Tag: Asian Development Bank Institute

ADBI ชี้ อาเซียนต้องบริหาร ‘ความหลากหลาย’ ก่อนจะขึ้นชั้นไปสู้จีน-อินเดีย

Asian Development Bank Institute

15/08/2011

Asian Development Bank Institute ประเมินความท้าทายของกลุ่มประเทศอาเซียนคือ การก้าวให้พ้นเงาจีนและอินเดีย โดย 20 ปีข้างหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปรับโครงสร้างภายใน