Practical Report ฮิลลารี คลินตัน กับภารกิจใหม่ “ขยายโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของมนุษยชาติ”

ฮิลลารี คลินตัน อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ ที่เพิ่งก้าวลงจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Secretary of State) มาหมาดๆ ดูเหมือนว่าเธอจะพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปแล้ว

ในการกล่าวปาฐกถาครั้งสุดท้ายของเธอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศ หลังจากขอบคุณทีมงานที่ร่วมงานกันมา เธอก็เอ่ยถึงโครงการ Alliance for Affordable Internet ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ มูลนิธิเวิลด์ไวด์เว็บ และบริษัทไอทีหลายราย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของมนุษยชาติ

บนเว็บไซต์ของโครงการระบุข้อความแสดงภารกิจของตัวเองว่า ต้องการ “ทำให้คนอีก 2 พันล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่เหมาะสม” (Making the Internet Affordable for the Next Two Billion.)

Hillary Clinton

เป้าหมายหลักของโครงการคือประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรน้อยกว่า 25% โดยโครงการมองว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะช่วยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ของโครงการคือพยายามลดราคาอินเทอร์เน็ตให้ต่ำลงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยยึดกรอบตามคณะกรรมการ UN Broadband Commission Broadband Target ของสหประชาชาติ ที่ประเมินว่าอินเทอร์เน็ตควรมีราคาเพียง 5% ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละประเทศ ซึ่งโครงการมองว่าถ้าทำได้สำเร็จตามเป้า โอกาสที่จะเห็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 40% ในทุกประเทศก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน

โครงการ Alliance for Affordable Internet จะใช้มาตรการหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันนโยบายอินเทอร์เน็ตราคาถูกไปยังหน่วยงานภาครัฐในประเทศต่างๆ การผลิตงานวิจัย การจัดอันดับดัชนีอินเทอร์เน็ต การนำร่องโครงการอินเทอร์เน็ตราคาถูกในหลายๆ ประเทศ รวมถึงการผลักดันการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปยังสตรีที่ขาดโอกาสในบางภูมิภาคที่สตรีมีอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่ำกว่าบุรุษมาก

หนึ่งในแกนหลักของโครงการนี้คือ Ann Mei Chang อดีตพนักงานระดับสูงของกูเกิล และปัจจุบันเป็นพนักงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ โดยให้คำแนะนำเรื่องเทคโนโลยี-ปัญหาสตรีให้กับรัฐมนตรีคลินตัน เธอเข้าไปศึกษาโครงสร้างของราคาอินเทอร์เน็ตในประเทศกำลังพัฒนาอย่างเคนยา และพบว่าราคาอินเทอร์เน็ตสูงเทียบเท่ากับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนๆ หนึ่งในประเทศนั้นๆ

ปัญหาที่เธอพบคืออุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือโมเด็ม ถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และต้องเสียภาษีราคาแพงในการนำเข้า ซึ่งส่งผลให้คนไม่เยอะนักที่มีเงินจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้

นอกจากนี้ยังมีประเด็นว่าประเทศกำลังพัฒนาไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย โดยเฉพาะ IXP หรือ internet exchange point ซึ่งเป็นตัวกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้ทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตของประเทศเหล่านี้ต้องเดินทางไปยัง IXP ในประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ห่างออกไป เป็นเหตุให้อินเทอร์เน็ตช้าลง

Chang พยายามแก้ปัญหานี้โดยอาศัยตำแหน่งในกระทรวงการต่างประเทศ เชิญบริษัทไอที ผู้เชี่ยวชาญ และนักการทูต เดินทางไปยังประเทศกำลังพัฒนาเพื่อหาทางแก้ไข ผลออกมาเป็น Alliance for Affordable Internet ที่ตั้งใจใช้พลังทางเศรษฐกิจและการทูต ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องราคาอินเทอร์เน็ตของประเทศต่างๆ

ตอนนี้ Alliance for Affordable Internet ยังเป็นเพียงแค่ความพยายามขั้นต้นเท่านั้น และยังขาดรายละเอียดที่สำคัญอีกมาก แต่โครงการที่มีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ และคนระดับฮิลลารี คลินตัน ผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาคอยสนับสนุนอยู่ ย่อมเป็นที่น่าจับตามอง

ข้อมูลจาก Alliance for Affordable Internet และ Businessweek