Practical Report เบื้องลึก ‘ตระกูลชินวัตร’ ผู้สร้างนายกรัฐมนตรีไทยถึง 3 คน

วันนี้เป็นวันที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก สร้างประวัติศาสตร์

การรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะยังมีความหมายต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกด้วย เพราะจะทำให้ “ตระกูลชินวัตร” กลายเป็นตระกูลนักการเมืองชั้นนำของไทยในทันที ก้าวขึ้นมาเทียบชั้น “นักการเมืองสายราชครู” และ “ตระกูลเวชชาชีวะ” ในฐานะตระกูลนักการเมืองใหญ่ของประเทศ

และถ้าเทียบผลงานหมัดต่อหมัดแล้วอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำ เพราะ “ตระกูลชินวัตร” สามารถสร้างประวัติศาสตร์สร้างนายกรัฐมนตรีไทยได้ถึง 3 คน คือ ตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะเป็นเขยของตระกูล และล่าสุดก็คือ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาวคนสุดท้อง

ถ้าเรามองเพียงผิวเผิน นายกรัฐมนตรีจาก “ตระกูลชินวัตร” โดยเฉพาะนายสมชายและ น.ส. ยิ่งลักษณ์ อาจได้ตำแหน่งมาเพราะ “บุญหล่นทับ” และก้าวขึ้นมาเป็นนายกในฐานะ “นอมินี” และ “โคลนนิ่ง” ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เท่านั้น

แต่เมื่อย้อนประวัติของตระกูลชินวัตรให้ลึกกว่านั้น ก็จะพบว่าแท้จริงแล้ว ตระกูลชินวัตรไม่ได้มีเพียงแค่นายกรัฐมนตรีสายตรงของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่ยังมีบุคคลากรที่ประกอบอาชีพข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ระดับสูงอยู่ด้วยเช่นกัน มิหนำซ้ำ รากเหง้าของความเป็นนักการเมืองยังฝังตัวมายาวนาน ตั้งแต่รุ่นที่สามที่นำโดย “เลิศ ชินวัตร” บิดาของ พ.ต.ท.ทักษิณแล้ว

พ.ต.ท.ทักษิณ, นายสมชาย (ในฐานะเขยของตระกูล) และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถือว่าเป็นลูกหลานรุ่นที่สี่ของตระกูลชินวัตร ต้นตระกูล “ชินวัตร” ซึ่งเป็นตระกูลจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากในประเทศไทย

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับเลิศ ผู้เป็นบิดา (ภาพจากหนังสือ "เผ่าพงศ์วงศาตระกูลชินวัตร")

หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง แต่แหล่งข้อมูลสำคัญมากจากหนังสือ “เผ่าพงศ์วงศาตระกูลชินวัตร” เขียนโดย ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ สำนักพิมพ์ Animate Group ISBN 978-616-243-022-0 ทาง SIU ขอแสดงขอบคุณสำหรับข้อมูล ณ ที่นี้

ต้นตระกูลชินวัตร: เส็ง แซ่คู

ต้นตระกูลชินวัตรคือ นายเส็ง แซ่คู (หรือ “คูชุนเส็ง”) เป็นคนจีนแคะ อาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง เดินทางหนีความลำบากในประเทศจีนมายังประเทศไทยเช่นเดียวกับตระกูลคนจีนอื่นๆ ในไทย โดยคาดว่านายเส็งมาถึงเมืองไทยประมาณ พ.ศ. 2403 หรือสมัยรัชกาลที่ห้า

นายเส็งขึ้นฝั่งที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และประกอบอาชีพรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ เขายังมีอาชีพเป็น “นายอากรบ่อนเบี้ย” คอยเก็บภาษีบ่อนพนันและภาษีสุราส่งให้ทางการ เขาแต่งงานกับหญิงไทยชื่อ “ทองดี” และมีบุตรรวมทั้งหมด 9 คน บุตรคนโตมีชื่อว่า “นายเชียง ชินวัตร” เกิดเมื่อ พ.ศ. 2434

นายเส็งย้ายจาก จ.จันทบุรีมาประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดน้อย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2447 อยู่พักหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปที่ จ.เชียงใหม่  และลงหลักปักฐานที่ อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2453

ชินวัตรรุ่นที่สอง: เชียง ชินวัตร

นายเชียง แซ่คู หรือ เชียง ชินวัตร บุตรชายคนโตของนายเส็ง ถือเป็นแกนหลักที่ช่วยให้ตระกูลชินวัตรตั้งหลักปักฐานได้ที่ จ. เชียงใหม่ เมื่ออายุได้ 20 ปี เขาช่วยบิดาคือนายเชียง ประกอบอาชีพ “นายฮ้อย” หรือการค้าฝูงสัตว์ระหว่างไทยกับพม่า ระหว่างการเดินทางค้าสัตว์ พ่อลูกชินวัตรได้ซื้อผ้าไหมจากพม่ากลับมาขายที่สันกำแพงด้วย ซึ่งภายหลัง “การค้าไหม” กลายเป็นกิจการหลักของตระกูลชินวัตรนั่นเอง

เชียง ชินวัตร

เชียง ชินวัตร และภรรยาแสง ชินวัตร (นั่งกลาง)

ตระกูลชินวัตรค่อยๆ เปลี่ยนจากการค้าสัตว์มาเป็นค้าไหม และขยายกิจการมาทำเกี่ยวกับผ้าไหมแบบครบวงจร ใน พ.ศ. 2481 นายเชียงเปลี่ยนนามสกุลใหม่ จากเดิม “แซ่คู” มาเป็น “ชินวัตร” โดยว่ากันว่าบุตรชายคนโตของนายเชียงคือ “พันเอกพิเศษศักดิ์ ชินวัตร” (บิดาของพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร) เป็นผู้นำการเปลี่ยนนามสกุล เนื่องจากรับราชการทหาร และต้องการเปลี่ยนแซ่แบบจีนมาเป็นนามสกุลแบบไทย เพื่อลดแรงต้านคนจีนในขณะนั้น

นายเชียงสมรสกับนางแสง สมณะ มีบุตรรวมทั้งสิ้น 12 คน

 1. นางเข็มทอง ชินวัตร (โอสถาพันธุ์)
 2. พ.อ.(พิเศษ) ศักดิ์ ชินวัตร (บิดาของ พล.อ. ชัยสิทธิ์)
 3. นายบุญสม ชินวัตร
 4. นายเลิศ ชินวัตร (บิดาของ พ.ต.ท. ทักษิณ)
 5. นายสุเจตน์ ชินวัตร
 6. นางสาวจันทร์สม ชินวัตร
 7. นางสมจิตร ชินวัตร (หิรัญพฤกษ์)
 8. นางเถาวัลย์ ชินวัตร (หอมขจร)
 9. นายสุรพันธ์ ชินวัตร
 10. นายบุญรอด ชินวัตร
 11. นางวิไล ชินวัตร (คงประยูร)
 12. นางทองสุข ชินวัตร (โครชาติเย่ร์)

ตระกูลชินวัตรในรุ่นที่สอง เน้นการปักหลักใน จ.เชียงใหม่ และการบุกเบิกกิจการผ้าไหมอย่างจริงจังในเขตภาคเหนือ จากเดิมที่กิจการผ้าไหมเป็นเพียงหัตถรรมพื้นบ้าน ก็ได้ “ชินวัตรไหมไทย” มาแปรรูปให้เป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่น

ตระกูลรุ่นที่สาม: เริ่มเข้าสู่การเมือง

ตระกูลชินวัตรรุ่นที่สาม สายของนายเชียง ชินวัตร ได้ขยายกิจการผ้าไหมออกไป โดยภายหลังพี่น้องแต่ละคนได้แบ่งกิจการผ้าไหมแบรนด์ “ชินวัตร” ออกเป็นแบรนด์ย่อยๆ และดำเนินกิจการกันเอง เช่น นางเข็มทอง ชินวัตร บุตรคนโต ได้เปิด “ท.ชินวัตรไหมไทย” ที่กรุงเทพ ส่วนนางสมจิตร บุตรคนที่เจ็ด เปิด “ส.ชินวัตรไหมไทย” ที่เชียงใหม่ เป็นต้น

ตระกูลชินวัตรรุ่นที่สามไม่มีแกนกลางแบบนายเชียงในรุ่นที่สอง พี่น้องแต่ละคนมีกิจการของตัวเอง ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวกับผ้าไหม

สิ่งที่น่าสนใจคือ “ชินวัตรรุ่นที่สาม” เริ่มเข้าสู่การเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติหลายคน โดยเริ่มจากนายเลิศ ชินวัตร (ชื่อเดิม “บุญเลิศ”) บิดาของ พ.ต.ท. ทักษิณ นั่นเอง

เลิศ ชินวัตร

เลิศ ชินวัตร กับ พ.ต.ท. ทักษิณ (ภาพจากหนังสือ "เผ่าพงศ์วงศาตระกูลชินวัตร")

เลิศ ชินวัตร

นายเลิศเป็นบุตรคนที่สี่ของนายเชียง เกิดเมื่อ พ.ศ. 2462 ศึกษาชั้นประถมและมัธยมที่ จ. เชียงใหม่ และเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์ แต่เรียนไม่จบเพราะต้องกลับมาสืบทอดกิจการของครอบครัว เขาเปลี่ยนไปดูแลกิจการรับเหมาก่อสร้างร่วมกับนายสุเจตน์ ชินวัตร (บุตรคนที่ห้า) ช่วงหนึ่ง

พอปี 2495 แยกตัวจากกงสีของตระกูล เปลี่ยนมาขายกาแฟที่ตลาดสันกำแพง โดยนายเลิศเป็นคนโม่กาแฟด้วยตัวเอง นายเลิศได้บุกเบิกรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ หลายอย่าง เช่น ซื้อเครื่องโม่กาแฟจากสหรัฐอเมริกา ซื้อเครื่องปั่นมะพร้าวจากกรุงเทพมาทำมะพร้าวบดขายที่สันกำแพง นำเครื่องแช่เย็นมาแช่หวานเย็นขาย

พ.ศ. 2498 นายเลิศหันมาบุกเบิกการทำสวนส้มในอำเภอสันกำแพงเป็นคนแรก ส่วนร้านกาแฟนั้นภรรยารับหน้าที่ดูแลต่อ และเลิกทำไปในภายหลัง จากนั้นนายเลิศไปทำงานเป็นหัวหน้าแผนกสินเชื่อ ของธนาคารนครหลวงไทย สาขาเชียงใหม่ จากคำชักชวนของนายสุเจตน์ที่ตอนนั้นเป็นผู้จัดการธนาคารสาขาเชียงใหม่ โดยทำกิจการด้านเกษตรควบคู่ไปด้วย

ต่อมานายเลิศหันไปทำกิจการโรงภาพยนตร์ “ศรีวิศาล” ซื้อกิจการเดินรถเมล์เหลือง จากนั้นขยายตัว ซื้อกิจการตัวแทนจำหน่ายรถไดฮัทสุ ฮอนด้า บีเอ็มดับเบิลยู และปั๊มน้ำมัน

พ.ศ. 2510 เมื่อนายเลิศอายุ 48 ปี ก็เริ่มเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น โดยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เขตสันกำแพง ร่วมกับเจ้าชัยสุริยวงศ์ ณ เชียงใหม่ และนายไกรสีห์ นิมมานเหมินทร์ (บิดาของนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์) ตั้งกลุ่ม “เชียงใหม่ก้าวหน้า” โดยนายเลิศได้เป็นประธานสภาจังหวัดเชียงใหม่อีกตำแหน่งด้วย

นายเลิศก้าวสู่การเมืองระดับชาติในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ พ.ศ. 2512 ได้เป็น ส.ส. หน้าใหม่รุ่นเดียวกับนายชวน หลีกภัย และนายอุทัย พิมพ์ใจชน เขาร่วมก่อตั้ง “พรรคอิสระ” โดยมีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค

นายเลิศรับเลือกตั้ง ส.ส. อีกครั้งในปี 2518 แต่หลังรัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมช ยุบสภาในปี 2519 เขาก็เลิกเล่นการเมือง และสนับสนุนน้องชายคือนายสุรพันธ์ ชินวัตร (บุตรคนที่เก้า) เป็น ส.ส. แทน ซึ่งเติบโตได้เป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

ผลงานเด่นของนายเลิศสมัยเป็น ส.ส. คือร่วมร่างกฎหมายตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เหมืองฝายแม่ออน และคัดค้านการขึ้นภาษีน้ำมันในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม

นอกจากนายเลิศ และนายสุรพันธ์ ที่เข้าสู่วงการการเมืองระดับชาติจนได้เป็น ส.ส. แล้ว นายสุเจตน์ บุตรคนที่ห้า ภายหลังยังได้เป็นเทศมนตรีนครเชียงใหม่ด้วยอีกคนหนึ่ง เท่ากับว่าตระกูลชินวัตรรุ่นที่สาม มีคนที่เข้าสู่วงการการเมืองถึงสามคน

ตระกูลรุ่นที่สี่: สู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ตระกูลชินวัตรรุ่นที่สี่ที่น่าสนใจมี 2 สาย คือ สายของ พ.อ.(พิเศษ) ศักดิ์ ชินวัตร (บุตรคนที่สอง) และสายของนายเลิศ ชินวัตร (บุตรคนที่สี่)

ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร (ภาพจาก Wikipedia)

สายของ พ.อ.(พิเศษ) ศักดิ์

พ.อ.(พิเศษ) ศักดิ์ ชินวัตร มีบุตรทั้งหมด 4 คน โดยคนที่น่าสนใจที่สุดคือ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร (เกิดเมื่อ พ.ศ. 2488) ซึ่งไต่เต้าขึ้นมาถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตอนนี้ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ยังมีบทบาทในพรรคเพื่อไทย ถึงแม้จะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง ส.ส. ราชบุรี เขต 1 ในการเลือกตั้งรอบล่าสุดให้กับผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย

ครอบครัวสายของ พ.อ.(พิเศษ) ศักดิ์ ล้วนแต่รับราชการทหาร โดยเฉพาะบุตรคนที่สองคือ พล.อ.อุทัย ชินวัตร ก็ขึ้นไปได้จนถึงปลัดกระทรวงกลาโหม

