Tag: พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

โต้ “กิตติศักดิ์ ปรกติ” : การบิดเบือนกรณีมาตรา ๓๐๙ และการลบล้างผลพวงรัฐประหาร

20/07/2012

ตกลงแล้ว กิตติศักดิ์ มองว่า “การกระทำ” ที่เป็น “รัฐประหาร” ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่? ถ้าชอบด้วยกฎหมาย แล้วกิตติศักดิ์ จะอ้าง “เหตุจำเป็น” หรือ “เหตุป้องกัน” เพื่อยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ ไปทำไม

บทย่อสั้น นักกฎหมายในกับดักแห่งภาษา – ตัวบท : ผ่านจิตไร้สำนึกสู่ “กฎหมายความมั่นคง”

03/05/2010 7 comments

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล เมื่อเอ่ยถึงความ “มั่นคง”เมื่อใด ก็ย่อมสะท้อนถึงความรวนเรของสิ่งที่ไม่อยากเพรียกหาในคู่ตรงข้ามของมันเอง นั่นคือการพยายามต่อสู้ “ความไม่มั่นคง” ภายในตัวของมันเองอยู่ทุกขณะ เมื่อมีการอ้างถึง “ความมั่นคง” ภายใต้กรอบคิดแบบ “เส้นตรง” ที่นักกฎหมายมักลุ่มหลงว่า ตนเองนั้นตรงไปตรงมา พึงสำรวจเถิดถึง “ความบิดพลิ้ว” อันไร้ร่องรอย ผ่านจิตไร้สำนึกของท่าน (ทั้งที่รู้ตัว เช่น สะใจโว้ย และทั้งที่ไม่รู้ตัว เช่น ยุติธรรมสุดแรงตรีนแล้วกู ฉะนั้นมึงเลว?) การไม่สำรวจ “จิตไร้สำนึก” เพราะ ไม่เคย “ถูกสร้างรหัส” ให้เกิด “สำนึก” ในชุดการรับรู้นอกเหนือการรับรู้ผ่านสัญญะที่ถูกรวมศูนย์อย่างเป็นเอกเทศ ที่ไม่เป็นธรรมชาติ ในจิตไร้สำนึก ตรึกว่าเป็น “ธรรมชาติของสิ่งนั้น”

ศาลปกครองสูงสุดรับพิจารณาคำฟ้องนักศึกษากฎหมายปีสอง ฟ้องอภิสิทธิ์-สุเทพ พรก.ฉุกเฉิน เป็นการใช้อำนาจอันเกินแก่เหตุ คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 23 / 2553

29/04/2010 11 comments

นายพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล นักศึกษากฎหมายปีที่สองได้เขียนคำร้องทางกฎหมายขึ้นเอง เพื่อยื่นฟ้อง นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อศาลปกครองสูงสุด ในกรณีความมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ มาตรการคำสั่ง กฎ ระเบียบ ของฝ่ายปกครองอันเกินสมควรแก่เหตุและใช้อำนาจดุลยพินิจที่เกินความจำเป็น ศาลปกครองสูงสุดได้รับพิจารณาคำฟ้องไว้เป็น คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 23 / 2553 SIU เห็นกรณีนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญและมีความหมายทางประวัติศาสตร์ จึงขอนำ “บทบันทึก” ของนายพุฒิพงศ์ ที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์สาธารณะมาเผยแพร่อีกทอด เพื่อการพิจารณาไว้ดังความดังต่อไปนี้