Practical Report นายกลาวเยือนไทย เดินหน้าแผนรถไฟความเร็วสูง-เซ็นสัญญาเงินกู้

เป็นข่าวเงียบๆ ท่ามกลางข่าวความขัดแย้งทางการเมืองของไทย โดยนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าร่วมงานประชุม World Economic Forum และใช้เวลาหลังงาน หารือทวิภาคีกับรัฐบาลไทย

สิ่งที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศตกลงเซ็นสัญญากันในการหารือครั้งนี้คือ

ทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว

วันที่ 2 มิ.ย.55 เวลา 18.30 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคี กับนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีสปป.ลาว ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 255 ณ ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการหารือ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ฯพณฯ ทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum on East Asia ครั้งที่ 21

ในการหารือข้อราชการกับท่านนายกรัฐมนตรีทองสิงฯ ได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งมีความใกล้ชิดกันในทุกระดับและทุกมิติ และประชาชนของทั้งสองประเทศก็มีความใกล้ชิดผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น นายกรัฐมนตรีย้ำถึงนโยบายต่างประเทศของไทยที่ให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกับ สปป.ลาว และความมุ่งมั่นของไทยที่จะขยายความร่วมมือกับ สปป.ลาว ให้ลึกซึ้งขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนต่าง ๆ อาทิ ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ และไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว โดยถือว่า “ความมั่นคงมั่งคั่งของลาว คือความมั่นคงมั่งคั่งของไทย”

ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะให้การช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน สปป. ลาว ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริม connectivity ในภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย เมื่อสักครู่นี้ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ – เมืองปากลาย แขวงไซยะบุลี วงเงิน 718 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงสนามบินปากเซระยะที่2 วงเงิน 184 ล้านบาทใน สปป.ลาว

นอกจากนี้ ไทยยินดีพิจารณาโครงการอื่น ๆ ในอนาคต เช่น การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) และการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างกัน นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีทองสิงฯยังเห็นพ้องกันว่าควรจะต้องมีความร่วมมือกันในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน และการยกระดับจุดผ่านแดนในจุดที่มีความพร้อมด้วยกัน เพื่อที่จะให้ สปป.ลาวก้าวจากการเป็นประเทศ land-locked ให้เป็น land-link โดยแท้จริง โดยในชั้นนี้ ไทยมีความพร้อมที่จะยกระดับด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ (ตรงข้ามเมืองปากลาย แขวงไซยะบุลี) และด่านบ้านฮวก จ.พะเยา (ตรงข้ามบ้านปากมอน เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี) ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร

ในด้านการค้าการลงทุน เราได้เห็นพ้องกันว่าควรสนับสนุนให้ขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนไทยในลาว ซึ่งได้ขอให้ ฯพณฯ ทองสิงฯ ให้การดูแลนักลงทุนไทยใน สปป.ลาวด้วย

นอกจากนั้น เราจะร่วมมือกันขจัดอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างกัน เราได้หารือกันเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด และการค้ามนุษย์ โดยเห็นควรให้มีการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะเห็นควรให้จัดการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานตามแนวชายแดน (Border Liaison Officer) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และฝ่ายไทยอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งผู้ช่วยทูตด้านการควบคุมยาเสพติดไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ประเทศไทยจะสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ เมืองเวียงไซ แขวงหัวพัน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ตามการเสนอของฝ่ายลาว ซึ่งถือเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ที่ไทยให้ความสำคัญอย่างมาก และได้มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันอย่างมากอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในตอนท้าย ขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทองสิงและคณะ ที่ได้ให้เกียรติมาเยือนประเทศไทยและเข้าร่วมการประชุม WEF ขอแสดงความยินดีกับผลสำเร็จของการเยือนในครั้งนี้ และหวังว่าจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ของประเทศทั้งสองต่อไป

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว กล่าวแถลงเห็นพ้องหับนายกรัฐมนตรี และจะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไทย-ลาว ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนไทย-ลาว การปักปันเขตแดน การปราบปรามยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง และการเปิดสะพานข้ามแม่โขงแห่งที่ 4 รวมถึงการลดปัญหาอุปสรรคการค้าการลงทุนระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศร่วมกัน

ข้อมูลจาก ทำเนียบรัฐบาลไทย