เลิศ ชินวัตร กับบุตรสาว

เลิศ ชินวัตร (ซ้ายสุด) กับบุตรสาว โดยมียิ่งลักษณ์ยืนอยู่ตรงกลาง (ภาพจากหนังสือ "เผ่าพงศ์วงศาตระกูลชินวัตร")

สายของนายเลิศ

นายเลิศสมรสกับนางสาวยินดี ระมิงค์วงศ์ มีบุตรรวม 10 คน ซึ่ง พ.ต.ท. ทักษิณ เป็นบุตรคนที่สองและบุตรชายคนโต ส่วน น.ส. ยิ่งลักษณ์ เป็นบุตรคนสุดท้อง

 1. นางเยาวลักษณ์ ชินวัตร (คล่องคำนวณการ)
 2. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
 3. นางเยาวเรศ ชินวัตร (วงศ์นภาจันทร์)
 4. นางปิยนุช ชินวัตร (ลิ้มพัฒนาชาติ)
 5. นายอุดร ชินวัตร (เสียชีวิตแล้ว)
 6. นางเยาวภา ชินวัตร (วงศ์สวัสดิ์)
 7. นายพายัพ ชินวัตร
 8. นางมณฑาทิพย์ (ชื่อเดิม “เยาวมาลย์”) ชินวัตร (โกวิทเจริญกุล)
 9. นางสาวทัศนีย์ ชินวัตร (เสียชีวิตแล้ว)
 10. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เราคงไม่ต้องพูดถึงเส้นทางชีวิตของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่โดดเด่นทั้งในด้านธุรกิจและการเมือง จนได้เป็น “นายกรัฐมนตรี” คนแรกของตระกูลชินวัตร แต่บุตรคนอื่นๆ ของนายเลิศก็มีความสามารถไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะในด้านการเมืองที่ “รุ่นที่สี่” สายของนายเลิศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายคน

นางเยาวลักษณ์ ชินวัตร บุตรคนโต เคยเป็นถึงนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และเป็นสตรีคนแรกที่ได้ตำแหน่งนี้ เสียชีวิตแล้วเมื่อ พ.ศ. 2552

เยาวเรศ ชินวัตร

เยาวเรศ ชินวัตร (ภาพจาก MCOT)

นางเยาวเรศ ชินวัตร บุตรคนที่สาม ประกอบกิจการผ้าไหมที่ จ.ภูเก็ต “ชินวัตรภูเก็ต” และพัทยา “ชินวัตรพัทยา” ภายหลังขายกิจการไปและมาทำธุรกิจนำเข้าโทรศัพท์มือถือ ต่อมาขยายไปทำกิจการอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง มีตำแหน่ง “ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์” ปัจจุบันดูแลพื้นที่ภาคใต้ของพรรคเพื่อไทย

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์

เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (ภาพจาก Wikipedia)

นางเยาวภา ชินวัตร บุตรคนที่หก ซึ่งคนส่วนใหญ่รู้จักเธอในนาม “เจ๊แดง” แห่ง “กลุ่มวังบัวบาน” จบการศึกษาด้านพยาบาล ทำงานที่สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ สมรสกับผู้พิพากษา “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” ภายหลังหันมาทำการค้า โดยก่อตั้งบริษัท “เอ็มลิ้งค์ เอเชีย” ทำหน้าที่นำเข้าโทรศัพท์มือถือให้กับกลุ่มชินคอร์ป

สมชาย วงศํสวัสดิ์

สมชาย วงศํสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 26

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สามีของเธอรับราชการมาหลายกระทรวง ขึ้นถึงตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงยุติธรรม” และ “ปลัดกระทรวงแรงงาน” ก่อนจะบุญหล่นทับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทย ถึงแม้จะทำหน้าที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ และไม่ได้เข้าทำงานในทำเนียบรัฐบาลเลยก็ตาม

ทั้งนายสมชายและนางเยาวภา ถูกตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปีจากคดียุบพรรคพลังประชาชน อย่างไรก็ตาม นางเยาวภายังมีบทบาทดูแลพรรคเพื่อไทย โดยคุมพื้นที่ภาคเหนือ บุตรสาวคนหนึ่งของทั้งคู่คือ ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ปัจจุบันเป็น ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ถือเป็นการเริ่มต้นทางการเมืองของ “รุ่นที่ห้า”

พายัพ ชินวัตร

พายัพ ชินวัตร (ภาพจาก Wikipedia)

นายพายัพ ชินวัตร บุตรคนที่เจ็ด ทำงานในบริษัทชินวัตรไหมไทย แต่ไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ภายหลังผันตัวมาเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และถูกโจมตีว่า “ปั่นหุ้น” เข้าสู่การเมืองโดยเป็น ส.ส. เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้ง 2548 ปัจจุบันมีตำแหน่งคุมทัพภาคอีสานของพรรคเพื่อไทย มีบุตรชาย 4 คน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บุตรคนที่สิบ ทำงานในเครือชินคอร์ป และเอสซีแอสเสท ก่อนจะเข้าสู่การเมืองและเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

ตระกูลดามาพงศ์: สายสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้าม

ตระกูลชินวัตรนั้น “เกี่ยวดอง” กับตระกูลดามาพงศ์ ผ่านการสมรสของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (ปัจจุบันใช้นามสกุล ณ ป้อมเพชร ของมารดา)

ครอบครัว “ดามาพงศ์” ของคุณหญิงพจมาน เป็นครอบครัวตำรวจ โดยบิดาคือ พล.ต.ท.เสมอ ดามาพงศ์ (อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ) และมารดา นางพจนีย์ ณ ป้อมเพชร

ครอบครัวของ พล.ต.ท. เสมอ มีบุตรทั้งหมด 5 คน โดยบุตรแท้ๆ 4 คน และบุตรบุญธรรมหนึ่งคน

 1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (บุตรบุญธรรม)
 2. นายพงศ์เพชร ดามาพงศ์
 3. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
 4. พล.ต.ต.นพ.พีระพงศ์ ดามาพงศ์
 5. คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร

ห้าพี่น้องตระกูลดามาพงศ์ ไม่เลือกรับราชการตำรวจ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองและธุรกิจกลุ่มชิน ที่มาจากการสมรสของคุณหญิงพจมาน

บรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ภาพจาก Wikipedia)

บุษบา ดามาพงศ์

บุษบา ดามาพงศ์ (ภาพจาก SCAsset)

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ บุตรบุญธรรมคนโต เป็นคนใกล้ชิดของคุณหญิงพจมาน มีเอี่ยวในคดีซุกหุ้นชินคอร์ปช่วงก่อน พ.ต.ท.ทักษิณ ชนะเลือกตั้ง ภรรยาของนายบรรณพจน์คือ “บุษบา ดามาพงศ์” เป็นคนสนิทของคุณหญิง และเคยบริหารบริษัทเอสซีแอสเสท ธุรกิจของครอบครัวมาช่วงเวลาหนึ่ง ล่าสุดบุษบากลับมาเป็นซีอีโอของเอสซีแอสเสทอีกครั้ง แทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ลาออกไปเล่นการเมือง

นายพงศ์เพชร ดามาพงศ์ เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองระดับชาติ โดยเป็นอดีตผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทย จังหวัดเชียงราย

เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์

เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ (ภาพจาก Wikipedia)

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ถ้าไม่นับคุณหญิงพจมานที่โดดเด่นในฐานะคู่สมรสของนายกรัฐมนตรี และ “ผู้มีบารมีตัวจริง” ของพรรคไทยรักไทย ผู้ที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มพี่น้องตระกูลดามาพงศ์ก็คือ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ก็เคยถูกวิจารณ์ว่าได้เลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วในสมัยรัฐบาลทักษิณ ด้วยเหตุผลว่าเป็นเครือญาติด้านภรรยา

เพ็ญโสม ดามาพงศ์

เพ็ญโสม ดามาพงศ์ (ภาพจาก SCAsset)

เครือญาติของ พล.ต.เพรียวพันธ์ คือนางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ (ภรรยาของพล.ต.ต.นพ.พีระพงศ์ ดามาพงศ์) ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทเอสซีแอสเสทด้วย

พล.ต.ต.นพ.พีระพงศ์ ดามาพงศ์ อดีตผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

สรุปบทเรียน “ตระกูลชินวัตร” กับการสร้างนายกรัฐมนตรี 3 คน

หลังจากย้อนรอยสายตระกูลชินวัตรแล้ว เราสามารถสรุปบทเรียนเบื้องหลัง “ความยิ่งใหญ่” ของตระกูลชินวัตรได้หลายประเด็น ดังนี้

 1. มีบุตรหลานและผู้สืบทอดเป็นจำนวนมาก จากต้นตระกูลคือนายเส็ง แซ่คู ที่มายังประเทศไทยเพียงลำพังคนเดียว จนถึงชินวัตรรุ่นที่ห้า ที่แยกสาแหรกไปมากมายนับเป็นหลักร้อยคน รุ่นที่หนึ่งนายเส็งเองมีบุตร 9 คน รุ่นที่สองนายเชียงมีบุตร 12 คน และรุ่นที่สามนายเลิศมีบุตร 10 คน การมีบุตรมากๆ ช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลให้กับตระกูลในช่วงสร้างตัว ดังที่ตระกูลจีนอื่นๆ ในไทยได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว เช่น ตระกูลจิราธิวัฒน์ หรือตระกูลเจียรวนนท์
 2. มีกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตระกูล ในที่นี้คือ “ธุรกิจผ้าไหม” ที่สร้างความมั่งคั่งสะสมให้กับตระกูลชินวัตรตั้งแต่รุ่นที่สอง เฉกเช่นเดียวกับตระกูลจีนอื่นๆ ในไทยที่สะสมความมั่งคั่งในรุ่นแรกๆ จากการค้า (จิราธิวัฒน์ เจียรวนนท์) การเงิน (ล่ำซำ โสภณพนิช หวั่งหลี) จนมีอิทธิพลและเข้าสู่วงการการเมืองได้ในรุ่นถัดๆ มา
 3. มีสายงานอาชีพที่หลากหลาย ถึงแม้ตระกูลชินวัตรจะมีรากเหง้ามาจากการค้าไหม แต่ลูกหลานของตระกูล (รวมถึงตระกูลที่ดองกันจากการสมรส) ก็หันไปประกอบวิชาชีพอื่นๆ และได้ดิบได้ดีในสายอาชีพนั้นๆ ทำให้ยุคที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ขึ้นมาครองอำนาจ มีคนตระกูลชินวัตรทำงานในตำแหน่งระดับสูงมากมาย สามารถขับเคลื่อนและผลักดันวาระของตระกูลได้ง่ายขึ้น เช่น พล.อ.ชัยสิทธิ์ (สายทหาร) นายสมชาย (สายงานยุติธรรม) พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ (ตำรวจ)
 4. การส่งมอบประสบการณ์ทางการเมือง ตระกูลชินวัตรนั้นเป็นเฉกเช่นเดียวกับตระกูลการเมืองอื่นๆ ของโลก นั่นคือ รุ่นแรกที่เข้าสู่การเมืองยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก แต่มีกระบวนการสรุปบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเมืองไปยังรุ่นถัดๆ ไป เพื่อลดขั้นตอนในการเรียนรู้และก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ จะเห็นว่านายเลิศ ชินวัตร ถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องชายจนได้ขึ้นถึงตำแหน่ง รมช. และสมัยที่นายเลิศเป็น ส.ส. ก็ดึงตัว พ.ต.ท.ทักษิณ และบุตรคนอื่นๆ ไปช่วยงานหลายอย่าง จนเป็นประสบการด้านการเมืองให้กับลูกหลานรุ่นถัดมา

ตระกูลทางการเมืองตระกูลสำคัญของโลก เช่น ตระกูลเคเนดี้ของสหรัฐ หรือตระกูลเนห์รู-คานธีของอินเดีย ต่างก็มีประวัติศาสตร์ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ต้นตระกูลรุ่นแรกๆ ผู้มี “ความทะเยอทะยานทางการเมือง” จะยังไม่ประสบความสำเร็จในถนนการเมือง แต่คนรุ่นถัดมาจะก้าวบนเส้นทางนั้นและผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศ ก่อนจะสร้างฐานอำนาจและส่งต่อให้คนรุ่นถัดไป ตัวอย่างคือ ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคเนดี้ ถูกผลักดันให้เล่นการเมืองโดยบิดาผู้เป็นนักธุรกิจ และนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ชวาหระลาล เนห์รู ก็เป็นบุตรของนักการเมืองคนสำคัญที่สร้างพรรคคองเกรสของอินเดีย

เส้นทางของตระกูลชินวัตรในตอนนี้ต้องบอกว่า “ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว” หลังส่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของตระกูล ซึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณ ก็พยายามสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของตัวเองในระยะยาว ถึงแม้จะเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนัก แต่ก็ยังสามารถส่ง “น้องเขย” สมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ “น้องสาว” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีก 2 ครั้ง

น่าจับตามองว่า ในระยะยาวอีก 20-30 ปีข้างหน้า ตระกูลชินวัตรจะส่งต่ออำนาจทางการเมืองได้นานแค่ไหน และในเวลานั้นเราจะได้เห็น “ชินวัตรรุ่นที่ห้า” ขึ้นมารับบทบาทในการเมืองระดับชาติ อย่างที่ “ชวาหระลาล-อินทิรา-ราจิฟ” สร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกอินเดีย 3 รุ่นตั้งแต่ตายันหลาน ได้หรือไม่

สายตระกูลชินวัตรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สายตระกูลชินวัตร

สายตระกูลชินวัตร สีส้มคือเกี่ยวข้องกับการเมือง สีแดงคือนายกรัฐมนตรี (คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม)

ภาพประวัติศาสตร์ตระกูลชินวัตร

งานแต่งงานยิ่งลักษณ์

ภาพประวัติศาสตร์ของตระกูลชินวัตร ในงานแต่งงานของยิ่งลักษณ์-อนุสรณ์ อมรฉัตร (ภาพจากหนังสือ “เผ่าพงศ์วงศาตระกูลชินวัตร”) โดยรวบรวมสมาชิกคนสำคัญของตระกูลสายนายเลิศ ชินวัตร ไว้หลายคน

 1. เลิศ ชินวัตร
 2. ทักษิณ ชินวัตร
 3. พจมาน ชินวัตร
 4. เยาวเรศ ชินวัตร
 5. เยาวภา (ชินวัตร) วงศ์สวัสดิ์
 6. สมชาย วงศ์สวัสดิ์
 7. พายัพ ชินวัตร
 8. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 9. อนุสรณ์ อมรฉัตร
 10. พานทองแท้ ชินวัตร
 11. พิณทองธา ชินวัตร
 12. (คาดว่า) แพทองธาร ชินวัตร
 • itsarasak charoenwong

  Congratulation! I am so delighted that this family is a successful one and trying to help the country through politics. There are not many internationally because to keep on being multimillionaireship is hard enough.
  Getting involved in politics, only best servicing can win people’s heart and it needs stable based fund to carry out. So, for all those who have become rich if they want to do politics in order to bring the country to the better they all are welcomed. For those who choose to help the country they should be only respected and given extreme honour. The rich Thais return their wealth by coming into politics and care it for all. That’s a good thing. Most people enjoy their wealth and turn their back on politics because they are just selfish and scared to get into trouble. They have enough but they just don’t want to help the country as a whole. Finally, there is still one which is this CHINNAWAT family is trying to offer and share their experiences for the sake of Thailand’s better living. I salute this family and wish them with all the best. All other multimillionaires as well if they want to help the country like this one they will be gratefully great in the Thai people’s heart forever.

 • Suwit_songkram

  เป็นข้อมูลน่าศึกษา เรียนรู้  ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่

 • Kong

  โกง

 • Karla T

  เป็นตระกูลที่น่าเศร้าครอบครึัต้องแตกแยกไม่มีความสุข

 • http://www.facebook.com/RajitPrapakas Rajit Prapakas

  อยากรู้ความเป็นมาเลยเข้ามาอ่าน..ก็ว่ากันไป

 • Grate254772

  ถ้าคนคิดได้น่ะ ก็ต้องรู้จักตัวเราเอง เกิดมาเพื่อไร  จำไว้ทุกคนละรวมถึงเราเป็นที่พูดด้วย ความตายนั้นละที่ใหญ่ที่สุด

 • Grate254772

  คนเราเมื่อเกิดมาแล้วช่วยเหลือคน จนได้จริง ผมก้ไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบ แต่ผมคิดว่า ทักษิณ ได้ช่วยคนจนอย่างแท้จริงแต่คนอื่นที่เป็นนายก ก็ไม่ช่วยคนจนแต่อย่างใด เพราะผมคิดว่าเอาตัวผมเองเลย
  เมื่อตอนทักษิณเป็น นายกผมมีเงินติดตัวทุกวัน ถ้าประมาณก้ 10000 ต้นๆๆ โดยมีกิจการ ต่างๆ เก็บค่าแผงตลาด แต่พอคนอื่นเป็น น่ะก่อนยิ่งลัก ผมไม่เคยเห็นเงินอยู๋ในกระเป๋าเลย มีแต่ไม่เกิน3000บาท  แล้วกจิการมีที่ผมทำ ก็ยังอยู๋ แต่ยอดกลับหาย  แล้วจะว่าทักษิณไม่ดีได้ไง เอาเถอะคิดว่าเป็น ตำแหน่งคือ หัวโขน แต่ถอดออกแล้ว  มันก็ มีร่างกายครล32เหมือนกันละ  หยุดเถอะ  คิดจจะด่าทักษิณ ผมว่า มองความจริงก่อน ไม่ใช้เอาคำพูดของคนอื่นมาคิดแล้วว่าไปมา  จนกัดกันเอง แทนหมาเลย  ปล.  คำพูดที่ไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วย และ ให้มนุษย์รูไว้ในความจริง  ใครจะคุยกับผม โพสต์เมล์มา

 • Sputy

  ไม่เข้าข้างใคร แต่รักบ้านเมือง มองย้อนกลับไป ก่อนยิ่งลักษณ์ เสื้อแดงก่อกวนเต็มประเทศ อะไรมันจะดีได้

 • Rattiya_35

  สิ่งเเวดล้อมหล่อหลอมเด็กดีให้ประเทศชาติ

 • Ma_gene05

  ยินดีด้วยสำหรับตระกูลชินวัตรที่สร้างหลักฐานครอบครัวมาจากความยากจนต้นตระกูลจนประสบผลสำเร็จฐานะมั่นคงถึงจะเป็นตระกูลที่มาจากบ้านนอกแต่คุณก็ทำได้ เชื่อว่านายกยิ่งลักษณ์ มีความสามารถ ความอดทนในการทำงานเพื่อประเทศชาติ ถึงแม้จะถูกสะกัดดาวรุ่งอยู่บ่อยครั้ง  ยิ่งนายกนิ่งต่อการใส่ร้ายได้เท่าใดนั่นคือคะแนนที่ประชาชนจะเพิ่มให้หลายเท่า     เป็นกำลังใจให้ค่ะ……..รักนายยกกับพี่ชาย

 • Go_nok_

  ไหนบอกว่ามีเชื้อเจ้าไง
  คน ๆ นี้หนักแผ่นดิน

 • Kanokpan

  คำว่า”ไหน”บอกว่า..เนี่ยไหนคนนี้เป็นใครหรือ..ทำไมพูดอะไรออกมาหรือปล่อยข่าวโคมลอย, นั่งเทียน เขียนอะไรออกมาคนที่หยักสมองตื้นถึงได้เชื่อกันง๊ายง่าย..จะรักจะเกลียดใครช่วยพิจารณาให้รอบคอบสักนิดเถอะ..ไม่ใช่ไม่ชอบแค่ว่า เห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตา ก็เลยใส่ความสาดโคลนซะเต็มที่แบบนี้..โธ่ทั้ง..ถ้าเป็นชาติตระกูลของคุณล่ะ..คุณจะรู้สึกอย่างไร????

 • Samapple

  ว่ากันไปยังไงเสียแล้วเขาก็เป็นคนไทยแถมก็เคยทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติตั้งมากมายตาบอดกันหรือไงกันค่ะพี่น้องประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วน่ะถึงจะมาทะเลาะกันอยู่นั้นแหละสงสารลูกหลานกันบ้างไหมเขารอพวกผู้ใหญ่พัฒนาบ้านเมืองกันอยู่ทำอะไรกันอยู่คิดอะไรกันอยู่ค่ะพี่น้องเอ๋ยช่วยๆๆกันพัฒนาบ้านเมืองกันได้แล้วเลิกยุแหย่ทะเลาะกันได้แล้วใครพัฒนาบ้านเมืองได้ก็ให้เขาทำไปเลิกอิจฉากันได้แล้วและให้ทุกคนคิดเสียว่าพวกเราก็คือพี่น้องกันทั้งชาตินั้นแหละ

 • Weeraphat Dayan

  ช่วยเหลืออะไรเหลอครับ เห็นคนที่เลือทักษินเที่ยวเดินหางานแถวใต้กันทั้ง มีแต่คนใต้ของทักษินเท่านั้นแหละที่แต่ละวันขับรถไปๆ มาๆ ไม่เห็นต้องอะไร เพราะถ้าเอาตังค์ที่ได้มาไปซื้อ ซื้อไปก็คนใต้เขาไม่เลือก สู้เก็บไว้ใช้เองดีกว่า สมัยแรกเคยเคยซื้อตัว ส.ส. ตรัง ท่านหนึ่ง ส.ส. ท่านนั้นบอกหัวคะแนนว่าไม่ต้องเป็นห่วง เลือกตั้งได้ไม่ได้แต่ได้ตังค์แล้ว หลังจากนั้น ส.ส. ก็บอกให้หัวคะแนนหาเสียงให้ประชาธิปัตย์ แล้วยังได้เงินส่วนแบ่งอีกคนละ 10 % เดียวนี้กลับไปทำธุรกิจเหมือนเดิม แล้วถ้าท่านผู้อ่านอยากดูว่าทักษินทำอะไรไว้ให้ทางเหนือกับอีสารบ้าง ขอให้ไปดูที่เกาะสมุย กับ ภูเก็ต แล้วท่านผู้อ่านก็รู้คำตอบ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเดียวนี้ที่คนใต้ได้มีโอกาสไปคว้านที่ดินแถวเหนือและอีสาร มันเหมืองเมืองร้างบางหมู่บ้านเลยทีเดียว

 • Max Coffee


  สมัยแรกเคยเคยซื้อตัว ส.ส. ตรัง ท่านหนึ่ง ส.ส. ท่านนั้นบอกหัวคะแนนว่าไม่ต้องเป็นห่วง เลือกตั้งได้ไม่ได้แต่ได้ตังค์แล้ว หลังจากนั้น ส.ส. ก็บอกให้หัวคะแนนหาเสียงให้ประชาธิปัตย์ แล้วยังได้เงินส่วนแบ่งอีกคนละ 10 % เดียวนี้กลับไปทำธุรกิจเหมือนเดิม”

  …ถ้าคุณหมายถึง”ไอ้วี” ส.ส.ตรังที่ผมรู้จัก คุณโกหกครับ… ไอ้วีแพ้ เพราะสู้เล่ห์เหลี่ยมของชวนไม่ได้ครับ

 • Rayncanada

  Thaksin’s mother is a daughter of one of  CHIANGMAI princess, look at her surname “Ramingwong”. This answer for the one who asked below.

 • Riengnimit_nikom

  Every step needs to be very very stable mindset and will power, nothing comes so easy, before
  they are accepted into people’s heart, how much patiences they must be? Before they accheived
  to this point!   I salute them highly and dearly; The Chinnawats my long time respectful family…. 

 • http://www.facebook.com/people/แพร-แพร/100001759276009 แพร แพร

  เป็นตัวอย่างให้เรียนรู้ถึงการต่อสู้  ของครเรากว่าจะถึงวันนี้ไงละคะ  ดีมากๆเลยค้ะ

 • สุเทพ แสงแก้ว

  ตระกูลดีช่วยเหลือประเทศชาติไทยให้เจริญขอบคุณครับ

 • Denmobile

   ผมว่าใครที่เป็นนายกที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีนายกมา ผลงานมากที่สุด เห็ยเป็นรูปประธรรม
  มากที่สุด ไปถามเด็กประถมดู

 • Friend_prasat

  เวชชาชีววะ เพราะทำประโยชน์ แถมไม่เคยโกง  แต่มีบางตระกูล ที่ปลุกระดมพี่น้องที่มีอุดมกาณ์ มา  แล้วแอบตลบหลังฆ่าเขา  เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

 • http://twitter.com/ncygnel Nicha Cygnel

  เห็นผลประโยชน์เป็นรูปธรรม ก็เพราะว่าทักษิณรู้ว่ามันตบตาคนได้ คนเห็นผลเป็นรูปธรรมก็คิดว่าทำงานดี แต่จริงๆ รากเหง้ามันเน่าเฟะ เพราะไม่มีอะไรสร้างความเจริญในระยะยาวเลย ถ้าการบริหารของทักษิณดีจริง ทำไมปัญหาทั้งหลายถึงได้ปรากฎออกมาหลังทักษิณออกไป 

 • ยิ่งใหญ่ ใจรักชาติ

  มีความสามารถที่ดีในการก่อร่างสร้างตระกูลขึ้นมา แต่ควรอบรมบ่มนิสัยจิตใจรักชาติบ้านเมืองให้มากกว่านี้ ความรับผิดชอบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำคัญกว่าสิ่งใด เมื่อคุณตัดสินใจมาทำงานการเมืองแล้ว ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ ชาติไทยไม่ใช่บริษัทของตระกูลพวกคุณนะ

 • Ugh

  Wow! What a drama!

 • โอม

  นายกยอดง่ีเง่า พูดจาไม่เป็นสาระ

 • โอม

  ช่วยเหลือให้ประเทศไทยย่อยยับ เปลี่ยนเป็นชิงนาวักรัฐ ไทยก็ไม่ใช่เจ็กก็ไม่เชิง

 • เฃ็งหลาย

  คุณมีเงินแน่นกระเป๋า มีอยู่กี่ปีกัน รอรุ่นลูกรุ่นหลานเถอะจะมีท่ีฃุกหัวนอนหรือเปล่า แผ่นดิน1ใน3เป็นของต่างชาติต้ังแต่ตักข้ีเปล่ียนกฏหมาย 1.7ใน3เป็นของชินวัตรและเครือข่าน

 • Too bored

  Yeah? Tried to help Thailand or trying to engulf Thailand?

 • http://www.facebook.com/popaircars.man Popair-cars Brave Man

  ได้ดีร่ำรวยกับแผ่นดินนี้ควรตอบแทนแผ่นดินแบ่งปันคนที่ด้อยกว่า ไม่ใช่เอาคนจนและเอาประเทศไทยเป็นตัวประกัน และอย่ามาอ้างว่าประชาธิไตยไม่เต็มใบตระกุลชินวัตรก็ได้ดีจากเผด็จการยุค รสช
  คนจนเกือบ100%ใช้สินค้าตระกุลชินวัตรต้องเสียค่าบริการมือถือแบบมหาโหดคนรุ่นก่อนรู้กัน
  ตระชินวัตรไม่ควรแบ่งชนชั้น ไม่ควรแบ่งสี อย่าเห็นคนคิดต่างเป็นคู่ขัดแย้ง คิดต่างคือประชาธิไตยที่แท้จริง

 • thola

  การพูดออกมาจากปากแต่ละคำ ล้วนแล้วเป็นดาบสองคม ชาติไทยจะปรองดองหรือแตกแยก ก็คงไม่พ้นขึ้นอยู่กับคำพูด ในมุมมองส่วนตัวแล้วผมคิดว่า ในการคอรับชั่นนั้นน่าจะมีทุกทีมรัฐบาลอยู่แล้ว นายกทุกท่านเขาไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าลูกทีมทุกคนเป็นอย่างไรบ้าง เพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมง บางที โจร ที่มาแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนดีก็อาจจะใช้บางโอกาส สำแดงสันดานโลภออกมาโดยที่ หัวหน้าทีมไม่รู้เรื่องด้วยสักนิด แต่ก็ถูกประชาชนเหมารวมไปด้วย แต่การคอรับชั่นนั้นน่าจะแบบว่า กินเท่าไหร่ คืนประโยชน์ให้ประชาชนเท่าไหร่ ไม่ใช่กินอย่างเดียวไม่มีออก ( ระวังเดี๋ยวจะสำรอกออกมานะครับ ) สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้คณะรัฐมนตรีที่ตั้งใจบริหารประเทศจริงๆ ขอให้สู้ต่อไปครับ ความดีของท่านจะส่งผลให้ท่านเจอแต่สิ่งดีๆ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน หรือ ทำอะไรก็ตาม ทำดีได้ดี มีจริงๆ ครับ confirm ….Mr. THOLA Lampang

 • killmax

  ตลกละครับ ไอ้วีแพ้เพราะเล่ห์เหลี่ยมท่านชวน ขำตาย ผมยังไปกินหมูย่างฟรีตอนไทยรักไทยปราศรัยใหญ่ที่ห้วยยอดเลย ซื้อให้ตายก้อไม่ได้ครับ ถูกหลอกแดกฟรี 555

 • นนนนนน

  น่าสนใจมาก ตระกูลนี้มีพี่น้องรักใคร่กันดี แต่ละคนมีเงิน แต่ก็ยังทำงาน แม้จะถูกพวกเข้าขุนมูลนายด่าก็ตาม

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003581795937 หง่าว บ้านดอกแก้ว

  เลวทั้งโคตร

 • พลพล

  ถึงขั้นเผาบ้าน เผาเมือง ล้มกษัตรย์ กูไม่เอาด้วยหรอก เนรคุณแผ่นดินกำเนิดตัวเอง
  กูคนหนึ่งไม่สรรเสริฐ ต่อให้สร้างนากยก สิบ คนเทอะ มันมีหลักฐานคำพูดของมันหมด
  ไม่รู้ว่าตระกูลนี้ มันน่าด้านอยู่พื้นแผ่นดินไทยได้งั้ย เป็นกูหนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว อายหมามัน
  หมามันยังรู้คุณแผ่นดิน รู้คุณคนเลี้ยงมัน แผ่นดินนี้ถ้าไม่มีบรรพบุรุษของกษัตร์ รักษา
  แผ่นดินไว้ พวกมึงจะมีแผ่นดินอยู่กันมั้ย ขอให้ตระกูลมึงฉิบหายทั้งโครตตระกูลมึง อย่า
  ได้มีความเลย ไม่ว่าใครจะใช้ ตระกูลนี้ขอสาบแฉ่งทุกคน

 • นานา

  พวกต้นตระกูลนายอากรคนเก็บภาษีนี่เอง พวกคนเก็บภาษีสมัยก่อนเป็นที่รังเกียจเพราะพวกนี้ชอบขูดรีดชาวบ้านเกินภาษีจริงโกงตั้งแต่โคตรเหง้านี่เองมิน่าถึงได้ละโมบโลบมากสืบเชื้อสายต่อๆกันมา

 • เล็ก เดอะไดซ์

  น่ายกย่องและ นับถืออย่างยิ่งครับ

 • ต้องสู้เท่านั้น ถึงจะรวย

  ที่บ้านเปิดร้านข้าวแกงคะ ตอนที่ทักษิณอยู่ ที่บ้านเฟื่องฟูมาก ซื้อบ้านในกรุงเทพซื้อรถขับ กำลังจะไปได้สวย แต่พอหลังจากปฏิวัติเท่านั้นแหละต้องปล่อยรถไป2คันคันสุดท้ายกำลังจะโดนยึด (ไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนี้รายวันคะ อาบังเดินเข้าออกบ้านเป็นว่าเล่น) แต่เชื่อไหมคะ ตั้งแต่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกทุกวันนี้ส่งค่างวดรถแบบเบิ้ลทุกเดือนเลย(คันที่กำลังจะโดนยึดอะคะ) ทยอยใช้หนี้รายวันจนหมด กำลังวางแพลนจะซื้อรถคันใหม่ และซื้อที่ดินในกรุงเทพเก็บไว้ ใครๆก็ได้นะ นายกน่ะ ขอแค่เป็นคนดีของสังคม แต่ก็พูดได้คำเดียวว่า ไม่เอาประชาธิปัตย์ โกงจนคนไทยจนลงๆๆๆ ไม่ไหวจะจนด้วยหรอกนะ

 • หนุ่ย

  สวัสดีครับ ทุกท่านที่เคารพ !!
  กระผมเผ่านมาและก็กำลังจะผ่านไปครับ..

  การมาพบกันครั้งนี้.. กระผมขอแนะนำให้ท่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ได้เล่าโดยสมเด็จพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) กระผมหวังว่าท่านจะได้ประสบการณ์ที่ดี

  หากท่านผู้อ่านที่เคารพ อ่านจนจบด้วยความตั้งใจ.. กระผมเชื่อว่า.. ท่านจะเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชาติไทยขณะนี้ !!

  หากกระผมทำให้รู้สึกไม่สบายใจประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ !!

 • หนุ่ย

  ลืมลิงค์ครับ
  http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=39139

 • maii

  Really! i’m a north population! what a kind of Princess! As i ‘ve known yingluck is Thaksin’s real doughter! find more informtaion yourself!

 • อิด

  อะไรว่ะขอตังหน่อยใครให้บ้าง

 • แมว

  เรื่องราวของหัวหน้าอั้งยี่คณะงี่เฮ็ง ที่มีนายง่วนเส็ง แซ่คู เป็นหัวหน้า หลวงสาครคชเขตต์ ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุความทรงจำสมัยฝรั่งเศสยึดจันทบุรี กล่าวถึง นายง่วนเส็ง แซ่คู หลังพ้นโทษแล้ว ได้ประกอบอาชีพเป็นทนายความขณะฝรั่งเศสยึดจังหวัดตราด ปรากฏหลักฐานการลอบทำร้ายผู้พิพากษาศาล คือ หลวงวิพิธพจนาการ(แจ่ม สูตบุตร์) ผู้พิพากษาขณะฝรั่งเศสยึดจังหวัดตราด ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลเมืองขลุงบุรี ขณะย้ายจากจังหวัดตราดมาพักที่จันทบุรี ได้ถูกนายง่วนเส็งส่งพรรคพวกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บ เนื่องจากมีความเจ็บแค้นที่หลวงพิพิธฯ ครั้งที่เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดตราด ได้ตัดสินจำคุกอั้งยี่กลุ่มตน แต่ในที่สุดไม่สามารถจับกุมคนลอบทำร้ายได้ ทั้งไม่มีหลักฐานอย่างอื่น สรุปว่าหลวงวิพิธฯถูกทำร้ายเปล่า และที่จังหวัดจันทบุรี ได้ปรากฏหลักฐานของบุคคลอีกท่านหนึ่งที่นี่ คือ นายชุนเชียง แซ่คู ได้ย้ายจากจันทบุรีไปอยู่เชียงใหม่ขณะเป็นเด็ก และต่อมาหลังแต่งงานได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่ 4 จากจำนวนพี่น้อง 12 คน ชื่อ นายเลิศ แซ่คู ซึ่งต่อมาบุคคลท่านนี้ ได้กลายเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็น นายบุญเลิศ ชินวัตร บิดาของนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 และ 28 นั่นเอง

 • worawantoh

  ดิฉันเห็นด้วยกับคุณทุกอย่าง ดิฉันไม่เคยได้รับอานิสงค์จากรัฐบาลท่านนายกฯทักษิณเลย เพราะอาศัยอยู่ที่อเมริกาแต่ท่านทำทุกๆนโยบายที่ท่านได้หาเสียงไว้ช่วยเหลือคนยากจน โดยเฉพาะ30บาทรักษาทุกโรคมันเหมือนกับพระมาโปรดสำหรับคนจนๆ ชำระหนี้IMF ก่อนกำหนด ที่พรรคเหี้ยๆได้ทำหนี้และทำกรรมอันหนักหนาสาหัสไว้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ มีเงินสำรองจ่ายสำหรับประเทศ มีเงินให้ ลาว กัมพูชา พม่ากู้ยืม จากประเทศที่เคยเป็นแต่ลูกหนี้กลับกลายเป็นประเทศเจ้าหนี้และไทยก็ได้ผลประโยชน์ อย่างเช่นพม่า ปตท ก็ได้สัมปะทานบ่อแก๊ส หวยใต้ดินก็เอามาไว้บนดินและเอากำไรส่วนนี้ส่งเด็กยากจนแต่เรียนดีไปศึกษาต่างประเทศ ที่เป็นเหตุให้ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญโกรธมากจนอยู่ร่วมประเทศไม่ได้เพราะไปข้ามหน้าข้ามตาเค้า โอท้อป SME SML บ้านเอื้ออาทร ฯลฯโครงการสารพัดอธิบายไม่หวาดไม่ไหว สึนามิที่ภาคิใต้ท่านช่วยเหลือได้รวดเร็วและท่านไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่ผ่านทางรัฐบาล ท่านพูดว่าประเทศไทยไม่ใช่ขอทานถัาจะบริจากก็ให้บริจากผ่านทางสภากาชาดิไทยท่านหยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นไทย ประเทศไทยได้รับความชื่นชมจากอาณารยะประเทศทั่วโลก ในสมัยท่านนายกฯทักษิณดิฉันภูมิใจและเดินยืดอกอย่างสง่าผ่าเผยในความเป็นคนไทยและบอกใครๆว่าดิฉันเป็นคนไทย ในสมัยที่ท่านทักษิณเป็นนายกฯเราเป็นเสือตัวที่5ในอาเฃียและกำลังจะแฃงเกาหลีเป็นเสือตัวที่4 แต่มาโดนทะเหี้ยปฎิวัติจากเป็นเสือตัวที่5หล่นลงมาเป็นหมาขี้เรื้อนตัวสุดท้ายของอาเฃี่ยนตามตูดแม้กระทั่งพม่า และตอนนี้วางแผนจะปิดประเทศจะปกครองโดยระบอบสมบูรณ์ญานาสิทธิราช เห็นแต่ควายเท่านั้นหละที่คิดแบบนี้ คนเขารู้หมดว่าใครเป็นเจ้าของพรรคประชาธิเปรต จนคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นแดงทั่วแผ่นดิน ลงเลือกตั้งกี่ครั้งก็แพ้ไม่เคยชนะแต่หยากเป็นรัฐบาลฃื้องูเห่าพรรคพลังประชาชนไปตั้งรัฐบาลในค่ายทะเหี้ยราบ11บางเขน ประชาชนมาเดินขบวนประท้วงให้ยุบสภาเพราะมันไม่ถูกต้องไม่เป็นประชาธิปไตย ก็สั่งทะเหี้ยออกมาฆ่าประชาชนเป็นข่าวไปทั่วโลก Whoeverที่มันอยู่เบื้องหลังเหตุการวุ่นวายที่มันทำความเดือดร้อนและเข่นฆ่าประชาชนในทุกๆเหตุการที่มีประชาชนหรือนักศึกษาเสียชีวิตขอให้มันตายอย่างทรมารขอให้ครอบครัวไอ้หรืออี่ทุกๆตัวที่เกี่ยวข้องจงพินาศย่อยยับในเร็วพลัน ตายไปก็จมดิ่งลงไปมหานรกขุมที่ลึกที่สุดอย่าได้ผุดได้เกิดขอให้มันรับกรรมที่มันก่อให้สาสมกับความเลวที่มันทำ

 • กุ๊ก

  5555เอามาจากไหนคับ ขำคับ

 • Chicky Jang

  ตอนนี้พวกมันก็ตายแล้วไงล่ะ มันกำลังจะตายไป ทีละคนๆ สมพรปากคุณแล้วแหละ

 • Guest

  ถ้าคุณติดตามการเมืองมาตั้งแต่ต้น และรู้ว่าหนี้ imf ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลไหน และรัฐบาลไหนมารับภาระต่อ ถ้าคุณมีความคิดคุณจะรู้ว่าการกู้หนี้จากอีกทีหนึ่งมาเสียอีกทีหนึ่งมันมีผมเสียอย่างไหร่ ถ้าคุณมีสมองคุณจะรู้ว่า เงินที่ใช้หนี้นั้นมาจากเงินภาษีประชาชน ไม่ใช่เงินทักษิณ ผมอยากให้คุณเปิดใจอ่านดูคุณจะได้ตาสว่าง ส่วนตัวผมไม่ได้อยู่ข้างไหนคิดว่าทุกคนที่มาเล่นการเมืองก็หวังผลประโยชน์กันทั้งนั่นแหละ

  http://pantip.com/topic/13079476
  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=858827
  http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000144849

 • Chicky Jang

  ถ้าคุณติดตามการเมืองตั้งแต่ต้นคุณจะรู้ว่าหนี้ IMF นั้นเกิดจากรัฐบาลไหน และรัฐบาลไหนต้องมารับภาระต่อ แล้วคุณจะเข้าใจ ถ้าคุณมีความคิดคุณจะรู้ว่าการกู้เงินจาก ADB มาใช้่หนี้ IMF นั้นมี่ผลเสียอย่างไหร่ ถ้าคุณมีสมองคุณจะรู้ว่าเงินที่ใช้หนี้ทั้งหมดมาจากภาษีประชาชน ไม่ได้จากใคร ถ้าคุณไม่อคติเกินไปผมอยากให้คุณอ่านดูแล้วคุณจะตาสว่าง

  http://pantip.com/topic/13079476
  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=858827
  http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000144849

 • wiwek

  ควรสำนึกในการเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทย ไม่สมควรทำร้ายประเทศไทย ควรตอบแทนบุญคุณประเทศ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปวงประชา ไพร่ฟ้าหน้าใส อยู่ดีกินดี ชั่วกาลนิรันด์ เทอญ เจริญพร

 • คนไทยรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตร

  มึงจะมาจากโครตเหง้าไหนก็ช่างเหอะ ถุย!เศษเดน เสือกคิดร้ายในหลวง แม่หลวง ของแผ่นดิน ใส่ร้ายพระองค์ท่าน และทำให้คนไทยแตกแยก โกงชาติมหากาพย์ ยังไงมึงก็ตายแน่ชาตินี้ แต่กรรมหนักที่มึงทำไว้ปิดทางสวรรค์ พรหม นิพพาน กูยุส่งเลยประคองลมหายใจอยู่นานๆ นะพวกมึง ทำอะไรไว้ตายห่าไปจะได้พุ่งหลาวลงนรกลึกๆ 55555555 สัตว์นรก! ชิน