Tag: นลินี ทวีสิน

สตรีอาเซียนกับความพร้อมในการเข้าสู่ AEC

18/06/2012

ผู้นำสตรีอาเซียนร่วมอภิปราย โอกาสและปัญหาของสตรีทั่วอาเซียน ชี้ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศแม้จะมีผู้นำสตรีเยอะขั้นทั้งในภาคธุรกิจ-การเมือง

รัฐบาลเดินหน้านโยบาย ‘กองทุนสตรี’ เปิดเวทีรับฟังความเห็นทั่วประเทศ

20/02/2012 5 comments

รัฐบาลเดินหน้าผลักดันนโยบาย ‘กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี’ เต็มตัว หวังกู้คะแนนจากนโยบายประชานิยมอื่นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เดินหน้ารับฟังความเห็นจากประชาชน 4 ภาค

ตั้ง ‘นลินี ทวีสิน’ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

17/02/2012

นายกรัฐมนตรีตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อผลักดันนโยบาย ‘กองทุนสตรี’ 77 จังหวัด โดยมี นลินี ทวีสิน รมว.สำนักนายกฯ เป็นประธาน