Practical Report การเมือง

ประชาธิปไตยสไตล์จีนๆ กีดกันคนเห็นต่างจากเลือกตั้ง

13/01/2017

พรรคคอมมิวนิสต์จีนมักจะกำจัดผู้สมัครที่ไม่เหมาะสมออกไป และบางครั้งจะกักตัวไว้

บทสัมภาษณ์: “ชัชรินทร์ ชัยดี “การเมือง ชีวิต และความใฝ่ฝัน อีสานเปลี่ยนไปอย่างไร?

14/01/2016

สัมภาษณ์คุณชัชรินทร์ ชัยดี ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอีสานทั้งการเมือง ชีวิต และความใฝ่ฝัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยเฉพาะการเมืองไทยหลังปี 2540 เป็นต้นมา

ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการบนพื้นที่ที่คลุมเครือ

09/09/2015

ความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ของสังคมสมัยใหม่ ทำให้เราเห็นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ และการช่วงชิงความหมายของการนิยาม ที่นำมาสู่ขบวนการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่าง ๆ ในหลายมิติ

iLaw สรุปการทำงาน “สปช.” ข้อเสนอครอบจักรวาล 505 ข้อ ไม่ใหม่ ไม่ละเอียด ไม่เสร็จเร็ววัน

08/09/2015

iLaw เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปประเทศของ สปช. พบหลักคิดมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ใช้งบประมาณกว่า 700 ล้านบาท

“การเลือกตั้ง” การต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นพลเมือง

13/07/2015

ในเงื่อนไขใดที่เงินซื้อเสียงสำเร็จหรือล้มเหลว เราไม่ค่อยรู้กลไกในด้านนี้มากนักเพราะเราปักใจเชื่อว่าเงินสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ผู้คนตกอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์

The Contrecoup in Thailand ว่าด้วยความตกต่ำประชาธิปไตยไทย

19/06/2015

เดวิด สเตรกฟัสส์ (David Streckfuss) ได้เผยแพร่บทความ The Contrecoup in Thailand ลงในหนังสือพิมพ์ The New York Times มีเนื้อหาวิจารณ์การรัฐประหารของประเทศไทย

Citizenfour เพราะ..พลเมืองก็มีหัวใจ

20/05/2015 2 comments

รัฐมักจะคิดเอาเองว่าความเป็นส่วนตัวนั้นมีค่าน้อยกว่าความมั่นคงเสมอ มานึกทวนดูแล้วเรื่องทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบแค่สองอย่าง หนึ่งคือความคิดที่ว่าพลเมืองนั้นมีสิทธิที่จะรู้และตัดสินใจ สองคือความรู้สึกที่ยอมรับการกระทำแบบที่ว่ามานี้ไม่ได้ เพราะพลเมืองที่มีหัวจิตใจอย่าง Snowden ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง

ข้อสังเกตบางประการร่างรัฐธรรมนูญ 2558

21/04/2015 1 comment

มุมมองของ SIU ในบางประการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

การเมืองเป็นเรื่องของความใฝ่ฝัน

27/03/2015

ความฝันร่วมต่างจากความฝันของเผด็จการที่หวังให้ทุกคน “ฝันเหมือนตน” โดยมิให้ความฝันของคนอื่นมีที่ยืนในฝันตน และมักคิดว่าสิ่งที่ตนทำคือความฝันร่วม

“ปฎิรูปกองทัพ” เพื่อ”สถาปนาอำนาจรัฐบาลพลเรือน”ในระบอบประชาธิปไตย

21/02/2015

การสถาปนาความเป็นใหญ่ของพลเรือนเหนือกองทัพเพื่อการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิไปตย