จีนเร่งพม่า เดินหน้าสร้างเขื่อนมิตโสนมูลค่า 3.6 พันล้าน$ ต่อ » เขื่อนมิตโสน Myitson Dam Project

ภาพจาก Irrawaddy