Tag: วิชัย พรกีรติวัฒน์

น.อ.ดร.สมัย ใจอินทร์ ร.น.: วิกฤตพลังงานเชื่อมโยง AEC และไทย 4/4

22/03/2012 3 comments

ตลอดการวิจัยของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างBP มีอิรักเข้าไปอยู่ด้วย แต่ฉากหน้าก็จะบอกว่าไม่ได้อยากได้พลังงานในอิรัก และคาดว่าต่อไปจากนี้อิรักจะส่งออกน้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆ

วิชัย พรกีรติวัฒน์: วิกฤตพลังงานเชื่อมโยง AEC และไทย 3/4

21/03/2012

ถ้าวันนี้เราสามารถปรับราคา LPG ให้สัมพันธ์กับความเป็นจริงได้ ไทยจะไม่ต้องประสบภาวะช็อกกับราคา การควบคุมราคาทำให้ราคาต่ำกว่าเพื่อนบ้าน ทเกิดการลักลอบออกนอกประเทศ ชดเชยสูงขึ้น

ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์: วิกฤตพลังงานกับทิศทางการเชื่อมโยง AEC และไทย 2/4

21/03/2012

การใช้พลังงานของเราเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจัยอันดับหนึ่งคือประชากรเพิ่ม เศรษฐกิจกำลังพัฒนา และความเป็นอยู่ของประชากรที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น

วิกฤตพลังงานกับทิศทางการเชื่อมโยง AEC และทางออกของประเทศไทย 1/4

20/03/2012

วิกฤตพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าเราไม่ทำอะไร วันนี้ยังไม่เกิด ถ้าเรามองไปอนาคต เราต้องเตรียมรับมือหรือไม่ เราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเรามีอะไรบ้าง

ทิศทางพลังงานอาเซียน: ไทยขาดแหล่งทรัพยากร ระยะยาวต้องเร่งเชื่อมโยงพลังงานอาเซียน

25/01/2012 3 comments

ผู้เชี่ยวชาญพลังงานชี้ ไทยมีความเสี่ยงด้านพลังงาน มีทรัพยากรในประเทศน้อย และยังหาข้อยุติเรื่องพลังงานนิวเคลียร์-ถ่านหินไม่ได้ ทางออกคือต้องซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน