Practical Report ฮูโก ชาเวซ ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เสียชีวิตแล้ว

Hugo Chavez

หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาสองปี ฮูโก ชาเวซ  ประธานาธิบดีบุรุษเหล็กของเวเนซุเอลา ก็เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 58 ปี

รองประธานาธิบดีนิโคลา มาดูโร เป็นผู้แถลงข่าวการเสียชีวิตของชาเวซทางโทรทัศน์ โดยเวเนซุเอลาจะต้องเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ภายใน 30 วัน ส่วนงานศพของชาเวซจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้

การเสียชีวิตของชาเวซ ผู้ซึ่งขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่ปี 1998 ด้วยนโยบายประชานิยม ยึดกิจการรัฐวิสาหกิจน้ำมันกลับเป็นของรัฐ และโจมตีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ย่อมสร้างผลสะเทือนอย่างหนักต่อการเมืองทั้งภายในเวเนซุเอลาเอง และการเมืองระหว่างประเทศในอเมริกาใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายพลดิเอโก โมเลโร ออกมาประกาศจุดยืนของกองทัพว่าจะไม่มีรัฐประหาร และจะเคารพต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ

ข้อมูลจาก Wall Street Journal