Practical Report การเมือง

Social-Democracy Think Tank ปฏิรูปที่ดิน ทางออกประเทศไทย

unnamed (1)

03/02/2014 1,827 views

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีที่ดินประมาณ 360 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติประมาณ 25% คงเหลือประมาณ 270 ล้านไร่ให้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเฉลี่ยได้เพียงคนละ 4-5 ไร่เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการถือครองที่ดินเป็นจำนวนมากของเอกชนจนเกิดการกระจุกตัว โดยไม่มีนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเกิดขึ้น

ยุคทองหรือยุคเสื่อมของนักวิชาการไทย?

image from http://magicarts.tumblr.com/

03/02/2014 3,210 views 2 comments

ภาพความเลวร้ายที่ถูกประเมินค่าจากฝ่ายตรงข้ามเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า ในสังคมไทยเรานั้นคงจะไม่สามารถเชื่อถือใครได้อย่างสนิทใจอีกต่อไป

ความขัดแย้งทางการเมืองในมุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

photo from yourmira.org

01/02/2014 3,794 views 4 comments

กระบวนการตรวจสอบรัฐบาลทางตรงนั้น ถึงที่สุดแล้วจึงไม่ใช่ขบวนการที่ขัดแย้งกับประชาธิปไตย หากเป็นขบวนการที่จะช่วยส่งเสริมให้ “กลไกการแก้ไขตัวเองของประชาธิปไตย” กลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่ง

เส้นผมบังภูเขาที่กลุ่มผู้ชุมนุมและ กปปส ไม่ยอมรับรู้และไม่ทำความเข้าใจ

สอบปากคำ-

27/01/2014 7,490 views 1 comment

“ถ้าคุณไม่ต้องการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เราไม่ต่อต้านคุณ แต่คุณใช้สิทธิอะไรในการกลืนกินสิทธิเรา ริดรอนสิทธิเรา เบียดเบียนสิทธิเรา ไม่ให้เราได้ใช้สิทธิ” การกระทำดังกล่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมภายใต้แกนนำของ กปปส. รังแต่จะทำให้เสียแนวร่วม ผลักพลังเงียบให้เป็นพลังต้าน เสริมระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ริดรอนสิทธิใครให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การเลือกตั้ง อาญาสิทธิจากเสียงประชาชน ?

photo from overseasvotefoundation

22/01/2014 2,276 views

การเลือก หรือไม่เลือกของชาวบ้านมีความสำคัญ และเป็น “อาญาสิทธิ” ที่ “ชี้เป็นชี้ตาย” นักการเมืองท้องถิ่น ทำให้นักการเมืองต้องพยายามรักษาฐานเสียงกลุ่มต่าง ๆ ไว้ให้นานที่สุด และกว้างขวางที่สุดเพื่อธำรง “ฐานะนักการเมือง” ของตนไม่ว่าระดับไหน

วิกฤติการเมืองไทย คือวิกฤติศรัทธา ประชาธิปไตย

630 (1)

20/01/2014 2,184 views

ไม่ใช่เราไม่เชื่อมั่นในระบบการถ่วงดุลของประเทศนี้ หรือหมิ่นองค์กรภายในประเทศที่อ้างว่าเป็นอิสระ แต่เมื่อเราติดตามพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วน มันชี้ชัดให้เราวิเคราะห์ได้ว่า หมดสิ้นแล้วกรรมการที่จะดำรงไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ในการเป็นผู้นำช่วยหาทางออกสำหรับความแตกแยกในครั้งนี้

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปอะไร

The Commentator อิสริยะ

18/01/2014 3,429 views 3 comments

พูดกันเรื่องปฏิรูปประเทศไทยมาเยอะ แต่การคุยกันเรื่องเนื้อหาว่าควรปฏิรูปอะไรยังมีไม่เยอะนัก SIU จึงขอเสนอ 3 ประเด็นปฏิรูปที่ควรทำ ได้แก่ การเมือง ระบบราชการ และเศรษฐกิจ

จะแสดงออกอย่างไรให้มีคนฟัง ?

photo from Businessinsider

15/01/2014 1,881 views

แค่เพียง “สิทธิ” ไม่ใช่สิ่งที่จะยืนยันได้ว่า การสื่อสารหรือการแสดงออกของทุกๆคนจะได้รับการรับฟังหรือยอมรับจริงๆ

จุดเทียนเขียนสันติภาพ พอกันทีความรุนแรง !

13888034651388803529l

10/01/2014 2,408 views

กลุ่มคนส่วนหนึ่งในสังคมไทยเริ่มเดินหน้าแสดงออกเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในสังคม ผ่านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งในโลกจริงที่มีการนัดรวมตัวกันจุดเทียน

Social-Democracy Think Tank – ว่าด้วย Peace Zone และ Gun Control

unnamed

06/01/2014 1,508 views

การควบคุมการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐและของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในวันนี้ ซึ่งทางที่ดีไม่ต้องมีหน่วยไหนถือครองเลยจะดีกว่า โดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีการชุมนุมกันทางการเมือง