Practical Report โอบามาออกแถลงการณ์กดดันผู้นำอียิปต์: ก่อนมูบารัคลงจากตำแหน่งไม่กี่ชั่วโมง

ประชาชนชาวอียิปต์ได้รับรู้การบอกกล่าวก่อนหน้าแล้ว ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยทันที ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะยังผลให้ชาวอียิปต์จำนวนมาก ยังคงไม่แน่ใจว่า รัฐบาลจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และมันคือความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องพูดอย่างชัดเจนต่อประชาชนชาวอียิปต์และประชาคมโลก รัฐบาลอียิปต์ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดเป็นรูปธรรม ไร้ซึ่งนัยที่ยากต่อการทำความเข้าใจ มุ่งสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เนื่องจากพวกเขา (ชาวอียิปต์) ยังไม่สามารถครอบครองโอกาสนั้นได้

ภาพคำแถลงการณ์ของโอบามา (คลิกที่รูปภาพเพื่อไปที่เว็บไซต์ของคำแถลงการณ์)


อย่างที่เราได้เคยกล่าวไป ตั้งแต่สถานการณ์ความไม่สงบเริ่มต้นขึ้น อนาคตของอียิปต์จะถูกกำหนดโดยประชาชนชาวอียิปต์ แต่สหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า เราจะยืนหยัดตามหลักการสำคัญ เราเชื่อว่าสิทธิสากลของประชาชนชาวอียิปต์ต้องได้รับการเคารพ และความปรารถนาของพวกเขาต้องมีการตอบรับ เราเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการเจรจาคือหนทางสู่ประชาธิปไตย ท้ายที่สุดแล้ว เราเชื่อว่า พ.ร.ก. ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะถูกยกเลิกไป

เราเชื่อว่าการเจรจามีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับผู้ต่อต้านในวงกว้าง และประชาสังคมชาวอียิปต์ควรตั้งคำถามที่เป็นคำถามสำคัญต่ออนาคตที่อียิปต์ต้องเผชิญว่า: การปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองทั้งหมด; การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถผันกลับได้ และร่วมกันพัฒนา roadmap ที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่มีความเสรีและเป็นธรรม

ด้วยเหตุนี้เราจึงเร่งให้รัฐบาลอียิปต์ ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และควรใช้ถ้อยแถลงในภาษาที่ไม่กำกวม ชัดเจน ถึงกระบวนการทุกขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและการปกครองที่เป็นระบอบผู้แทน โดยมีประชาชนชาวอียิปต์เป็นผู้แสวงหา

ก้าวไปข้างหน้าเถิด มันจะเป็นองค์ประกอบสำคัญตามสิทธิสากลของประชาชนชาวอียิปต์ที่ต้องได้รับความเคารพ ต้องมีการควบคุม ยับยั้งจากทุกฝ่าย ต้องละทิ้งความรุนแรง

รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ตอบสนองความต้องการอย่างแรงกล้าของประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความโหดร้าย รุนแรง ต้องมีการรับฟังเสียงของประชาชนชาวอียิปต์

ประชาชนชาวอียิปต์ได้ทำให้เห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าจะไม่ถอยหลัง อียิปต์ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และอนาคตของอียิปต์อยู่ในมือของประชาชน ผู้ที่สามารถแสดงออกตามสิทธิด้วยการชุมนุมอย่างสันติเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนชาวอียิปต์และสังคมอียิปต์โดยรวม

เราได้เห็นคนหนุ่มสาวและคนแก่เฒ่า คนรวยและคนจน ชาวมุสลิมและชาวคริสต์อยู่ร่วมกันได้ และเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงในการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในความพยายามเช่นนั้น ผู้คนหนุ่มสาวได้เป็นผู้ริเริ่มก่อน และยุคใหม่ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว พวกเขาทำให้เห็นชัดเจนว่า อียิปต์ต้องสนองรับความหวังของพวกเขา เติมเต็มความปรารถนาอย่างแรงกล้าของพวกเขา และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันไร้ขอบเขต ในเวลาที่ยากลำบากแสนเข็ญเช่นนี้ ผมรู้ว่าประชาชนชาวอียิปต์จะคงความมุ่งมั่น และพวกเขาต้องรู้ว่าพวกเขาจะยังคงมีเพื่อนเป็นสหรัฐอเมริกาต่อไป

Whitehouse