Tag: ปฏิรูปประเทศไทย

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปอะไร

18/01/2014 3 comments

พูดกันเรื่องปฏิรูปประเทศไทยมาเยอะ แต่การคุยกันเรื่องเนื้อหาว่าควรปฏิรูปอะไรยังมีไม่เยอะนัก SIU จึงขอเสนอ 3 ประเด็นปฏิรูปที่ควรทำ ได้แก่ การเมือง ระบบราชการ และเศรษฐกิจ

สิ่งที่คุณสุเทพควรปฏิรูปเป็นอย่างแรก คือพรรคประชาธิปัตย์

27/11/2013 14 comments

การปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์เป็นจิ๊กซอสำคัญสำหรับการปฏิรูปประเทศไทย เพราะเป็นการบีบให้พรรคเพื่อไทยต้องปรับตัว และจะช่วยให้ประชาธิปัตย์กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง

พีเน็ต-อันเฟรล เปิด 6 ข้อเสนอปฏิรูประบบการเลือกตั้งไทย

20/12/2011 2 comments

ข้อเสนอพีเน็ตให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง ตั้งศาลเลือกตั้งมาตัดสินคดี จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยสมัครใจ ปรับสัดส่วนที่มาของ กกต. เลิกโทษยุบพรรค

New Think ตอนที่ 21 สัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ “วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล”

26/09/2011 2 comments

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล บุรุษหนุ่มที่เต็มไปด้วยประสบการณ์หลากล้น ตั้งแต่การเป็นนักดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟ นักพัฒนาเอกชนเพื่อสังคม ไปจนกระทั่งถึงนักจัดรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับปรัชญาและความคิดอันลึกซึ้งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้

เสวนา “การพลิกโฉมประเทศไทยในวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่”

15/08/2011

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “การพลิกโฉมประเทศไทย ในวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ (Change Agents)” ในวันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์

เปิดข้อเสนอ “คณะกรรมการปฏิรูป” เน้นกระจายอำนาจท้องถิ่น ลดอำนาจรัฐส่วนกลาง

16/05/2011 1 comment

เปิดข้อเสนอของ “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ” (คปร.) ชุดของนายอานันท์ ปันยารชุน หลังลาออกยกคณะ ว่ามีข้อเสนอใดที่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยบ้าง

นิธิ ฉายทัศนะจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ : เหตุแห่งความเหลื่อมล้ำ

19/03/2011 3 comments

เราไม่ควรพูดถึการเข้ามามีส่วนร่วมเพียงการรับฟัง แต่การเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นการเข้ามาโดยมีอำนาจด้วย เพราะการเมืองในความหมายเชิงกว้าง ก็คือการต่อรองเพื่อใช้ทรัพยากรนั่นเอง

‘อานันท์’ ประกาศลาออกจากคณะกรรมการปฏิรูปหลังยุบสภา ‘ประเวศ’ ไม่ออกตาม

ประเวศ วะสี

17/03/2011

นายอานันท์ประกาศ “ลาออก” จากคณะกรรมการปฏิรูปหลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ส่วน นพ. ประเวศ ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ไม่ลาออกขอทำงานต่อจนครบวาระ

“ปฏิรูปประเทศไทย” บทสรุปจากมุมมองของนายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

10/03/2011

ภารกิจสำคัญของคณะปฏิรูปไม่ใช่แค่นำเสนอว่าจะแก้กติกาอะไร สื่อสารอย่างไร แต่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนวิธีคิดคน ต้องสร้างความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร การให้ข้อมูล ในขณะที่สังคมยังอยู่ในโหมดเก่า ยังไม่มีโปรแกรมที่จะตีความ ดังนั้นสังคมต้องเริ่มชุดวิธีคิดในการตอบสนองอีกแบบหนึ่ง

Practical Radio ตอนที่ 40 “ปฏิรูปประเทศไทย” ในมุมมองของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

21/01/2011

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป เล่าถึงวิธีแก้ไขวิกฤตเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ของประเทศไทย