Practical Report กรมทรัพย์สินทางปัญญา สั่งห้ามดาราใส่แบรนด์เนมปลอมออกโทรทัศน์

กลายเป็นปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เมื่อนาง ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า สมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ (BFS) ได้ขอความร่วมมือไปยัง บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลิตรายการทางโทรทัศน์ เพื่อไม่ให้ศิลปินและดาราใส่เสื้อผ้าที่มาจากแบรนด์เนมก็อปปี้ออกหน้ากล้อง

ปล้นนะยะ เคยต้องทำภาพเบลอจากการที่ตัวละครใส่แบรนด์เนมปลอม

ปล้นนะยะ เคยต้องทำภาพเบลอจากการที่ตัวละครใส่แบรนด์เนมปลอม

โดยที่ผ่านมามีการกระทำเกิดขึ้นในหลายๆกรณี (หากจำกันได้ ภาพยนตร์ “ปล้นนะยะ” ของพจน์ อานนท์ ได้มีการทำเบลอเครื่องแต่งกายของตัวละครตัวหนึ่งที่ใส่แบรนด์ หลุยส์ วิคตอง ปลอม) โดยนำมาใช้แต่งตัวออกโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ กระทบต่อภาพพจน์ของประเทศไทยในการไม่สามารถแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาได้ และได้มีการเสนอทางเลือกจากสมาคม โดยการอนุญาตให้หยิบยืมเสื้อผ้าจากทางสมาคมได้ และน่าจะส่งผลดีต่อการค้า หรือการป้องกันไทยจากข้อกล่าวหาเรื่อง การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีจากต่างชาติ (Non-tariff barriers) ที่มักจะหยิบยกข้ออ้างเพื่อกีดกันสินค้าในประเทศที่ละเมิดลิขสิทธิ์