Practical Report จดหมายถึงคุณยิ่งลักษณ์: ขอความชัดเจนเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทย

ถึงคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคุณยิ่งลักษณ์ที่กระแสตอบรับดีมาก ดังจะเห็นได้จากการสำรวจของโพลทุกสำนักที่ผลออกมาตรงกัน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์มีสถานะเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะคว้าเก้าอี้ “นายกรัฐมนตรี” และพรรคเพื่อไทยเองก็ประกาศนโยบายบริหารประเทศในด้านต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่คุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ “แสดงความชัดเจน” ในประเด็นสำคัญๆ ที่คนไทยอยากรู้หลายอย่าง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

SIU ในฐานะ “คลังสมอง” หรือ think tank ด้านนโยบายสาธารณะภาคเอกชน จึงเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์แสดงแนวทางบริหารประเทศในประเด็นต่างๆ 4 ข้อ ดังนี้

1. แนวทางการปรองดอง

ประเด็นเรื่องการแก้ไขความขัดแย้ง ความแตกแยกของคนในประเทศ เป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสนใจอยากรู้มากที่สุด สิ่งที่พรรคเพื่อไทยประกาศมาในขณะนี้ยังมีแค่แนวทางคร่าวๆ ว่าจะมีคณะกรรมการคนกลางขึ้นมาแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเมื่อพรรคเพื่อไทยโดนพรรคประชาธิปัตย์โจมตีเรื่องการนิรโทษกรรม พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จากการปราศรัยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน คุณยิ่งลักษณ์ก็ตอบเลี่ยงๆ ว่าจะไม่นิรโทษกรรม พ.ต.ท. ทักษิณ เพียงคนเดียว และกระบวนการนิรโทษกรรมเป็นเรื่องที่จะทำหลังจากแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนแล้ว

SIU อยากให้คุณยิ่งลักษณ์แสดงความชัดเจนในกระบวนการปรองดอง การค้นหาความจริง การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย และการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิด ดังนี้

 • กระบวนการคัดเลือก “คณะกรรมการ” จะเป็นอย่างไร ใช้คนกลางจากที่ไหน มีตัวแทนฝ่ายการเมืองเข้าร่วมหรือไม่
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อความปรองดองแห่งขาติ (คอป.) ชุดของคุณคณิต ณ นคร  จะยุบคณะกรรมการชุดนี้ หรือจะให้ทำงานต่อ หรือจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม
 • กระบวนการค้นหาความจริงและสร้างความปรองดอง จะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่เมื่อใดบ้าง เช่น นับจากเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือนับจากช่วงเวลาอื่น
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อการนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง (เช่น การยุบพรรคและแบนนักการเมือง) คดีอาญา (การทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่) และคดีที่คลุมเครืออย่างความผิดการขายที่ดินรัชดาฯ ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (ซึ่งสอบสวนและสั่งฟ้องโดย คตส.) คดีแบบใดบ้างที่เข้าข่าย
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไข) จะแก้ไขทั้งหมด หรือแก้ไขบางมาตรา หรือจะนำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กลับมาใช้ตามที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดเอาไว้ นอกจากนี้ยังขอถามเรื่องกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะผ่านสภา หรือลงประชามติ จำเป็นต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่

2. ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา

ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นปัญหายืดเยื้อที่ส่งผลเสียต่อประเทศไทยในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้าตามแนวชายแดน เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และที่สำคัญคือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยที่อาศัยตามพรมแดนจุดที่ขัดแย้ง

SIU ขอให้คุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทย ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ดังนี้

 • ถ้าหากว่าชนะการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาล พรรคเพื่อไทยจะมีแนวทางอย่างไร กับนโยบายต่อกัมพูชาที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันได้ดำเนินมาตลอด 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา จะยังอิงอยู่บนแนวทางการแก้ปัญหาเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ แล้วแก้ไขบางส่วน หรือยกเลิกแนวทางทั้งหมด แล้วดำเนินนโยบายต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยเอง
 • แนวทางการเจรจากับกัมพูชา จะทำในระดับทวีภาคี (เพียง 2 ประเทศ) หรือระดับของอาเซียนโดยมีประเทศที่สามเข้ามาเป็นตัวกลาง
 • อยากให้พรรคเพื่อไทยตอบแบบตรงไปตรงมาว่า พื้นที่ 4.7 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหาร ยังเป็นพื้นที่ของประเทศไทย หรือเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมของไทย-กัมพูชา
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อเส้นพรมแดนไทย-กัมพูชาทั้งหมดที่ยังไม่ชัดเจน มีแนวทางเจรจาเพื่อปักเขตแดนให้ชัดเจนหรือไม่
 • พรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรต่อข่าวการถอนตัวออกจากคณะกรรมการมรดกโลก ที่นายสุวิทย์ คุณกิตติ ประกาศถอนตัวในการประชุมที่ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

3. ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พรรคเพื่อไทยเคยประกาศมาแล้วว่าจะใช้แนวทาง “เขตปกครองพิเศษ” เพื่อแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังขาดรายละเอียดอีกหลายอย่าง

 • เขตปกครองพิเศษจะครอบคลุมพื้นที่กี่จังหวัด และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการปกครองระดับจังหวัดในปัจจุบัน จะมีผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษหรือไม่ หรือจะให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดดูแลพื้นที่ของตัวเอง
 • เขตปกครองพิเศษจะมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างไรกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานราชการจะต้องรายงานต่อฝ่ายใดกันแน่ รายงานต่อส่วนกลางหรือเขตปกครองพิเศษ
 • เขตปกครองพิเศษจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับฝ่ายทหารและความมั่นคง สามารถสั่งการทหารได้หรือไม่ จะต้องยุบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หรือคงไว้เช่นเดิม หรือเปลี่ยนรูปแบบอย่างไร แม่ทัพภาคที่ 4 จะต้องฟังคำสั่งใคร
 • พรรคเพื่อไทยมีนโยบายอย่างไรในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมในเขตการปกครองพิเศษ จะอนุญาตให้ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยในการสื่อสารกับราชการหรือไม่ มีแนวปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างไร
 • พรรคเพื่อไทยมีนโยบายอย่างไรต่อผู้ก่อความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีแนวทางนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ยอมมอบตัวและเลิกก่อความไม่สงบหรือไม่ มีกระบวนการยุติธรรมต่อคดีในอดีตอย่างไร

4. การรักษาวินัยทางการคลัง

นโยบายหลายอย่างของพรรคเพื่อไทยถูกวิจารณ์อย่างมากว่า เป็นการใช้เงินเพื่อสร้างคะแนนนิยมจากประชาชน โดยไม่สนใจวินัยทางการคลัง และยังไม่แสดงความชัดเจนว่าจะหางบประมาณมาสนับสนุนอย่างไรบ้าง

 • นโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของพรรคเพื่อไทย จะทำให้รายได้ภาครัฐจากการเก็บภาษีลดลง พรรคเพื่อไทยมีแนวทางหารายได้จากทางอื่นอย่างไรบ้าง
 • ในอดีต รัฐบาลพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้หารายได้เข้ารัฐโดยวิธีการแปลกใหม่หลายอย่าง เช่น เงินได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล และโครงการหวยบนดิน อยากทราบว่าคุณยิ่งลักษณ์มีแนวทางอย่างไรต่อวิธีการหารายได้ลักษณะนี้
 • พรรคเพื่อไทยมีแผนกู้เงินทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อมาชดเชยรายได้ และลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือไม่
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อการขึ้น-ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • พรรคเพื่อไทยมีแนวทางอย่างไรต่อการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ประกาศไว้ช่วงก่อนยุบสภา

เราทราบดีว่า คำถามทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ตอบยาก และหลายคำถามก็มีผลต่อความนิยมทางการเมืองไม่น้อย แต่เราก็มั่นใจว่า ถ้าคุณยิ่งลักษณ์สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ดี ตรงกับความต้องการของประชาชน และสามารถแสดงวิสัยทัศน์ แสดงศักยภาพของ “ว่าที่นายกรัฐมนตรี” ได้ คุณยิ่งลักษณ์ย่อมจะได้เสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกมาก

SIU จะส่งจดหมายฉบับนี้ไปยังพรรคเพื่อไทยผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ แต่คุณยิ่งลักษณ์ก็สามารถตอบคำถามผ่านสื่อสาธารณะช่องทางต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยจะเลือกตอบทั้งหมดหรือตอบเพียงบางประเด็นในบางโอกาสก็ได้ ซึ่งทาง SIU จะคอยรวบรวมคำตอบและข้อมูลจากคุณยิ่งลักษณ์ในประเด็นเหล่านี้ เพื่อนำเสนอต่อประชาชนผ่านเว็บไซต์ Siam Intelligence ต่อไป

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบจากคุณยิ่งลักษณ์ และขอให้คุณยิ่งลักษณ์ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ ดังที่คุณยิ่งลักษณ์ตั้งใจไว้

Siam Intelligence Unit