อย่าล้มเหลวแบบ Hemingway: มนุษย์เรานั้นถูกทำลายได้ แต่พ่ายแพ้ไม่ได้ » Ernest Hemingway

photo from http://www.posfacio.com.br/wp-content/uploads/2011/04/Ernest-Hemingway-u-magazinu-Life.jpg