Practical Report ASEAN Observer

กระบวนทัศน์ใหม่ความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน

from wikipedia

01/01/2014 4,735 views

ค่าเฉลี่ยความต้องการพลังงานของอาเซียนในอนาคตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจในภูมิภาค เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาดาวรุ่งในอาเซียนโดยเฉพาอย่างยิ่งอินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า เหล่านี้จะเป็นตัวเร่ง (Catalyst) ให้การใช้พลังงานในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น

ก่อน AEC 2015: ปรากฏการณ์ ศูนย์อาเซียน แพร่สะพัดทั่วไทย!!

photo from Bangkokopost

29/10/2013 4,372 views 2 comments

การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ควรมีการจัดระเบียบ ควรมีความเป็นเอกภาพมากกว่านี้ และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการในลักษณะของผักชีโรยหน้า คือ “มีเพราะว่าตามกระแส หรือมีเพราะมีเขามีกัน”

ประวัติศาสตร์และเส้นทางสู่มหาอำนาจของ “อินโดนีเซีย” ใน ASEAN ตอน 1

photo from wikipedia

24/10/2013 8,473 views

บทบาทของอินโดนีเซียในเวทีระหว่างประเทศ กำลังฉายภาพและแสดงความเจิดจรัสอย่างต่อเนื่อง ในฐานะของประเทศกำลังพัฒนาสมรรถนะสูง มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง (Average GDP Growth Rate 5-6% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา)

“เศษกระดาษ 3 แผ่น” สู่เป้าหมายจุดประกายการศึกษาเรื่องอาเซียน ?

photo from aseansec.org

19/10/2013 4,152 views 1 comment

หลังจากตั้งสติได้ ผมก็เปิดใจยอมรับความจริงของชีวิต ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ผิดพลาดมาหลายสิบปีได้ หน้าที่ของผมจึงมีเพียงสอนนักศึกษากลุ่มเล็กๆ ที่ผมมีอำนาจในมือให้ดีที่สุด

สรินณา อารีธรรมศิริกุล: ผลกระทบของ TPP จากแง่มุมสองด้านของเกษตรกรญี่ปุ่น

Japanese rice mural by thecoolist.com

03/10/2013 2,596 views

แม้ว่า TPP จะถูกมองเป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้คานอำนาจจีน ทว่าในระดับประเทศแล้ว TPP นั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่กำลังถูกถกเถียงกันอย่างมากในสังคมญี่ปุ่น โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบของ TPP ต่อภาคเกษตรกรรมที่อ่อนแอ่ของประเทศ

การศึกษาไทยตกอันดับเป็นรองกัมพูชา เวียดนาม: แต่..ไม่ได้แย่อย่างที่คิด?

photo from thoughtsofaindianteenager

01/10/2013 5,041 views

มีประเทศใดหรือไม่นอกจากประเทศไทยที่เดือดร้อนกับรายงานของ WEF? และที่สำคัญที่สุดผลการศึกษานี้เชื่อถือได้หรือไม่?

หัวใจการพัฒนาเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขง: การสร้างโครงข่ายคมนาคม

http://www.africanwater.org/

30/09/2013 5,942 views

หากการสร้างโครงข่ายคมนาคมทางบกแล้วเสร็จจะส่งผลให้การเดินเรือพาณิชย์ลดความสำคัญลง ส่วนการระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขงจึงเป็นการระเบิดทางน้ำที่สูญเปล่า และใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล รวมถึงสร้างความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งอาหารอย่างประเมินค่าไม่ได้

รถเมล์ไทยไป ASEAN.. จริงหรือ?

รถ อินโดนีเซีย

02/09/2013 4,573 views 106 comments

ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนารถเมล์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นเรื่องจำเป็น มีความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดระเบียบความเรียบร้อยของการเดินรถ

ฟิทช์ปรับมุมมองมาเลเซียเป็น “ลบ” ด้านมูดีส์ปรับเพิ่มอันดับพันธบัตรไทย

malaysia_worldbank

02/08/2013 2,374 views

หนี้สาธารณะมาเลเซียอาจสูงกว่าตัวเลขที่รายงาน งบประมาณพึ่งพารายได้จากน้ำมันมากเกินไป ด้านพันธบัตรไทยสดใส

How to..เปลี่ยนเมืองเชียงของให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนของไทย?

ตลาดน้ำ ปากแม่น้ำโขง ภาพจาก wikipedia

19/07/2013 6,298 views

ความเติบโตของการค้าชายแดนทำให้เชียงของเปลี่ยนไปจากอดีต ส่งผลต่อราคาที่ดิน วิถีชีวิตผู้คน ฯลฯ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ถ้าเรายังไม่มีแผนในการจัดการพื้นที่ และปฏิบัติอย่างจริงจัง เชียงของก็อาจสูญเสียอัตลักษณ์ของตนอย่างไม่อาจหวนคืน