Practical Report กุลลดา เกษบุญชู มี้ด บรรยายเรื่อง “การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอม ภายใต้โครงสร้างอำนาจโลก”

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง

“การเมืองไทยในยุคสฤษดิ์-ถนอม ภายใต้โครงสร้างอำนาจโลก”

ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิจารณ์โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และกีรตยาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • aspire

  งานชิ้นนี้มีการตีพิมพ์จำหน่ายรึเปล่าครับ น่าสนใจมาก

 • กานต์

  ตอนนี้กำลังมีถ่ายทอดสดที่นี่ครับ http://www.newskythailand.com/

  ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเป็นคลิปหรือเปล่า ถ้ามีผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ

 • เจริญชัย

  อาจารย์ กุลลดา เป็นอาจารย์ที่มีภูมิปัญญาลุ่มลึกมาก
  ท่านเป็นคนที่มีทฤษฏีใหม่ๆแหวกแนวแต่ลึกซึ้งในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
  ผ่านพลังต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและภายนอก ผ่านกลุ่มคนและชนชั้นต่างๆ

  ในฐานะนักกลยุทธ์ประจำ SIU ผมอยากแนะนำให้ทุกท่านติดตามงานของอาจารย์
  ซึ่งน่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอด สร้างความมั่งคั่ง และพัฒนาช่วยเหลือชาติในอนาคตได้อย่างสง่างาม

  ปล. แต่นักวิชาการก็ยังมีจุดอ่อน ดังนั้น การประยุกต์ใช้จึงต้องอาศัยวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ และความเข้าใจในบริบทต่างๆ ประกอบด้วย ซึ่ง SIU จะเสริมในส่วนนี้ให้ทุกคน

 • aspire

  ครับผมได้รับชมถ่ายทอดสดของฟ้าใหม่แล้ว แต่อยากหาตัวงานมาอ่าน ที่ว่าสีร้อยกว่าหน้าลองเสิร์จในห้องสมุดของจุฬาก็ยังไม่มี ไม่ทราบว่าจะอ่านได้จากที่ไหนครับ

 • เจริญชัย

  ลองไปคุยกับท่านที่คณะรัฐศาสตร์สิครับ
  ท่านใจดี เปิดกว้าง
  ผมก็เคยเข้าไปเยี่ยม

  ท่านยินดีให้ข้อมูล รวมถึงอาจให้ยืมหนังสือไปถ่ายเอกสารอีกด้วย