Tag: ADB

ASEAN Connectivity (2) อนุภูมิภาคภายในอาเซียน

ASEAN Connectivity

21/04/2012

บทความตอนที่สองในชุด ASEAN Connectivity – รู้จักชื่ออนุภูมิภาคย่อยของอาเซียนที่ควรรู้ GMS, BIMP-EAGA, IMT-GT

ADB ชงจีน-อินเดีย ร่วมลงทุนกองทุนสาธารณูปโภคอาเซียน

21/01/2012

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ออกมาเรียกร้องให้จีนและอินเดีย ร่วมลงทุนใน “กองทุนสาธารณูปโภคอาเซียน” (ASEAN Infrastructure Fund)

กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)

นักเรียนไทย

24/11/2011 2 comments

“กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง” คือสภาพของประเทศกำลังพัฒนาที่เริ่มถีบตัวจากความยากจน สร้างรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก แต่กลับไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานะร่ำรวยได้

รู้จักเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน GMS Economic Corridors

21/08/2011 8 comments

รู้จักกับโครงการ GMS Economic Corridors หรือ “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” สร้างถนนเชื่อมพลังทางเศรษฐกิจในอาเซียนตอนบน

ADBI ชี้ อาเซียนต้องบริหาร ‘ความหลากหลาย’ ก่อนจะขึ้นชั้นไปสู้จีน-อินเดีย

Asian Development Bank Institute

15/08/2011

Asian Development Bank Institute ประเมินความท้าทายของกลุ่มประเทศอาเซียนคือ การก้าวให้พ้นเงาจีนและอินเดีย โดย 20 ปีข้างหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปรับโครงสร้างภายใน

อภิสิทธิ์เสนอ “หยวน” แก้วิกฤตค่าเงินเอเชีย

14/11/2010

นักวิชาการธปท. มองใช้หยวนเป็นสกุลเงินหลักไม่ง่าย เหตุทางการจีนยังไม่เปิดกว้าง

ADB ปรับตัวเลข GDP ไทยปี 2009 ติดลบมากขึ้น

22/09/2009

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ปรับตัวเลขการพยากรณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยมองว่า GDP โดยรวมของเอเชียจะดีกว่าที่เคยประเมินไว้เมื่อช่วงต้นปี แต่ GDP ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียนบางประเทศกลับติดลบมากกว่าเดิม