Practical Report ผลการเลือกตั้ง ส.ก.- ส.ข.ปชป.โกยที่นั่ง การเมืองใหม่เป้าศูนย์

สรุปผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)ล่าสุดทั้ง 50 เขตโดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางได้ออกมาแล้ว โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ก.เขตทั้ง 50 เขต จำนวน 61 คน พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ครองเสียงข้างมากไปได้ถึง 45 คน ส่วนคู่แข๋งอย่างพรรคเพื่อไทย (พท.)ได้ไป 15 คน โดยมีผู้สมัครอิสระสอดแทรกเข้ามาได้ 1 คน ขณะที่พรรคการเมืองใหม่ซึ่งลงสนามการเลือกตั้งครั้งแรกผลการเลือกตั้งที่่ออกมาพบว่าไม่มีผู้สมัครคนใดถูกรับเลือกเข้ามาเลย

ในส่วนของการเลือกสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) จำนวนทั้งสิ้น 36 เขตจำนวนสมาชิกทั้งหมด 256 ที่นั่ง ปรากฎว่าพรรคประชาธิปัตยโกยที่นั่งไปได้ถึง 210 ที่นั่ง ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้ที่นั่งเพียง 39 ที่นั่งและอีก 7 ที่นั่งเป็นของผู้สมัครอิสระ ส่วนพรรคการเมืองใหม่ไม่ได้ที่นั่ง โดยปชป.ยกทีมใน 27 เขต พท.ยกทีมใน 5 เขต และอิสระ 1 เขต

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.)

เขตคลองเตย นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา         พรรคประชาธิปัตย์ 14,387 คะแนน
เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล       พรรคประชาธิปัตย์ 9,590 คะแนน
เขตคันนายาว นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ        พรรคเพื่อไทย 15,646 คะแนน
เขตดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต                       พรรคเพื่อไทย 17,915 คะแนน
เขตดุสิต นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย                          พรรคเพื่อไทย 14,160 คะแนน
เขตตลิ่งชัน พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง                  พรรคประชาธิปัตย์ 16,583 คะแนน
เขตทวีวัฒนา นายสุไหง แสวงสุข                    พรรคประชาธิปัตย์ 15,627 คะแนน
เขตทุ่งครุ นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์                     พรรคประชาธิปัตย์ 11,635 คะแนน
เขตธนบุรี นายวิชัย หุตังคบดี                           พรรคเพื่อไทย 12,821 คะแนน
เขตบางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล              พรรคประชาธิปัตย์ 19,413 คะแนน
เขตบางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร            พรรคประชาธิปัตย์ 14,131 คะแนน
เขตบางคอแหลม นายอภิมุข ฉันทวานิช         พรรคประชาธิปัตย์ 14,689 คะแนน
เขตบางซื่อ น.ส.พรพิมล คงอุดม                     พรรคประชาธิปัตย์ 22,157 คะแนน
เขตบางนา นายคำรณ บำรุงรักษ์                    พรรคประชาธิปัตย์ 13,336 คะแนน
เขตบางบอน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ               พรรคประชาธิปัตย์ 14,073 คะแนน
เขตบางพลัด นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล            พรรคประชาธิปัตย์ 12,608 คะแนน
เขตบางรัก นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา             พรรคประชาธิปัตย์ 8,540 คะแนน
เขตบึงกุ่ม นายแมน เจริญวัลย์                       พรรคประชาธิปัตย์ 21,043 คะแนน
เขตปทุมวัน นางสาวอุไร อนันตสิน                พรรคประชาธิปัตย์ 6,463 คะแนน
เขตป้อมปราบฯ นายเอก จึงเลิศศิริ                พรรคประชาธิปัตย์ 8,742 คะแนน
เขตพญาไท นายพีรพล กนกวลัย                    พรรคประชาธิปัตย์ 11,415 คะแนน
เขตพระโขนง นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ                 พรรคประชาธิปัตย์ 16,170 คะแนน
เขตพระนคร น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ       พรรคประชาธิปัตย์ 10,481 คะแนน
เขตภาษีเจริญ นายสุธา นิติภานนท์                พรรคประชาธิปัตย์ 18,784 คะแนน
เขตมีนบุรี นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์                    พรรคเพื่อไทย 20,532 คะแนน
เขตยานนาวา นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์     พรรคประชาธิปัตย์ 14,305 คะแนน
เขตราชเทวี นางผุสดี วงศ์กำแหง               พรรคประชาธิปัตย์ 8,457 คะแนน
เขตราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา           พรรคประชาธิปัตย์ 12,478 คะแนน
เขตลาดพร้าว นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์              พรรคประชาธิปัตย์ 16,975 คะแนน
เขตวังทองหลาง นายบำรุง รัตนะ                  พรรคประชาธิปัตย์ 15,391 คะแนน
เขตวัฒนา นายประสิทธิ์ รักสลาม                   พรรคประชาธิปัตย์ 11,301 คะแนน
เขตสวนหลวง นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์           พรรคประชาธิปัตย์ 19,005 คะแนน
เขตสะพานสูง นายประสิทธิ์ มะหะหมัด           พรรคเพื่อไทย 10,983 คะแนน
เขตสัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์        พรรคประชาธิปัตย์ 6,446 คะแนน
เขตสาทร นายธวัชชัย ปิยนนทยา                 พรรคประชาธิปัตย์ 14,428 คะแนน
เขตหนองแขม นายนวรัตน์ อยู่บำรุง              พรรคเพื่อไทย 22,804 คะแนน
เขตหนองจอก นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์     พรรคเพื่อไทย 20,787 คะแนน

เขตหลักสี่ น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี                  อิสระ 11,289 คะแนน
เขตห้วยขวาง นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย 13,621 คะแนน
เขตจตุจักร
เขตที่ 1 นายประพนธ์ เนตรรังษี                      พรรคเพื่อไทย 10,057 คะแนน
เขตที่ 2 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์                 พรรคประชาธิปัตย์ 11,518 คะแนน
เขตจอมทอง
เขตที่ 1 นายพิรกร วีรกุลสุนทร                        พรรคประชาธิปัตย์ 11,471 คะแนน
เขตที่ 2 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร                   พรรคประชาธิปัตย์ 14,369 คะแนน
เขตสายไหม
เขตที่ 1 น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี                     พรรคประชาธิปัตย์ 13,218 คะแนน
เขตที่ 2 นายสมชาย เวสารัชตระกูล               พรรคประชาธิปัตย์ 13,336 คะแนน
เขตบางเขน
เขตที่ 1 นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก          พรรคเพื่อไทย 13,979 คะแนน
เขตที่ 2 น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ                           พรรคประชาธิปัตย์ 12,922 คะแนน
เขตบางแค
เขตที่ 1 นายสุพิน คล้ายนก                             พรรคประชาธิปัตย์ 14,030 คะแนน
เขตที่ 2 นายเพทาย จั่นเผื่อน                         พรรคประชาธิปัตย์ 16,036 คะแนน
เขตบางกะปิ
เขตที่ 1 นายประเสริฐ ทองนุ่น                        พรรคประชาธิปัตย์ 10,816 คะแนน
เขตที่ 2 นางนฤมล รัตนาภิบาล                      พรรคประชาธิปัตย์ 8,578 คะแนน
เขตบางขุนเทียน
เขตที่ 1 นายสารัช ม่วงศิริ                              พรรคประชาธิปัตย์ 11,272 คะแนน
เขตที่ 2 นายสาทร ม่วงศิริ                              พรรคประชาธิปัตย์ 11,468 คะแนน
เขตประเวศ
เขตที่ 1 นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล                  พรรคประชาธิปัตย์ 11,867 คะแนน
เขตที่ 2 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล                    พรรคประชาธิปัตย์ 12,140 คะแนน
เขตคลองสามวา
เขตที่ 1 นายวิรัช อินช่วย                              พรรคประชาธิปัตย์ 10,525 คะแนน
เขตที่ 2 นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ               พรรคประชาธิปัตย์ 11,774 คะแนน
เขตดอนเมือง
เขตที่ 1 นายสุริยา โหสกุล                            พรรคเพื่อไทย 11,170 คะแนน
เขตที่ 2 นางพิมพ์ชนา โหสกุล                      พรรคเพื่อไทย 11,863 คะแนน
เขตลาดกระบัง
เขตที่ 1 นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์                 พรรคเพื่อไทย 10,096 คะแนน
เขตที่ 2 นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์                   พรรคเพื่อไทย 10,425 คะแนน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.)
1. เขตคลองเตย มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
2. เขตคลองสาน มี ส.ข. ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
3. เขตจอมทอง มี ส.ข. ได้ 8 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 7 คน และเพื่อไทย 1 คน
4. เขตดินแดง มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
5. เขตดุุสิต มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
6. เขตตลิ่งชัน มี ส.ข.ได้7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
7. เขตทวีวัฒนา มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
8. เขตทุ่งครุ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 6 คน และเพื่อไทย 1 คน
9. เขตธนบุรี มี ส.ข.ได้7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทั้งหมด7 คน
10. เขตบางกอกน้อย มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
11. เขตบางกอกใหญ่ มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
12.เขตบางขุนเทียน มี ส.ข.ได้ 8 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 8 คน
13.เขตบางคอแหลม มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
14. เขตบางแค มี ส.ข.ได้ 8 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 8 คน
15. เขตบางซื่อ มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
16. เขตบางนา มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
17. เขตบางบอน มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
18. เขตบางพลัด มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
19.เขตบางรัก มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
20. เขตปทุมวัน มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
21. เขตประเวศ มี ส.ข.ได้ 8 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 8 คน
22. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
23. เขตพญาไท มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
24. เขตพระโขนง มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
25. เขตพระนคร มี ส.ข.ได้7 คน เป็นผู้สมัครจากอิสระ ทั้งหมด 7 คน
26. เขตภาษีเจริญ มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทั้งหมด 7 คน
27. เขตยานนาวา มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
28. เขตราชเทวี มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
29. เขตราษฎร์บูรณะ มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
30. เขตวัฒนา มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
31. เขตสวนหลวง มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
32. เขตสัมพันธวงศ์ มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
33. เขตสาทร มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด 7 คน
34. เขตหนองแขม มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ทั้งหมด 7 คน
35. เขตหนองจอก มี ส.ข.ได้7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทั้งหมด 7 คน
36. เขตห้วยขวาง มี ส.ข.ได้ 7 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ทั้งหมด 7 คน

ที่่มา : ประชาไท , มติชน