Practical Report ฟ้าเดียวกันฉบับ “ข้อมูลใหม่”

ฟ้าเดียวกันออกฉบับใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 โดยฉบับนี้มีเรื่องน่าสนใจคือ การเผยแพร่เอกสารสำคัญที่ถูกเก็บไว้ใน หอจดหมายเหตุที่กรุงลอนดอน ว่าด้วยเรื่อง “บันทึกของแคนเน็ธ แลนดอน เกี่ยวกับกรณีสวรรคต และข่าวลือเรื่องแผนการใหญ่ของพี่น้องปราโมช”

สำหรับบทบรรณาธิการของหนังสือฉบับนี้เป็นการรวบรวม ความเห็นท้ายข่าว “จับแล้ว! 2 ผู้ต้องหาปล่อยข่าวลือ ทุบหุ้น” จากเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์, 1 พฤศจิกายน 2552สารบัญฟ้าเดียวกัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

ข้อมูลใหม่

ปฏิกิริยา

26

ปฏิกิริยาต่อบทความ “บทวิพากษ์ ‘การเมืองภาคประชาชน’ ในประเทศไทย”

ภัควดี วีระภาสพงษ์

31

ถึงเวลากลับไปอ่านมาร์กซ์กันรึยัง???

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

41

มาร์กซิสต์ต้องตอบคำถามที่สำคัญ ที่สุดของตัวเองให้ได้เสียก่อน

ภัควดี วีระภาสพงษ์

คำขบวน

28 Autogestion Worker Self-Management ระบบบริหารจัดการโดยแรงงาน

ภัควดี วีระภาสพงษ์

ปีกซ้ายไร้ปีก

50

ทหารในการเมืองไทย: ใครจะพานายพลพวกนี้ออกไป

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

วิเทศ-วิภาษ

166

ความทรงจำกับการเขียนประวัติศาสตร์ เหตุการณ์เกสตาปู

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

รายงานพิเศษ

184

กี่ฟ้าแผดแดดเผาให้ไหม้เกรียม เย้ยจารีตธรรมเนียมไม่ชอบธรรม

ธนาพล อิ๋วสกุล

ไม่เพียงแต่เปิดเผยคำพิพากษา “ในพระปรมาภิไธย” ของศาลอาญาที่สั่งจำคุกดารณี ชาญเชิงศิลปกุล เป็นเวลา 18 ปี ในความผิดฐาน “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” พร้อมบทวิพากษ์จากหลากมุมมองเท่านั้น ในรายงานชิ้นนี้จะบอกเล่าชีวิตและความคิดของเธอรวมทั้งความเป็นมาของ “โทษที่ไม่เป็นธรรม” อีกด้วย

200

คำพิพากษาศาลอาญา

232

คดีหมิ่นฯ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน รอบครึ่งศตวรรษ

เดวิด สเตรคฟัสส์

234

“ทรงเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” อ่านคำพิพากษาดารณีโดยนักศึกษากฎหมายปีที่ 2

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

238

“คำพิพากษา” ดา ตอร์ปิโด ในความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายคนหนึ่ง

ศรัทธา หุ่นพยนต์

245

สารานุกรมสั้น ว่าด้วย “กฎหมายหมิ่นฯ”

ประวิตร โรจนพฤกษ์

ทัศนะวิพากษ์

จากการศึกษากรณีสวรรคตของในหลวงอานันท-มหิดลในฐานะ “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญของการเมืองไทยมากว่า 3 ทศวรรษ สมศักดิ์ เจียมธีรกุล นำเสนอ “ข้อมูลใหม่” ที่จะทำให้การตีความกรณีสวรรคตชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อยืนยันว่ากรณีสวรรคตไม่ใช่อยู่ที่การอธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ที่ว่าทำไมคำอธิบาย (ที่ดูเหมือนจะไม่ซับซ้อน) จึงไม่ได้ถูกนำเสนอแต่ต้น

60

ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคต: หลวงธำรงฯ ระบุชัด ผลการสอบสวน ใครคือผู้ต้องสงสัยที่แท้จริง

74

บันทึกของแคนเน็ธ แลนดอน เกี่ยวกับกรณีสวรรคต และข่าวลือเรื่องแผนการใหญ่ของพี่น้องปราโมช

84

ว่าด้วยจดหมายเปิดเผยความลับกรณีสวรรคตของ “ปรีดี” ที่เพิ่งเปิดเผย

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ทัศนะวิพากษ์

94

ภาพลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรของราชสำนัก ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ถึงทศวรรษ 2480

วริศรา ตั้งค้าวานิช

“ภาพลักษณ์” ของสมเด็จพระนเรศวรถูกปรับเปลี่ยนตลอดมาในแต่ละยุคสมัย วริศราสืบค้นการสร้างเรื่องราวสมเด็จพระนเรศวรของชนชั้นนำในราชสำนักตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์จนถึงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สมเด็จพระนเรศวรถูกอธิบายแตกต่างกันในแต่ละบริบทของสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับคนเหล่านี้ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์กับพวกพ้องและตนเอง

134

ศิลปะแห่งการปกครอง คนไร้บ้านในโตเกียว

บุญเลิศ วิเศษปรีชา

คนไร้บ้านในประเทศญี่ปุ่นได้รับการช่วยเหลือโดยการผลักดันให้รัฐต้องจัดสวัสดิการให้พวกเขาเพิ่มมากขึ้น บุญเลิศ วิเศษปรีชาชี้ให้เห็นในอีกด้านหนึ่งว่า รัฐก็ฉวยใช้โอกาสนี้ในการเข้ามาใช้อำนาจสอดส่องกำกับปกครองถึงตัวคนไร้บ้านอย่างตรงเป้าหมายมากขึ้นในนามแห่งการช่วยเหลือ