Practical Report การเมือง

ล้มล้างระบอบทักษิณได้ แล้วไงต่อ? อะไรคือข้อเสนอทางการเมืองของม็อบสุเทพ-ราชดำเนิน

ภาพประกอบจาก Bluesky Channel

24/11/2013 46,771 views 60 comments

ม็อบราชดำเนินคนมาร่วมเยอะ แต่ขั้นต่อไปก็ต้องเปลี่ยนปริมาณเป็นคุณภาพ นำเสนอ “รูปแบบรัฐบาลใหม่” ให้สังคมไทยได้เห็นว่าจะเป็นอย่างไร

นิติราษฎร์แถลงโต้ ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสินคดี, อ้างหลักนิติธรรมสถาปนาอำนาจตัวเอง

นิติราษฎร์

24/11/2013 2,326 views

คณะนิติราษฎร์ โต้ศาลรัฐธรรมนูไม่มีอำนาจพิพากษาคดีตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้ และศาลกลับไปอ้าง “หลักนิติธรรม” มาสถาปนาอำนาจของตัวเองอย่างเลื่อนลอย

พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน ผ่านวุฒิสภาแล้ว

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี

21/11/2013 2,057 views 2 comments

วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบผ่าน ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท) ด้วยคะแนน 61 ต่อ 13 งดออกเสียง 3 รอนายกนำทูลเกล้าฯ ต่อไป

The commentator คำตัดสินคดีปราสาทพระวิหารกับผลดีต่ออาเซียน

The Commentator

19/11/2013 1,502 views

การตัดสินคดีปราสาทพระวิหารของศาลโลกที่เพิ่งสิ้นสุดไป ยังเป็นประเด็นสำคัญต่อทั้งไทย กัมพูชา และอาเซียน และสังคมไทยยังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ม็อบต้านนิรโทษฯ: รวมพลังรุก ปลุกพลังเงียบ

นิรโทษสุดซอย ภาพจาก http://variety.eduzones.com/

11/11/2013 2,059 views

บทเรียนที่ม็อบนี้ได้มอบให้กับเราก็คือ พลังเงียบที่อาจไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล แต่เลือกที่จะอยู่เฉยๆ เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี เลือกที่จะหลงระเริงไปตามกระแส หากทว่า เมื่อถึงจุดที่รัฐบาลกระทำการเกินขอบเขตในความรู้สึกของพวกเขา คนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะออกมารวมตัวเพื่อต่อต้านได้

จากนิติราษฎร์ถึงนิรโทษกรรม: การสั่งฆ่าพลเมือง ทำอย่างไรเสียก็มิชอบด้วยกฎหมาย

พื้นที่ใช้กระสุนจริง ภาพจาก regist53.blogspot.com

01/11/2013 2,549 views 1 comment

เราไม่นิรโทษกรรมให้แก่เจ้าพนักงานรัฐแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการ หรือระดับสั่งการ การนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่ง ทำให้การพิสูจน์ความจริงมันไม่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้สูญเสีย เพราะเขาต้องการรู้ว่า ใครเป็นคนฆ่าเขา ใครเป็นคนฆ่าลูกเขา ใครเป็นคนสั่งฆ่าเขา

The commentator ต้องแยกปรองดองกับนิรโทษกรรมออกจากกัน

The Commentator

29/10/2013 1,836 views

วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับนายวรชัย เหมะ สส.จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทยว่ามีจุดยืนและปัญหาอย่างไร

ขบวนนักศึกษาไทยยุค 14 ตุลา 2556

1_22979

17/10/2013 4,071 views

เมื่อขบวนการนักศึกษา 14 ตุลา 16 ได้สร้างวีกรรมอันห้าวหาญในการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตย ดังนั้น ขบวนการนักศึกษา 14 ตุลา 56 ละ ?

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถา 40 ปี 14 ตุลา

10242972964_6eaa1d08d2_z

16/10/2013 3,054 views

การปาฐกถา ในหัวข้อ “เจตนารมณ์ 14 ตุลาคือประชาธิปไตย? และ”ความฝันเดือนตุลา 40 ปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทย”

Agenda Bangkok (20) กรุงเทพเหมาะกับการเป็นเมืองของผู้สูงอายุหรือไม่

600

15/10/2013 2,993 views

ปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ได้สะท้อนปัญหาของสังคมไทย ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงและส่งผลต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