Tag: นลินี ทวีสิน

สตรีอาเซียนกับความพร้อมในการเข้าสู่ AEC

ภาพประกอบจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย

18/06/2012 3,240 views

ผู้นำสตรีอาเซียนร่วมอภิปราย โอกาสและปัญหาของสตรีทั่วอาเซียน ชี้ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศแม้จะมีผู้นำสตรีเยอะขั้นทั้งในภาคธุรกิจ-การเมือง

รัฐบาลเดินหน้านโยบาย ‘กองทุนสตรี’ เปิดเวทีรับฟังความเห็นทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับกองทุนสตรี (ภาพจากทำเนียบรัฐบาลไทย)

20/02/2012 3,981 views 5 comments

รัฐบาลเดินหน้าผลักดันนโยบาย ‘กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี’ เต็มตัว หวังกู้คะแนนจากนโยบายประชานิยมอื่นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เดินหน้ารับฟังความเห็นจากประชาชน 4 ภาค

ตั้ง ‘นลินี ทวีสิน’ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นลินี ทวีสิน (ภาพจาก Facebook)

17/02/2012 2,795 views

นายกรัฐมนตรีตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อผลักดันนโยบาย ‘กองทุนสตรี’ 77 จังหวัด โดยมี นลินี ทวีสิน รมว.สำนักนายกฯ เป็นประธาน