Practical Report หนังสือ “Change Agents ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง”

“Change Agents ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง” หนังสือเล่มใหม่ของ SIU ถอดบทสัมภาษณ์ “ผู้นำรุ่นใหม่” (change agent) จำนวน 50 คน จากเว็บไซต์ Transform Thailand เพื่อรวบรวมแง่คิด มุมมอง ไอเดีย ของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการปฏิรูปประเทศไทยให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากระดับโลก

ข้อมูลหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ: Change Agents ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • ISBN 978-616-235-053-5
 • บรรณาธิการ: พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ
 • เจ้าของลิขสิทธิ์: โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้วยการสื่อสาร เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (Transform Thailand) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และดำเนินโครงการโดยบริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด
 • ราคา: 180 บาท
 • จำนวนหน้า: 213

รายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ 50 คน

 1. ชานนท์ คูณนนท์
 2. ดารัตน์ หล่อนน้อย
 3. พลภัทร์ หิรัญเรือง
 4. ปราศรัย เจตสันติ์
 5. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
 6. สโรชา ราชวงศ์
 7. บุญญรัตน์ กิตติวรวุฒิ
 8. กิตตินันท์ หิรัญวงษ์
 9. อรฉัตร นิยมสุข
 10. นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
 11. พีธากร ศรีบุตรวงษ์
 12. วาวไพลิน ช่อวิเชียร
 13. สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
 14. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
 15. ไกลก้อง ไวทยาการ
 16. แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
 17. นภัสนันท์ ศรีไพศาล
 18. สีตลา ชาญวิเศษ
 19. พัชร เกิดศิริ
 20. วันรัก สุวรรณวัฒนา
 21. ซายูตี สาหลำ
 22. ชัชพล ยังวิริยะกุล
 23. นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์
 24. พีรณัณทร์ สุขโข
 25. อภิธนะ จีรวงศ์ไกรสร
 26. ภัทชา ด้วงกลัด
 27. ภัทรา พิบูลธนเกียรติ
 28. สิริวัฑฒก์ วัฒนกูล
 29. เธียรขวัญ พงศ์ปรีชา
 30. จักรพงษ์ คงมาลัย
 31. ชิตพงษ์ กิตตินราดร
 32. พันธ์ดา โชติวนิช
 33. ปิยะ เดชะศิริ
 34. วรนล จันทร์ศิริ
 35. ภาณุ ตรัยเวช
 36. วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
 37. วิสาข์ สอตระกูล
 38. เบ็นซ์ สุดตา
 39. ณัฏฐณิชา รักษาวงศ์
 40. ฐิติรัตน์ พิชัยยงค์วงศ์ดี
 41. วิจักขณ์ พานิช
 42. สนติพีร์ เอมมณี
 43. ภาคภูมิ ทิพคุณ
 44. อาทิตย์ โกวิทย์วรางกูล
 45. วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
 46. อภิชาติ มานโสม
 47. ชาติชาย เพ็งพวง
 48. ชาญ รัตนะพิสิฐ
 49. ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร
 50. วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถติดตามฟังบทสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นคลิปเสียงผ่านเว็บไซต์ Transform Thailand ได้ทั้งหมด

คำนิยมโดย นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป

“คนรุ่นใหม่”

พูดถึงคนหนุ่มสาวครั้งใด ในใจของผมจะนึกถึง “พ่อเสม” ขึ้นมาทันที หมอเสมหรือศาสตราจารย์นายแพทย์เสม  พริ้งพวงแก้ว ท่านเป็นรัฐบุรุษและปูชนียบุคคลของวงการสาธารณสุขไทย ท่านเพิ่งถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 100 ปี 37 วัน ด้วยโรคชราเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง คราวหนึ่งท่านพูดกับพวกเราผู้เป็นทั้งลูกหลานเหลนและลูกศิษย์ลูกหาว่า “เราต้องถามตัวเราเสมอว่า ทำอย่างไรหนอน้องๆของเราจะเก่งกว่าเรา ทำอย่างไรหนอลูกหลานของเราจึงจะเก่งกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้” จึงไม่น่าแปลกใจหากว่างานส่งเสริมสนับสนุนผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นทั้งทิศทางและยุทธศาสตร์ในการทำงานสาธารณะของเครือข่ายด้านสุขภาพและสังคมเสมอมา

