Practical Report รัฐบาลเงา ประชาธิปัตย์ แถลงความล้มเหลว 6 ประเด็น 1 ปีรัฐบาลเพื่อไทย ทุกข์ที่คนไทยจำทน

รัฐบาลเงาภายใต้พรรคประชาธิปัตย์แถลงประเมิน 1 ปีรัฐบาลเพื่อไทย

ค่าครองชีพแพงทั้งแผ่นดิน?

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ระบุ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ฯ งดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจริง แต่เป็นแค่ช่วงแรก และเดือนมกราคมก็ประกาศลอยตัว ทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันต่างๆ สูงขึ้น แทนที่จะลดลง กลับเพิ่มขึ้น แม้รัฐบาลจะปรับแผนหลังประชาชนเรียกร้องและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาท้วงไว้ ก็พยายามตรึงราคาไว้ที่ประมาณ 30 บาทกว่าๆ” “การปรับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 และค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท แทนที่จะปรับเงินเดือน กลายเป็นเรื่องเงินชดเชยซึ่งมีเฉพาะข้าราชการ ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ และเริ่มปรับเงินเดือนขึ้นจริงคือต้นปี 2557 ค่าแรงขั้นต่ำประกาศจริงขึ้นเฉพาะ 7 จังหวัด แต่อีก 70 จังหวัดปรับขึ้นเพียง 40% การปรับแบบก้าวกระโดดจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs และนำไปสู่การปลดงาน”

“ขณะที่ สินค้าและบริการขึ้นราคารอหลังรัฐบาลส่งสัญญาณว่าจะปรับเงินเดือนขึ้น ส่วนราคาค่ารถไฟฟ้าเป็น 20 บาทตลอดสายก็ไม่เป็นตามจริง ซึ่งช่วงพฤษภาคมเป็นช่วงเปิดเทอม ที่พ่อแม่ต้องพาลูกเข้าโรงเรียน ก็ต้องเผชิญปัญหาเช่นนี้อีก

ราคาอาหารที่กระทรวงพาณิชย์พยายามควบคุมและประกาศราคาไว้ ราคาที่ขายจริงสูงกว่านั้น หมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลประกาศจะกระชากค่าครองชีพลงนั้นในประเด็นต่างๆ ไม่สามารถทำได้จริง”

“คำถามที่พี่น้องประชาชนต่างถามรัฐบาลก็คือว่า เมื่อไหร่ของจะถูก? เมื่อไหร่ค่าครองชีพจะลด? และเมื่อไหร่ที่รัฐบาลจะทำตามสัญญา?”

ถูกทั้งแผ่นดินในเรื่องของสินค้าเกษตรและไม่เป็นตามเป้าที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน?

นายเกียรติ สิทธิอมร “ถูกทั้งแผ่นดิน” ใช้งบประมาณหลายแสนล้านเข้าไปดูแล แต่สินค้าเกษตรเกือบทุกอย่างตกต่ำลง ข้าวหอมมะลิ 20,000 ข้าวเปลือกเจ้า 15,000 ตัวเลขของกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบันทึกชัดเจนว่าข้าวหอมมะลิได้จริงแค่ 14,000-15,000

ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้านั้น 9,000 กว่าบาทถึง 14,000 เราเสียแชมป์ไปแล้วตั้งแต่ครึ่งปีแรกเป็นอันดับ 3 ไปแล้ว มีปัญหาทั้งโกงความชื้น โกงน้ำหนัก  ออกใบประทวนช้า สวมสิทธิฯลฯ

ยางพาราประกาศไว้ที่ 120 บาท แต่ราคาจริงเมื่อวานล่าสุดคือ 76 บาท ใช้เงิน 15,000 กว่าล้านบาท แต่ราคายางผันผวนถดถอยลงตลอด จนถึงวันนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาได้ การตอบสัมภาษณ์บอกจีนเศรษฐกิจไม่ดี ใช้ยางลดลง แต่เศรษฐกิจจีนโตไป 7.8% กว่านะครับเมื่อต้นปี

มันสำปะหลัง อ้างว่ามีคนขึ้นทะเบียน 700,000 กว่าครัวเรือน ทั้งที่ปกติมีเพียง 400,000 ราคาขายได้จริงเฉลี่ย 1.20 บาท กิโลกรัมละ 80 สตางค์ ตัวเลขของการรับจำนำน่าจะมีกระบวนการสวมสิทธิกันมากน่าจะประมาณ 100,000-150,000 บาท รัฐบาล ขณะที่หนี้สินของเกษตรกรก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ 3 ปีที่ผ่านมาก็ลดลงมาตลอด โดยสรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาลล้มเหลวครับ เกือบทุกนโยบายเอื้อประโยชน์แก่นายทุน

 พรบ.ปรองดองจริงหรือ?

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐบาลเพื่อไทยประกาศไว้ต่อรัฐสภาว่าจะนำประเทศไทยสู่บรรยากาศปรองดองและหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากล จะแก้ไขไม่แก้แค้น ไม่ทำเพื่อพี่ ไม่มีเรื่องคืนทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาท การประกาศแก้ไข ไม่แก้แค้น เป็นแค่วาทกรรมสร้างภาพทางการเมือง

1ปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้กลไกแก้แค้น จองล้าง ข่มขู่ คุกคามสารพัด รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ พฤติกรรมที่ชัดเจนคือ การเอางบประมาณแผ่นดินเยียวยาผู้ชุมนุมการเมือง 7.5 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสนับสนุนส่วนตัว ขณะที่ภาคใต้กลับไม่ได้เยียวยามาตรฐานเดียวกัน รัฐธรรมนูญ การลบล้างรัฐธรรมนูญมาตรา 309 เพื่อให้ประโยชน์กับบุคคลอื่นใดเป็นพิเศษ ไม่เข้าร่วมประชุมสภาทั้งที่นายกรัฐมนตรีคือสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งนี้ชี้ชัด ไม่ตอบกระทู้สด ผู้แทนราษฎรกว่า 50 คนจากพื้นที่ปลูกยางพารา นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะให้เข้าพบเพื่อรับทราบปัญหาราคายางตกต่ำ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มต้นด้วยการโกหกประชาชน ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำประชามติ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนแก้ และหลังยกร่าง แต่ดันตัดตอนครั้งแรกและทำครั้งที่ยกร่างเสร็จแล้ว มีใบสั่งเร่งรัดให้แก้ไขเพื่อประโยชน์ของคนพิเศษ ไม่ว่าผลสำรวจสำนักไหนก็ไม่เห็นด้วยที่แก้รัฐธรรมนูญ

รัฐบาลกลับตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ การออกกฎหมายล้างผิดท่ามกลางการต่อต้านไม่เห็นด้วย กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดคนโกรธ ลบล้างคำพิจารณาของผู้พิพากษา รัฐบาลยังไม่ยอมถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ 4 ร่าง 1 ปีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยล้มเหลวในการสร้างความปรองดอง ฉีกรัฐธรรมนูญอ้างประชาธิปไตย ออกกฏหมายล้างผิดอ้างปรองดอง เมื่อไหร่รัฐบาลจะก้าวพ้นประโยชน์ของคนพิเศษคนคนเดียว

ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนโยบายจัดการไฟใต้

เจาะอามิง โต๊ะตาหยง การจัดตั้งองค์กรใหม่ของรัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ถูก การท่องสคริปต์ต่อรัฐสภาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ความล้มเหลวกรณีความเร่งด่วนนำความสันติสุขและความปลอดภัยของประชาชนกลับสู่ชายแดนภาคใต้ แต่เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความล้มเหลวโดยเฉพาะการสูญเสียในเดือนรอมฎอน 10 วันแรก และการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงรอมฏอน ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจภารกิจและอัตลักษณ์ของชาวมุสลิม รวมทั้งการล้มเหลวจากการบูรณาการทุกภาคฝ่าย กรอบความคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการตั้ง 3 รัฐมนตรีทำให้เกิดความสับสน และไม่เกิดแนวทางเดียวกัน และความล้มเหลวที่ทำให้เกิดความร่วมมือของประชาชน

ปัญหาการบริหารน้ำล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

สามารถ ราชพลสิทธิ์ ท่านนายกฯ จะให้ความมั่นใจได้หรือไม่ว่าถ้าน้ำก้อนใหญ่มาไม่รอดแน่ รัฐบาลอาจตายใจว่าปีนี้น้ำน้อย เงินกู้ 3.5 หมื่นล้านบาท ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5ปีทุกโครงการ น่าเป็นห่วงว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ ยังไม่มีการจัดการที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้มีการคอร์รัปชันสูง

ถามว่า น้ำก้อนใหญ่ อีก 1-2 ปีจะป้องกันได้หรือไม่ และเงิน 20,000-30,000 บาทจะจ่ายครบทุกครัวเรือนเมื่อไหร่ อีกทั้งการออกแบบโครงการไปและสร้างไปที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชันมากขึ้น จะให้มีการจ้างเหมาหรือไม่

หนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย 1.7 ล้านล้านบาท

กรณ์ จาติกวณิช คุณทักษิณฯ พูดเองว่าการขาดดุลแฝดเป็นเรื่องอันตรายต่อประเทศ ซึ่งก็เกิดขึ้นในปีแรกของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย และเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 15 ปี

1 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งปีที่สร้างหนี้ทั้งในระดับประเทศและครัวเรือน คุณทักษิณฯ ให้น้ำหนักในการพูดถึงแผนเพื่อป้องกันน้ำท่วม เรื่องแรก โครงการการสร้างกำแพงกั้นทะเลนั้นผิดที่ผิดทาง อุทกภัยที่ผ่านมาเกิดจากน้ำในประเทศที่ไหลมาจากภาคเหนือ ประเด็นที่น่าสนใจคือ การใช้เงินลงทุนลักษณะนี้เป็นหลักแสนล้านบาทไม่ต้องกู้เงินสักบาท! แต่ข้อเท็จจริงกลับกู้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 แสนล้านบาท

การเป็นหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น 4 แสนล้านบาท และหนี้ในระบบที่เพิ่งอนุมัติไป 3 แสนล้านบาท รวมแล้ว 7 แสนล้านบาท ยังไม่รวมหนี้นอกระบบอื่นๆ อีกรวมๆ ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท  มากกว่าหนี้ที่พรรครัฐบาลประชาธิปัตย์สร้างขึ้นเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นด้วย โดยเฉลี่ยครัวเรือนไทยมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระถึง 31%

รัฐบาลจะลดภาระหนี้ให้กับประเทศและพี่น้องประชาชนเมื่อไหร่อย่างไร

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

แพงทั้งแผ่นดิน ถูกทั้งแผ่นดิน ขัดแย้งทั้งแผ่นดิน น้ำท่วม ไฟใต้ท่วม เมื่อไหร่ประชาชนจะหลุดพ้นจากภาระหนี้สินท่วมตัว หากจะตอบคำถาม ใจของรัฐบาลต้องมีให้กับประชาชนต้องยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชนก่อน

พลังงานที่มีต้นทุนสูงขึ้น ไตรมาสแรกปีนี้ ปตท มีกำไรสูงถึง 3.7 หมื่นล้านบาท เมื่อไหร่รัฐบาลจะให้ผลประโยชน์ประชาชนมาก่อนผลประโยชน์ทุนธุรกิจพลังงาน

คนกลางที่ได้ผลประโยชน์จากการโกง ทุจริต ของชาวเกษตรกรมากกว่านายทุน โรงสี

ปัญหาปรองดอง นำไปสู่ความขัดแย้งการเลือกปฏิบัติ เป็นไปเพื่อประโยชน์คุณทักษิณ คนทำผิดกฎหมายที่ต้องการหลุดพ้นการเอาผิดทางกฎหมาย

ภาคใต้ ในขณะที่พี่น้องประชาชนทนทุกข์ ความเสี่ยง ความตาย เขาต้องการความจริงจังในการแก้ปัญหา นายกรัฐมนตรีและคนที่นายกฯ ได้รับมอบหมาย ไม่พร้อมที่จะไปเสี่ยงกับประชาชน กลับตั้งศูนย์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และเมื่อไหร่จะเอาผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนความกลัวของตัวเองและคนทำงาน

น้ำท่วม มีโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกันน้ำท่วมก็ไม่มี ในระยะกลาง ระยะยาว ก็ไม่มีความชัดเจน แต่ผู้เกี่ยวข้องดูมีความสุขในการบริหารเงินก้อนใหญ่ ที่ไม่ต้องใช้ระบบ ระเบียบของการทำงานราชการ

หนี้สินของประเทศและประชาชนกำลังนำพาเศรษฐกิจประเทศไปสู่ความเสี่ยง การดำเนินงานทั้งหมดไปอยู่ภายใต้แนวคิดประชานิยม สร้างภาพลวงตาเพื่อหวังผลทางการเมือง ผ่านไปแล้ว 1 ปี

Bluesky Channel