Practical Report รองประธานาธิบดีสหรัฐบอก Julian Assange เป็น “ผู้ก่อการร้ายไฮเทค”

รองประธานาธิบดีสหรัฐ Joe Biden ให้สัมภาษณ์กับช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกา พูดถึงกรณีของ WikiLeaks โดยเขาบอกว่า Julian Assange ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เทียบได้กับ “ผู้ก่อการร้ายไฮเทค” (hi-tech terrorist)

Biden บอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลของ WikiLeaks ทำให้ชีวิตของชาวอเมริกันตกอยู่ในอันตราย และการดำเนินธุรกิจของชาวอเมริกันจะพบอุปสรรคอย่างมาก เมื่อได้รับคำถามว่า Assange มีความใกล้เคียงกับ “ผู้ก่อการร้ายไฮเทค” มากแค่ไหน Biden ตอบว่ากรณีของ Assange ใกล้เกียงกับผู้ก่อการร้ายไฮเทค มากกว่ากรณีเอกสารลับเพนตากอนหลุดในทศวรรษ 1970s ซึ่งใกล้เคียงกับกรณีของ WikiLeaks

ส่วนคำถามว่า Julian Assange เป็นอาชญากรหรือไม่ (กฎหมายของสหรัฐไม่ได้ระบุชัดเจนนัก สำหรับคนที่นำข้อมูลรั่วไปเผยแพร่ต่อ ในขณะที่นายทหารที่เป็นคนนำข้อมูลลับออกมาคือ Bradley Manning มีความผิดชัดเจน) คำตอบของ Biden คือ Assange จะมีความผิดถ้ายุยงให้ Manning นำข้อมูลออกมา และพฤติกรรมของ Assange ต่างจากสื่อมวลชนที่ได้เอกสารลับมาเผยแพร่ (ซึ่งรัฐธรรมนูญสหรัฐคุ้มครองในแง่เสรีภาพสื่อ)

เขาบอกว่าตอนนี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังหามาตรการป้องกันข้อมูลรั่วในอนาคต

คำสัมภาษณ์ของ Biden ถือเป็นการโจมตี WikiLeaks และ Julian Assange ที่รุนแรงที่สุดที่คนของรัฐบาลโอบามาเคยให้สัมภาษณ์มา

ที่มา – The Guardian