รักษาป่าไม้แบบไม่โรแมนติก: มอบอำนาจให้ประชาชนจัดการเสีย!? » พรบ ป่าชุมชน 2541-2545

พรบ ป่าชุมชน 2541-2545, คัดลอกมาจาก : ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2534) และบัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ (2555) (*คลิกเพื่อดูภาพขยาย)