Practical Report เคล็ดลับความสำเร็จ Mark Zuckerberg “จงล้มเหลวให้มากเข้าไว้”

Mark Zuckerberg กับ Kevin Systrom ผู้ก่อตั้ง Instagram

Mark Zuckerberg กับ Kevin Systrom ผู้ก่อตั้ง Instagram

Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook เผยเคล็ดลับความสำเร็จของเขาในการประชุมพนักงาน Facebook ที่ถ่ายทอดให้สาธารณะได้รับชม โดยเขาระบุว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่เพียงแค่ “เรียนรู้จากความล้มเหลว” เท่านั้น แต่จะไปไกลถึงขั้น “ใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับสิ่งที่ล้มเหลว”

เขาบอกว่าในแง่มุมของคนที่ประสบความสำเร็จนั้น งานเกือบทั้งหมดที่พวกเขาทำถือเป็นงานที่ล้มเหลว แต่สุดท้ายแล้วมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในบั้นปลาย และถ้าสามารถค้นหาคำตอบที่ถูกต้องของประเด็นปัญหาใหญ่ๆ ได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เลย

ในการประชุมครั้งนี้ Zuckerberg ยังตอบคำถามถึงประเด็นต่างๆ ของ Facebook เช่น เราคงไม่ได้เห็นปุ่ม Dislike เพราะมันทำร้ายความรู้สึกของผู้คน แต่บริษัทจะพยายามหาวิธีให้คนได้แสดงออกความรู้สึกทางอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้น

ข้อมูลจาก New York Times