Tag: อาเซียน

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: มองจินตนาการประเทศไทยบนความหลากหลาย

30/10/2012

มุมมองเพื่อความเข้าใจตัวเองก่อนที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งทางสังคมไทยคืออะไร ร่วมทำความเข้าใจกับ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ในโครงการ Redefine Thailand

Asean Quiz ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 คุณมีความรู้ด้านอาเซียนแค่ไหน?

26/09/2012 101 comments

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระแสประชาคมอาเซียนได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย แต่ทว่าความสนใจกับความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียนของคนในสังคมอาจไม่ได้เป็นไปตามกระแส

อาเซียน เก่งจริง แต่น่าจะเก่งได้อีก

12/08/2012

แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2008-2009 และวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน นอกจากอาเซียนจะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปด้วยก้าวย่างที่มั่นคง

สตรีอาเซียนกับความพร้อมในการเข้าสู่ AEC

18/06/2012

ผู้นำสตรีอาเซียนร่วมอภิปราย โอกาสและปัญหาของสตรีทั่วอาเซียน ชี้ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศแม้จะมีผู้นำสตรีเยอะขั้นทั้งในภาคธุรกิจ-การเมือง

เสวนา : “ประชาคมอาเซียน 2015: ภาพในมายาคติกับความเป็นจริง”

asean_illusion_reality

15/06/2012

เรากำลังพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เรากำลังพูดถึงการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนในปี 2015 เรากำลังพูดถึง เรารู้จักตัวตนของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนดีแล้วหรือยัง เปิดมุมมอง ยกระัดับกระบวนทัศน์การมองอาเซียนในงานสัมมนานี้

เปิดโปรแกรม World Economic Forum on East Asia 2012 เขามาคุยอะไรกันที่กรุงเทพ?

30/05/2012 1 comment

เปิดกำหนดการงานสัมมนา World Economic Forum on East Asia 2012 ดูรายละเอียดว่าผู้นำจากโลกธุรกิจมาประชุมเรื่องอะไรกันบ้างที่มีผลต่อเอเชียตะวันออก อาเซียน และไทย

มหาธีร์ โมฮัมหมัด ต้นแบบของผู้นำมุสลิมสายกลางในโลกสมัยใหม่

25/05/2012

แนะนำหนังสือ “Conversations with Mahathir Mohamad” เปลือยความคิดมหาธีร์ เบื้องหลังนโยบายการพัฒนามาเลเซียจนเติบใหญ่ โดย Tom Plate นักข่าวคนเดียวกับที่สัมภาษณ์ทักษิณและลีกวนยิว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบสร้างถนน อุตรดิตถ์-ปากลาย เชื่อมการค้าไทยลาวตอนเหนือ

09/05/2012 3 comments

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบสร้างถนนในประเทศลาว จากด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ ไปยังเมืองปากลาย ไชยะบุรี ช่วยเพิ่มเส้นทางค้าขายระหว่างไทยลาวทางตอนเหนือให้คึกคักยิ่งขึ้น

ASEAN Connectivity (2) อนุภูมิภาคภายในอาเซียน

ASEAN Connectivity

21/04/2012

บทความตอนที่สองในชุด ASEAN Connectivity – รู้จักชื่ออนุภูมิภาคย่อยของอาเซียนที่ควรรู้ GMS, BIMP-EAGA, IMT-GT

ASEAN Connectivity (1) ภาพรวมของแผนการเชื่อมร้อยอาเซียน

ASEAN Connectivity

20/04/2012 1 comment

เปิดแผนแม่บท ASEAN Connectivity ดูว่าอาเซียนมียุทธศาสตร์สร้างความใกล้ชิดและเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ ได้อย่างไร