Practical Report การเมือง

Agenda Bangkok (19)เมื่อการขนส่งระบบรางไม่ครอบคลุมให้กับคนทุกกลุ่มและทุกชนชั้น

630

14/10/2013 1,897 views

การขนส่งมวลชนถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหารถติด สมมติฐานดังกล่าวได้ผ่านการพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ต่างๆมาแล้วทั่วโลก

Agenda Bangkok (18)จากเขาพระสุเมรุของการกิน สู่หุบเหวของภาพลวงตา: ข้อสังเกตเบื้องต้นของการกินและบทบาทของกรุงเทพ

3064685779_7576dd4553

12/10/2013 1,479 views

การเป็นศูนย์กลางจึงหมายถึงการเป็น “ศูนย์รวม” ไปในเวลาเดียวกัน สภาวะของการรวมศูนย์และศูนย์รวม ย่อมทำให้ความเป็นองค์รวมมีความสลับซับซ้อนอย่างหลีกเลี่ยงไปไม่ได้

Agenda Bangkok (17)นโยบายแก้ไขปัญหาจราจร(กี่ครั้งแล้ว)ของกทม.

11/10/2013 1,700 views

กรุงเทพ กับเรื่องปัญหาจราจรนั้นถือเป็นเรื่องที่คู่กันมาตลอดและหากมองลึกลงไปถึงความต้องการหลักๆของคนกรุงเทพเชื่อว่าร้อยละ 80-90 % นั้นต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรมากที่สุด

“Unmet Needs Bangkok: กรุงเทพฯ กับความต้องการที่แท้จริง”

11/10/2013 1,406 views

งานสัมมนา “Unmet Needs Bangkok: กรุงเทพฯกับความต้องการที่แท้จริง” โดยมีวัตถุประสงค์สะท้อนความคิดเห็นถึงปัญหาและทางแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานคร

SIU วิเคราะห์การปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ ในรายการคมชัดลึก

กานต์ ยืนยง คมชัดลึก

10/10/2013 1,552 views

กานต์ ยืนยง กรรมการผู้อำนวยการ SIU ร่วมวิเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ ในรายการคมชัดลึก ช่อง Nation Channel วันที่ 9 ตุลาคม 2556

จินตภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย (2): เมืองไทยมีความหลากหลาย

photo from wikipedia by Swaminathan

10/10/2013 1,551 views

รัฐไทยเป็นชาติที่มีพลวัตต่อเนื่องมายาวนาน ที่ผ่านมาย่อมสร้างปัญหาไว้ข้างหลังอย่างมากมาย และคงไม่สามารถมองอย่างหยุดนิ่งได้ “มายาภาพเมืองไทยนี้ดี” ท่ามกลางการพัฒนาเราได้พึ่งสร้างปัญหาและก่อปัญหาไว้อย่างมากมาย เราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาและมองเพียงว่าเมืองไทยนี้ดี เราก็คงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง

ปฏิรูปประชาธิปัตย์เริ่มเดินหน้า เบื้องต้นปรับโครงสร้างพรรค 3 ส่วน

พรรคประชาธิปัตย์

08/10/2013 1,539 views

กรรมการบริหารพรรค ปชป. เห็นชอบ ปรับโครงสร้างพรรคส่วนสภาที่ปรึกษา จำนวนกรรมการบริหาร จำนวนรองหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการพื้นที่

The commentator สร้างอนาคตไทยเข้มแข็ง 2020

The Commentator อิสริยะ

30/09/2013 1,326 views

มาดูความแตกต่างของโครงการ “สร้างอนาคตไทยเข้มแข็ง 2020″ ที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวออกมาและหวังให้เป็นต้นแบบและข้อเสนอคู่ขนานกับโครงการ “สร้างอนาคตไทย 2020″ ของรัฐบาล

ข้อเสนอ ‘สร้างอนาคตไทยเข้มแข็ง 2020′ ของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน

ประชาธิปัตย์ เปิดตัวโครงการ สร้างอนาคตไทยเข้มแข็ง

26/09/2013 2,578 views

ข้อเสนอ ‘สร้างอนาคตไทยเข้มแข็ง 2020′ ของพรรคประชาธิปัตย์ ถึงแม้จะเกิดจริงได้ยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน และช่วยให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาทำงานเชิงนโยบาย

สรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่า กทม. 6 เดือนที่ผ่านมา

Untitled

25/09/2013 1,066 views

แบบสำรวจนี้กำหนดขึ้นภายใต้หัวข้อ” ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของผู้ว่า กทม.คนปัจจุบัน”ภายใต้115 คน จากข้อมูลส่วนตัวพบว่าเป็นชาย 85 คนและหญิง 26 คน แบ่งเป็นอายุ ต่ำกว่า 20 ปี 4 % ระหว่าง21-30 ปี 50% ระหว่าง 31-40 ปี 27% ระหว่าง41-60ปี 16% และตั้งแต่ 60 ขึ้นไป 4% แบ่งตามระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมต้น 0% มัธยมต้น 1% มัธยมปลาย 3% ปริญญาตรี 68% และสูงกว่าปริญญาตรี 28%