เมื่อคราวเกิดสึนามิถล่มฝั่งทะเลอันดามันตอนปลายปี 2547 ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้รอดชีวิต เขาพากันมาพักชั่วคราวที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้เห็นการทำงานของนักศึกษาคราวลูกคราวหลานมากมายหลายกลุ่ม พวกเขากุลีกุจอช่วยกันดูแลด้านปฐมพยาบาล เสื้อผ้า อาหาร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศ ท่วงทำนองที่ปลอบประโลม และคำพูดจาที่ใช้สื่อสารอธิบายสะท้อนว่าพวกเขาก็มีจิตอาสาเพื่อเพื่อนมนุษย์  สำนึกที่รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อมและความภูมิใจในแผ่นดินถิ่นเกิดไม่แพ้คนรุ่นใด ซึ่งทำให้ความรู้สึกเชิงลบที่เคยมีต่อคนเจนเนอเรชั่นวายของผมเปลี่ยนไปมาก

เรื่องราวความจริงและภูมิหลังของนักกิจกรรมสังคมรุ่นใหม่ในหนังสือเล่มนี้ ทำให้นึกถึงงานวิจัยใหญ่ชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล 50 ปีของอดีตนักเรียนไฮสคูลหมื่นกว่าคน โดยติดตามดูความเป็นไปตั้งแต่ชีวิตเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย จบไปทำงานทำการ จนกระทั่งเขาสู่ปัจฉิมวัย เขาพบว่าแบบแผนและประสบการณ์ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเป็นตัวกำหนดเอกลักษณ์และชะตากรรมของคนเหล่านั้นอย่างสำคัญ พวกคร่ำเคร่งต่อการเรียนมักสุขภาพไม่ดีเมื่อเข้าสู่วัยกลางคน พวกนักกิจกรรมสังคมโตขึ้นก็ทำงานในแนวเดิม พวกเด่นดังแบบวูบวาบฉายฉวยมักไปไม่ถึงดวงดาว แต่พวกที่เพื่อนฝูงไว้วางใจมากกลับร่ำรวยกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป 35 ปี และพวกนักกีฬาฮาเฮมักมีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและรายได้สูง

อ่านหนังสือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณเจริญชัย  ไชยไพบูลย์วงศ์ แล้วรู้สึกเหมือนได้นั่งแลกเปลี่ยนสนทนากับนักคิด นักกิจกรรมหนุ่มสาวด้วยตัวเอง ยิ่งพูดคุยกับมากผู้หลายคนก็ยิ่งบังเกิดความหวังและสุขใจ จึงต้องขอขอบคุณผู้เขียนที่ได้ทำหน้าที่ค้นหาบุคคลที่น่าสนใจ และกลั่นเอาแนวคิดมุมมองที่เป็นประโยชน์ออกมาเป็นตัวอักษรให้ได้เสพและประเทืองปัญญากัน

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป
เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ประธานคณะกรรมการนโยบาย Thai PBS
(อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์)

ช่องทางจัดจำหน่าย

หนังสือ “Change Agents ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง” จะวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปในเร็วๆ นี้ (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านเว็บไซต์และทวิตเตอร์ของ SIU) และจะวางจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือ ช่วงเดือนตุลาคม

ในช่วงแรก สามารถซื้อได้ด้วยตัวเองที่สำนักงาน SIU เลขที่ 434S ปากซอยลาดพร้าว 24 ถ.ลาดพร้าว จตุจักร กทม. (สถานี MRT ลาดพร้าว ทางออกหมายเลข 2) โทร 02-513-8208

SIU จะเผยแพร่ eBook ฉบับเต็ม หลังจากหนังสือวางขายตามร้านหนังสือแล้ว

ตัวอย่างหนังสือ

Change Agents Book – Sample