป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่ใช่เป็นแค่เพียง “นโยบายขายฝัน” ดังเช่นการเลือกตั้งในอดีต

10 Future Bangkok Policies

บทสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านนโยบายกรุงเทพ

กระบวนการทำงานของเราประกอบด้วย งานเสวนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) จากภาคส่วนต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง (อ่านรายละเอียดได้จาก 10 นโยบายน่าคิดสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสมัยหน้า กับ วาระกรุงเทพฯ 2012) และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายของกรุงเทพ 5 ท่าน

ผลที่ได้รับคือหนังสือ 10 Bangkok Future Policies หรือ 10 เทรนด์สำหรับนโยบายกรุงเทพมหานครในอนาคต ซึ่งแถลงข่าวเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และได้รับความสนใจจากสื่อหลายแห่งในประเทศไทย (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, Voice TV)

สรุป 10 แนวโน้มนโยบายกรุงเทพ

โครงการจะนำเสนอแนวโน้มนโยบายทั้ง 10 ประเด็น ผ่านเว็บไซต์ Siam Intelligence ตามลำดับต่อไป โดยบทความในชุดที่เผยแพร่แล้วมีดังนี้

สัมภาษณ์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2556

นอกจากนี้ โครงการยังติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งปี 2556 เพื่อสอบถามแนวทางและนโยบาย ในประเด็นที่สอดคล้องกับข้อสรุปเชิงนโยบายของโครงการด้วย โดยจะเผยแพร่บทสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ Siam Intelligence เช่นกัน

สัมภาษณ์ “ตู่ ติงลี่” ร.อ.ดร.เมตตา เต็มชำนาญ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. โครงการ Agenda Bangkok

ดาวน์โหลดหนังสือ 10 Bangkok Future Policies

สำหรับหนังสือ  10 Bangkok Future Policies สามารถอ่านได้จากเอกสารด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดฉบับ PDF

 

Agenda Bangkok ในสื่อต่างๆ

เทปการแนะนำโครงการ Agenda Bangkok โดยคุณพิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ ตัวแทนจาก SIU ผ่านทาง Voice TV

ได้รับการกล่าวถึงในสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

ท่านสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร ทิศทางเกี่ยวกับนโยบายกรุงเทพฯ ได้ที่ Agenda Bangkok 2012 วาระกรุงเทพฯ