Tag: สมภพ มานะรังสรรค์

AEC ไม่ง่ายอย่างที่คิด!? : สรุปจากงานเสวนา ประเทศไทยเอา (ไม่) อยู่ใน AEC?

02/03/2012 1 comment

อ่านสรุปจากงาน “ประเทศไทย เอา(ไม่)อยู่ ในAEC? ของชมรมศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่นี่

เสวนาศิษย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาฯครั้งที่ 3 ” ประเทศไทย เอา(ไม่)อยู่ ใน AEC ? “

04/02/2012 1 comment

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนตั้งคำถามถึงความพร้อมของประเทศไทยกับเวทีประชาคมอาเซียน เราจะเอาอยู่หรือไม่?

เสวนา “อภิมหาโปรเจกต์ สู้น้ำ: คิดดี คิดชอบ คิดรอบ หรือยัง”

19/01/2012 2 comments

มหาอุทกภัยในปี 2554 นี้รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปีของไทย ส่วนหนึ่งของภาวะวิกฤติคือ ปัญหาการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติในระดับชาติที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที