Practical Report iZen งานเสวนาเพื่อสร้าง “สุนทรีย์” ในการสร้างสรรค์ประเทศไทย

สยามประเทศในวันนี้ “โหยหา” ความเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม แต่การค้นหา “กรอบคิดใหม่ (Paradigm Shift)” เพื่อพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าครั้งใหญ่นั้น ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

iZen คือ งานเสวนาที่พยายามสร้าง Creative Space ให้คนไทยจากหลากหลายแวดวงและความคิด ได้มาร่วมทักร้อย “ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ (Creative Wisdom)” เพื่อตกผลึกไปสู่ “ทางออก” ท่ามกลางวิกฤตที่รุมเร้าประเทศไทย

2009-10-15 18.36.57

โดยมี 3 หัวข้อใหญ่ที่ได้ร่วม “สุนทรียสนทนา” ดังนี้

1. เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ? เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ?

2. Twitter จะเปลี่ยนโลก ?

3. การเมืองไทย หลังยุคเหลือง-แดง ?

ประเทศไทยกำลังเริ่มต้น Creative Economy แต่กลับไม่มี “ที่ยืน” ให้กับความคิดที่ “แตกต่าง” ดังนั้น งานเสวนา iZen นี้จึงเปิดกว้าง (Open) ในการบูรณาการความคิดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียว โดยเชื่อว่ากระบวนการคิดแบบเชื่อมโยงนั้นจะทำให้ “มนุษย์” มองเห็น “โลก” ในมุมกว้าง และเข้าใจถึง “แก่นแท้” ของวิกฤตและปมปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ “ยั่งยืน” ไม่ใช่เพียงผักชีโรยหน้าเหมือนที่เคยเป็นมาหลายทศวรรษ

2009-10-15 21.22.38

เราได้ “ทดลอง” เสนอกลไกการสร้างอนาคตแบบ Scenarios ที่ได้กลายเป็น “เครื่องมือใหม่” ในการแก้ปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในหลายประเทศ โดยเฉพาะโครงการ Mont Fleur ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างรากฐานเพื่อคลี่คลายวิกฤตในแอฟริกาใต้ ซึ่งในขณะนั้นถูกรุมเร้าด้วยปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สีผิว และเชื้อชาติ ที่หนักหน่วงรุนแรงยิ่ง จนแทบไม่มีใครเชื่อว่า “วิกฤต” ที่ฝังรากหยั่งลึกนี้จะคลี่คลายได้

เวที iZen จึงเป็น “จุดเริ่มต้น” ในการจุดประกายความคิดและแรงบันดาลใจเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย ให้นำไปสู่กระบวนการที่ “ลุ่มลึก” ในการจัดการปัญหาและร่วมค้นหาทางออกที่รื่นรมย์

บทสรุปที่ได้รับจากงานครั้งนี้ก็คือ “ทางออกที่สร้างสรรค์” จะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากมีการสร้าง “บทสนทนาเชิงลึก (creative conversation)” ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ ที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ที่แตกต่าง จะช่วยกันเติมเต็มความคิดเข้ามาในวงสนทนา และสามารถแปรเปลี่ยนจาก creative conversationมาเป็น Creative Wisdomเพื่อร่วมกันเดินทางไปสู่ภาวะ CREATIVE! ที่คนไทยทุกคนได้ตระหนักถึง “พลัง” ในการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ดำรงอยู่ในสองมือของตัวเรา

2009-10-15 19.30.41

สุดท้ายขอขอบคุณ Creative People ทุกคนที่ได้ตอบรับ “เทียบเชิญ” ในการเข้าร่วม “สุนทรียสนทนา” ครั้งนี้