การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าพื้นที่เล็ก/ ใหญ่: ประชาชนมีสิทธิเท่ากัน » อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย

ภาพจาก wikipedia