Tag: คณะราษฎร

ประชาธิป’ไทย : Paradoxical Paradoxocracy

30/06/2013

ความลักลั่นของสถานการณ์ การรับมือ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสารคดีการเมืองทั้งสองเรื่องนี้ ก็ย้อนแย้งไม่ต่างจากสิ่งที่ปรากฏใน ประชาธิป’ไทย ทั้งในมิติของตัวหนังเองที่พยายามวางตัวเป็นสารคดีการเมืองฉบับกลางสำหรับผู้เริ่มต้น ในมิติของการสื่อสารต่อผู้ชมในฐานะของงานการเมืองที่ได้เข้าสู่พื้นที่ของจอภาพยนตร์ และการ deal กับ ‘หลังฉาก’ ทั้งหลายทั้งแหล่ของสังคมนี้

บทวิพากษ์ “สารคดี 2475” ThaiPBS – “ไม่ใช่ของประชาชนตามที่เขาหลอกลวง”

2475 สารคดีเพื่อเจ้าของประเทศทุกคน???

02/08/2012 14 comments

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์อาสามาชำแหละและวิพากษ์สารคดี 2475 ทางสถานี ThaiPBS สารคดีเพื่อเจ้าของประเทศทุกคน จริงหรือ!?

แด่ “เชษฐบุรุษ” และการอภิวัฒน์ 2475

24/06/2012

ศึกษาภาวะความเป็นผู้นำของ “เชษฐบุรุษ” พระยาพหลพลพยุหเสนา กับภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ “การอภิวัฒน์ 2475”

แนะนำหนังสือ: พระพยาพหลฯ นายกรัฐมนตรีผู้ซื่อสัตย์

17/05/2012 1 comment

แนะนำหนังสือ “พระยาพหลฯ นายกรัฐมนตรีผู้ซื่อสัตย์” โดย ส.พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติ เรื่องราวของหัวหน้าคณะราษฎรและนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทย

“ไม่มีอะไรมาก่อนกาล” รำลึก 184 ปี จูลส์ เวิร์น มองสังคมไทยผ่านประชาธิปไตยของคณะราษฎร

มรดกของคณะราษฎร มีมากกว่าหมุดคณะราษฎร

06/02/2012 5 comments

184 ปี จูลส์ เวิร์น 100 ปี กบฎร.ศ. 130 และ 80 ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎร 24 มิถุนายน 2475 มองวิวัฒนาการสังคมผ่านวาทกรรม “ผู้มาก่อนกาล”

ขวบปีที่สองของการอภิวัฒน์

02/07/2010

เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย หลายคนมักจะมองห้วงเวลา 24 มิถุนายน 2475 เป็นหมุดหมายหลักของประวัติศาสตร์ แต่หากศึกษากันอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะข้อมูลจากหนังสือ “การปฏิวัติสยาม 2475” ของ รศ. ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ จะเห็นว่า “การปฏิวัติ 2475” เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมองว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งร้อยเรียงเกี่ยวพันจากอดีต สู่ปัจจุบัน และนำไปยังอนาคต จึงทำให้เหตุการณ์ก่อนปี 2475 ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งเหตุการณ์ในช่วงหลัง หรือนับแต่ปี 2476 หรือ “ขวบปีที่สองของการอภิวัฒน์แผ่นดิน” เป็นต้นไป ก็ยิ่งมีความสำคัญ เพราะเป็นช่วงสะท้อนให้เห็นถึงการประนีประนอมของสองขั้วอำนาจขัดแย้งในห้วงเวลานั้น แต่ในเวลาต่อมาการประนีประนอมนั้นก็ไม่อาจดำเนินต่อไปได้ ความขัดแย้งนั้นพลันเปลี่ยนเป็นการแตกหักเอาชัยชนะกันอย่างเด็ดขาด และเป็นพื้นฐานของการสถาปนาอำนาจใหม่จนถึงปัจจุบัน