Practical Utopia โฮปเวล กับความล้มเหลวการออกแบบนโยบายสาธารณะในไทย

การถล่มของตอม่อ โฮปเวล เป็นความผิดของใคร นักวิเคราะห์จาก Siam Intelligence Unit จะมาสรุปที่มาของตอม่อเจ้าปัญหาและบทวิเคราะห์ความล้มเหลวในการดำเนินนโยบายสาธารณะในประเทศไทย ในช่วง Practical Report กับ คุณพิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ

Voice TV

  • Prasong_ueki

    นำเสนอไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในเนื้อหา  คำพูดไม่ชัด น้ำเสียงไม่น่าสนใจ ครับ ความเห็นควรปรับปรุงครับผม