Tag: ปรีดี พนมยงค์

จำกัด พลางกูร: ภารกิจเพื่อชาติ เสรีไทยในวันที่ถูกลืม

31/08/2013 1 comment

เรื่องของเสรีไทยไม่ได้รับการให้ความสำคัญเท่าที่พวกเขาสำคัญอย่างแท้จริง เพราะเรื่องเอกราชของประเทศเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่มี ผมว่าเราก็ต้องถูกยึดครองเหมือนประเทศผู้แพ้สงครามทั้งหลาย และอาจถูกแบ่งแยกประเทศ ฝ่ายนั้นจะเอาส่วนนี้ ฝ่ายนี้จะเอาส่วนนั้น อย่างน้อยก็เสียเอกราช

บทวิพากษ์ “สารคดี 2475” ThaiPBS – “ไม่ใช่ของประชาชนตามที่เขาหลอกลวง”

2475 สารคดีเพื่อเจ้าของประเทศทุกคน???

02/08/2012 14 comments

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์อาสามาชำแหละและวิพากษ์สารคดี 2475 ทางสถานี ThaiPBS สารคดีเพื่อเจ้าของประเทศทุกคน จริงหรือ!?

สันติปรีดี: ชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายของปรีดี-พูนศุข พนมยงค์

23/06/2012

แนะนำหนังสือ “สันติปรีดี” นิยายชีวิตเชิงสารคดีของปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ โดยชมัยภร แสงกระจ่าง

บทพิสูจน์ธรรมศาสตร์ : เมื่ออุดมการณ์ถูกท้าทายโดยยุคสมัย

04/02/2012 3 comments

เสียงสะท้อนจากนักศึกษาธรรมศาสตร์คนหนึ่ง ที่อยากสะท้อนมุมมองของเขาจากกรณีที่ธรรมศาสตร์กำลังกลายเป็นประเด็นสังคม

ผู้ประศาสน์การมีคนเดียว

29/09/2011

บัดนี้ไม่มีผู้ประศาสน์การแล้ว, แต่ทว่าวิญญาณประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าของผู้ประศาสน์การจะยังคงดำรงอยู่สืบไป.

เมื่ออธิการบดี มธ. ปะทะ คารมกับบุตรสาวผู้ประศาสน์การ ยกปรีดี เทียบสฤษดิ์ – สุจินดา

ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29/09/2011 2 comments

วิวาทะเมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับบุตรสาวอ.ปรีดี พนมยงค์ เมื่อการเปรียบเทียบผิดฝาผิดตัว ยกอ.ปรีดี เทียบเท่า สุจินดา -ถนอม -สฤษดิ์

ขวบปีที่สองของการอภิวัฒน์

02/07/2010

เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย หลายคนมักจะมองห้วงเวลา 24 มิถุนายน 2475 เป็นหมุดหมายหลักของประวัติศาสตร์ แต่หากศึกษากันอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะข้อมูลจากหนังสือ “การปฏิวัติสยาม 2475” ของ รศ. ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ จะเห็นว่า “การปฏิวัติ 2475” เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมองว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งร้อยเรียงเกี่ยวพันจากอดีต สู่ปัจจุบัน และนำไปยังอนาคต จึงทำให้เหตุการณ์ก่อนปี 2475 ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งเหตุการณ์ในช่วงหลัง หรือนับแต่ปี 2476 หรือ “ขวบปีที่สองของการอภิวัฒน์แผ่นดิน” เป็นต้นไป ก็ยิ่งมีความสำคัญ เพราะเป็นช่วงสะท้อนให้เห็นถึงการประนีประนอมของสองขั้วอำนาจขัดแย้งในห้วงเวลานั้น แต่ในเวลาต่อมาการประนีประนอมนั้นก็ไม่อาจดำเนินต่อไปได้ ความขัดแย้งนั้นพลันเปลี่ยนเป็นการแตกหักเอาชัยชนะกันอย่างเด็ดขาด และเป็นพื้นฐานของการสถาปนาอำนาจใหม่จนถึงปัจจุบัน

สุนทรกถาว่าด้วย ‘ปรีดี พนมยงค์’ และความทรงจำที่ขาดตอน

29/05/2009

สุนทรกถาโดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประธานคณะทำงาน Pridi-Phoonsuk E-Library กรรมการอำนวยการจัดงาน 110 ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ 2443- 2543 ในวันเปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ (Pridi-Phoonsuk Banomyong E-Library) และเว็บไซต์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ (www.pridi-phoonsuk.org) ณ ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา ผมเป็นคนบ้านโป่ง ราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2484 พ่อชื่อเชิญ เกษตรศิริ (ชื่อและสกุลเดิม คือเชิง แก่นแก้ว แต่ต้องเปลี่ยนให้ “ทันสมัย” เป็นไปตามนโยบายและรัฐนิยมของรัฐบาลพิบูลสงคราม ประมาณปี 2482/83 พร้อม ๆ กับเมื่อ “สยาม” ถูกเปลี่ยนเป็น “ไทย” เมื่อ […]

วันนี้ในอดีต : วันเกิดของผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง หนึ่งในแกนคณะราษฎรผู้อภิวัฒน์แผ่นดิน และผู้นำขบวนการเสรีไทย

11/05/2009

ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) หรือ หลวงประดิษฐมนูธรรม เป็นผู้นำสมาชิกคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้อภิวัฒน์การปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ อีกหลายสมัย ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทยต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น มีชื่อรหัสว่า “รู้ธ” เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และเป็น “ผู้ประศาสน์การ” คนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องในฐานะ “รัฐบุรุษอาวุโส” ด้วย ในปี พ.ศ. 2543 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศบรรจุชื่อปรีดีไว้ใน ปฏิทินบุคคลสำคัญของโลก ปี ค.ศ. 2000-2001 หัวใจแห่งคณะผู้ก่อการ เหตุแห่งการปฏิวัติสยาม 2475 ไพร่เป็นพื้นยืนเย็นประเด็นชอบ ตามระบบปาลิเมนต์ประเด็นขำ แม้นนิ่งช้าล้าหลังมิยังทำ […]