Tag: สถาบันเอเชียศึกษา

เสวนา : “ประชาคมอาเซียน 2015: ภาพในมายาคติกับความเป็นจริง”

asean_illusion_reality

15/06/2012

เรากำลังพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เรากำลังพูดถึงการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนในปี 2015 เรากำลังพูดถึง เรารู้จักตัวตนของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนดีแล้วหรือยัง เปิดมุมมอง ยกระัดับกระบวนทัศน์การมองอาเซียนในงานสัมมนานี้

แข่งนโยบายดับไฟใต้ในงาน “รัฐบาลใหม่กับแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้”

17/06/2011

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา งานเสวนาหัวข้อ “รัฐบาลใหม่กับแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้” จัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Siam Intelligence Unit (SIU) ร่วมกับมูลนิธิสันติชน ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และมูลนิธิฟรีดิช นอมัน ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาหัวข้อ “รัฐบาลใหม่กับแนวทางแก้ปัญหาไฟใต้” ขึ้นมาโดยเชิญนักการเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมบรรยายถึงทางแก้ไขปัญหาไฟใต้ที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะถูกดับมอดลงแต่อย่างใด

วิดีโองานสัมมนา Looking Towards ASEAN Community 2015

29/04/2011

วิดีโอบันทึกงานเสวนา Looking Towards ASEAN Community 2015 : Constraints, Obstacles and Opportunites เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2011 ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมงานสัมมนานานาชาติ “Looking Towards ASEAN Community 2015″

31/03/2011

SIU ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิฟรีดิชเนามัน ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาระดับนานาชาติ “Looking Towards ASEAN Community 2015: Constraints, Obstacles and Opportunities″ เวลา 8.00-12.00 น วันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถอดบทเรียนวิกฤตอียิปต์: เมื่อตะวันออกกลางเริ่มปรับตัวสู่ความทันสมัย

15/02/2011 1 comment

สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “วิกฤตอียิปต์: ผลกระทบต่อตะวันออกกลางและไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมจุมภฏ–พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก–รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ – กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

15/02/2010

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 วลา 15.15 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ และ พล.อ. ภุชงค์ รัตนวรรณ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ กับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และ พล.ต. สุรสิทธ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีลงนาม