Practical Report SIU ชวนฟังสัมมนา “คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ” 18 กันยายนนี้

SIU ในนามโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ ความคิด ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภาคต่างๆของสังคมไทยให้แก่สาธารณะ

กำหนดการงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 1 ตอน คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ

วันที่ 18 กันยายน 2555 . ห้อง Dipak C. Jain ศศนิเวศน์ ในพื้นที่ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย    โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม

 สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 • 08.30 น.: ลงทะเบียน
 • 09.00 – 09.15 น.: กล่าวต้อนรับและแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม” โดย รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะสังคม
 • 09.15 – 9.30 น.: กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม โดย คุณ กานต์ ยืนยง ผู้อำนวยการ Siam Intelligence Unit
 • 09.30 – 10.00 น.:  ปาฐกถา หัวข้อ “บทบาทคนรุ่นใหม่กับภารกิจพลิกโฉมประเทศไทย” โดย  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  ผู้อำนวยการSIGA
 • 10.00 – 10.15 น.: นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ต่อปัญหาการคอร์รัปชั่นและการมีส่วนร่วม ในการทำงานอาสาสมัคร โดย คุณ ชัยพร เซียนพานิช นักวิจัยประจำ Siam Intelligence Unit
 • 10.15 – 12.00 น.: เสวนาในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่จะพลิกโฉมประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างไร?” โดย
 • คุณ แบ๊งค์ งามอรุณโชติ นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และ Change Agents รุ่นที่ 1
 • คุณ วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฏหมายอิสระ และ Change Agents รุ่นที่ 1
 • คุณ ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ ตัวแทนกลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย และ Change Agents รุ่นที่ 2
 • คุณ อาทิตย์ โกวิทวรางกูร นักจัดรายการวิทยุ คลื่นความคิด 96.5 MHZ และ  Change Agent รุ่นที่ 1
 • ดำเนินการเสวนาโดย คุณอิสริยะ  ไพรีพ่ายฤทธิ์  กรรมการ Siam Intelligence Unit

สำหรับผู้ใดสนใจร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ท่านสามารถเข้ามาลงทะเบียนร่วมงานโดยกรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือถ้ามีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อกลับมาที่ คุณชัยพร 02-513-8208 หรือ อีเมล์ chaismart@gmail.com

ทั้งนี้ทางทีมงาน Siam Intelligence ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้