Practical Report คำกล่าวของนางออง ซาน ซูจี เนื่องในโอกาสเปิดตัวเว็บไซต์พรรค NLD

ระบบการสื่อสารที่ดีมีความจำเป็นต่อความพยายามจัดตั้งเครือข่ายของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งจะแพร่หลายไปทั่วโลก ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เว็บแห่งนี้กำลังจะทำให้นโยบายและกิจกรรมของพรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy : NLD) เป็นที่รับรู้ทั่วโลก ด้วยการสื่อสารผ่านเว็บแห่งนี้ และด้วยแรงสนับสนุนอย่างเข้มแข็งในแนวทางของเรา เช่นเดียวกับที่ผู้คนทั้งหลายมีความต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและเกี่ยวกับ NLD ดิฉันเชื่อว่าเราจะบรรลุเป้าหมายต่อการรวมกันของฝ่ายประชาธิปไตยในอัตราก้าวที่รวดเร็วขึ้น

ดิฉันขอแสดงความขอบคุณจากใจต่อผู้คนทั้งหลายที่ทำงานอย่างหนักที่ทำให้เว็บแห่งนี้ปรากฎเป็นจริงขึ้นมา

ออง ซาน ซูจี
30 มกราคม 2554

ที่มา – http://www.nldburma.org