Practical Report การเมือง

จากนิติราษฎร์ถึงนิรโทษกรรม: การสั่งฆ่าพลเมือง ทำอย่างไรเสียก็มิชอบด้วยกฎหมาย

พื้นที่ใช้กระสุนจริง ภาพจาก regist53.blogspot.com

01/11/2013 2,485 views 1 comment

เราไม่นิรโทษกรรมให้แก่เจ้าพนักงานรัฐแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการ หรือระดับสั่งการ การนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่ง ทำให้การพิสูจน์ความจริงมันไม่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้สูญเสีย เพราะเขาต้องการรู้ว่า ใครเป็นคนฆ่าเขา ใครเป็นคนฆ่าลูกเขา ใครเป็นคนสั่งฆ่าเขา

The commentator ต้องแยกปรองดองกับนิรโทษกรรมออกจากกัน

The Commentator

29/10/2013 1,730 views

วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับนายวรชัย เหมะ สส.จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทยว่ามีจุดยืนและปัญหาอย่างไร

ขบวนนักศึกษาไทยยุค 14 ตุลา 2556

1_22979

17/10/2013 3,892 views

เมื่อขบวนการนักศึกษา 14 ตุลา 16 ได้สร้างวีกรรมอันห้าวหาญในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตย ดังนั้น ขบวนการนักศึกษา 14 ตุลา 56 ละ ?

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถา 40 ปี 14 ตุลา

10242972964_6eaa1d08d2_z

16/10/2013 2,813 views

การปาฐกถา ในหัวข้อ “เจตนารมณ์ 14 ตุลาคือประชาธิปไตย? และ”ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทย”

Agenda Bangkok (20) กรุงเทพเหมาะกับการเป็นเมืองของผู้สูงอายุหรือไม่

600

15/10/2013 2,613 views

ปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ได้สะท้อนปัญหาของสังคมไทย ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงและส่งผลต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

Agenda Bangkok (19)เมื่อการขนส่งระบบรางไม่ครอบคลุมให้กับคนทุกกลุ่มและทุกชนชั้น

630

14/10/2013 2,174 views

การขนส่งมวลชนถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหารถติด สมมติฐานดังกล่าวได้ผ่านการพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ต่างๆมาแล้วทั่วโลก

Agenda Bangkok (18)จากเขาพระสุเมรุของการกิน สู่หุบเหวของภาพลวงตา: ข้อสังเกตเบื้องต้นของการกินและบทบาทของกรุงเทพ

3064685779_7576dd4553

12/10/2013 1,610 views

การเป็นศูนย์กลางจึงหมายถึงการเป็น “ศูนย์รวม” ไปในเวลาเดียวกัน สภาวะของการรวมศูนย์และศูนย์รวม ย่อมทำให้ความเป็นองค์รวมมีความสลับซับซ้อนอย่างหลีกเลี่ยงไปไม่ได้

Agenda Bangkok (17)นโยบายแก้ไขปัญหาจราจร(กี่ครั้งแล้ว)ของกทม.

11/10/2013 1,817 views

กรุงเทพ กับเรื่องปัญหาจราจรนั้นถือเป็นเรื่องที่คู่กันมาตลอดและหากมองลึกลงไปถึงความต้องการหลักๆของคนกรุงเทพเชื่อว่าร้อยละ 80-90 % นั้นต้องการให้แก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรมากที่สุด

“Unmet Needs Bangkok: กรุงเทพฯ กับความต้องการที่แท้จริง”

11/10/2013 1,491 views

งานสัมมนา “Unmet Needs Bangkok: กรุงเทพฯกับความต้องการที่แท้จริง” โดยมีวัตถุประสงค์สะท้อนความคิดเห็นถึงปัญหาและทางแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานคร

SIU วิเคราะห์การปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ ในรายการคมชัดลึก

กานต์ ยืนยง คมชัดลึก

10/10/2013 1,668 views

กานต์ ยืนยง กรรมการผู้อำนวยการ SIU ร่วมวิเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ ในรายการคมชัดลึก ช่อง Nation Channel วันที่ 9 ตุลาคม 2556