Practical Report ผลสำรวจชี้คนอเมริกันเกินครึ่งประเทศมีบัญชี Facebook

ผลการสุ่มตัวอย่างสำรวจของบริษัท Edison Research พบว่าคนอเมริกัน (ที่อายุมากกว่า 12 ปี) จำนวน 51% มีตัวตนอยู่บน Facebook แล้ว

facebook logo

ตัวเลขเมื่อปี 2008 อยู่ที่ 8% พอมาถึงปี 2011 ตัวเลขเติบโตมาเป็น 51% กลุ่มอายุที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงหลังคือคนที่มีอายุมากกว่า 35 ปี

การสำรวจครั้งนี้มีตัวอย่าง 2,020 ราย

ที่มา – Edison Research, Huffington Post