Practical Report เปิดโผย้ายทหาร 3 เหล่าทัพ พลเอกประยุทธ์ ผบ.ทบ.ชัดเจน

วันนี้ (27 ก.ค.) สำเนาบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปีทั้งหมดจากกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ส่งถึงมือพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะนำส่งให้นายกฯได้ภายในวันที่ 1 ส.ค.เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าต่อไป

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร ได้นัดหารือกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผบ.ทบ. ในการวางคนลงตำแหน่งต่างๆ โดยเฉพาะการพิจารณาให้ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท รองผบ.สส.(ตท.8) ข้ามห้วยไปลงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม แทนพล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ที่จะเกษียณในเดือนต.ค

ในส่วนกองทัพบก พล.อ.อนุพงษ์ ร่วมพิจารณาจัดทำรายชื่อร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ ส่วนใหญ่จะส่งนายทหารในสังกัดสายบูรพาพยัคฆ์ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ และดันเพื่อร่วมรุ่น ตท.10 และ ตท.12 นั่งในตำแหน่งคุมกำลังสำคัญเกือบทั้งหมด อาทิ พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผช.ผบ.ทบ.(ตท.10) มือจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งรถหุ้มกราะล้อยางจากยูเครน เครื่องตรวจและค้นหาวัตถุระเบิดทีจี 200 เรือเหาะ ขึ้นเป็น รองผบ.ทบ. โดยโยกพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผช.ผบ.ทบ. ไปเป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทบ.(อัตราจอมพล) พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง เสธ.ทบ. เพื่อนร่วมรุ่น ตท.10 ข้ามไปเป็นรองผบ.สส. เพื่อเปิดทางให้ พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองเสธ.ทบ. (ตท.12) มือเขียนแผนปราบม็อบเสื้อแดง ขึ้นเป็นเสธ.ทบ. และดันคนสนิทในสายบูรพาพยัคฆ์ พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ปราบม็อบเสื้อแดง ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทบ. พร้อมกับ พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4

ภาพ: พลโทประยุทธ์ จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 1 (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ตรวจเยี่ยมอุทกภัยที่ จ. อยุธยา – ที่มา

ทั้งนี้ นายทหารสายบูรพาพยัคฆ์ที่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ นอกจากพล.อ.กิตติพงษ์ และพล.ท. คณิต ยังมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะที่ปรึกษาบก.ทท. เป็น เสธ.ทหาร พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ธีรชัย นาควานิช เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.วลิต โรจนภักดี ผบ.พล.ร.2 รอ. ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากเหตุการณ์ 10 เม.ย. ขึ้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 รอขยับเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 สายบูรพาพยัคฆ์คนที่ 5 ถัดจากพล.ต.อุดมเดช สีตบุตร

ส่วนเพื่อนร่วมรุ่นตท.12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ขยับขึ้นคุมตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ต.วิลาส อรุณศรี รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว

ส่วนพื้นที่อีสานและภาคเหนือ พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ท.วรรณวิทย์ ว่องไว แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ หัวหน้าประสานงานไทย-มาเลเซีย เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ยอดยุทธ บุญญาธิการ รองผบ.นปอ. เป็น ผบ.นปอ. พล.ต.อำพล ชุประทุม ผบ.พล.ปตอ. เป็นรองผบ.นปอ.

เมื่อจำแนกตามหน่วยงานมีรายชื่อในตำแหน่งสำคัญ ดังนี้

สำนักงานปลัดฯ กลาโหม
พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท รองผบ.สส. เป็นปลัดฯกลาโหม บก.กองทัพไทย
พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง เสธ.ทบ. เป็นรองผบ.สส.
พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ผช.ผบ.ทอ. เป็นรองผบ.สส.
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะที่ปรึกษาบก.ทท. เป็นเสธ.ทหาร

กองทัพบก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผบ.ทบ. เป็น ผบ.ทบ.
พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นรองผบ.ทบ.
พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานที่ปรึกษา ทบ.
พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผช.ผบ.ทบ.
พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผช.ผบ.ทบ.
พล.ท.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองเสธ.ทบ.เป็น เสธ.ทบ.

กองทัพเรือ
พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก ผบ.กองเรือยุทธการ เป็นประธานคณะที่ปรึกษาทร.
พล.ร.ท.ยุทธนา ฟักผลงาม จก.ยศ.ทร. เป็นผช.ผบ.ทร.
พล.ร.ท.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ รองเสธ.ทร. เป็นเสธ.ทร.
พล.ร.ท.รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ รองผบ.กองเรือยุทธการ เป็นผบ.กองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ
พล.อ.อ.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร ผช.ผบ.ทอ. เป็นรองผบ.ทอ.
พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง ที่ปรึกษาพิเศษทอ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทอ.
พล.อ.อ.บุณยฤทธิ์ เกิดสุข รองเสธ.ทหาร เป็นผช.ผบ.ทอ.
พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ(ผบ.คปอ.) เป็น ผช.ผบ.ทอ.
พล.อ.ท.ชนะ อยู่สถาพร รองผบ.คปอ. เป็นผบ.คปอ.

โดย SIU ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วในรายงานจับตาสถานการณ์ในรอบสัปดาห์ 24-28 พ.ค. เอาไว้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้เป็น ผบ.ทบ. และพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ขึ้นเป็น เสธ.ทบ.

ที่มา : มติชน