Tag: 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฟังเรื่องจริง จากคนในพื้นที่: เสวนาข้ามศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้

11/05/2012

รัฐให้ความสำคัญกับบทบาททางทหารมากเกินไป ๖ ปีที่ผ่านมา รัฐใช้เงินกว่า ๑ แสน ๘ หมื่นล้านบาท และ ๖๐ % คือค่าใช้จ่ายด้านการทหาร จำนวนทหารมากพอๆ กับในฉนวนกาซา

เสียง ‘อัสลาม’ อันแผ่วเบา ของเจ้าหญิงเสียงเศร้าแห่งดาวดวงที่ ๔

Aslam Farida Jiraphan

28/10/2011

เพราะอะไรทำไม “อัสลาม… จากเจ้าหญิงเสียงเศร้าแห่งดาวดวงที่ ๔” จึงเป็น “ละครที่ดี แต่น่าเสียดาย”

Human Rights Watch ส่งหนังสือถึงยิ่งลักษณ์ให้แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน

Human Rights Watch

18/08/2011

Human Rights Watch เครือข่าย NGO ด้านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เร่งให้แก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ

จดหมายถึงคุณยิ่งลักษณ์: ขอความชัดเจนเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทย

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

30/06/2011 101 comments

จดหมายเปิดผนึกถึงคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในประเด็นสำคัญด้านการบริหารประเทศที่คนไทยต้องการคำตอบที่ชัดเจนก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึง

เพื่อไทยเตรียมเสนอนโยบาย “นครปัตตานี” เขตปกครองตัวเองแก้ปัญหาไฟใต้

18/04/2011 4 comments

จับตาข้อเสนอ “นครปัตตานี” เขตการปกครองพิเศษเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้