Practical Report SIU สัญจรเชียงใหม่: ทางสามแพร่งของอัตลักษณ์โลก ชาติ และชุมชน

บริษัท Siam Intelligence Unit จำกัด ในนามโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การสัญจรครั้งนี้จะพาท่านไปพูดคุยกันเรื่อง “อัตลักษณ์ของไทย”

โดยการจัดงาน “Change Agents สัญจรครั้งที่ 2 นี้ใช้ชื่อว่า “ทางสามแพร่งของอัตลักษณ์โลก ชาติ และชุมชน”  ซึ่งมีพันธมิตรหลักในการจัดงานเสวนาอย่าง สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                            

ที่มาและวัตถุประสงค์

สืบเนื่องจาก SIU ได้จัดทำโครงการ Redefine Thailand เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย  โดยในปัจจุบันเรามีคำถามกันมากขึ้นว่า “อัตลักษณ์ของไทย” นั้นต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวหรือไม่ ตามลัทธิการกลืนชาติในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 หรือจะต้องธำรงความหลากหลายไว้

ในส่วนการจัดเวทีเสวนานั้น เรามองว่า เชียงใหม่ในฐานะเมืองที่ใหญ่ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน มีวัฒนธรรม  อัตลักษณ์เป็นของตนเอง เราคงทราบกันดีว่าด้านหนึ่งก็มีความพยามหลอมรวมให้เกิดความเป็น “ชาติ” ท่ามกลางวัฒนธรรมที่ถูกจัดตั้งมาจากราชการส่วนกลางอย่างกรุงเทพฯให้มีความเป็นชาติเป็นเนื้อเดียวกัน

แบรนเนอร์

ส่วนอีกด้านด้านการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ก็เป็นความพยามยามสลายความเป็นชาติให้ลดน้อยลง เพื่อสร้างอัตลักษณ์เดียว ตามคำขวัญประชามอาเซียน One Vision, One Identity, One Community” (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

แต่ในขณะเดียวกันในประชาชนก็ยังไม่พร้อมกับความคิดดังกล่าว ยังคงมีวิธีคิดแบบลัทธิชาตินิยมอยู่มาก กรณีอย่างประเทศไทยสังเกตุได้จากกรณีข้อพิพาทอย่างปราสาทพระวิหาร หรือการตั้งข้อรังเกียจบุคคลที่เข้าอาศัยทำมาหากินจากประเทศเพื่อนบ้าน  คำถามต่อจากนี้คือเราควรจะดำรงอยู่กันอย่างไร?

ซึ่งหลังๆมาเราจะเห็นการเริ่มค้นหารากเหง้าและการรื้อฟื้นวัฒนธรรมและสังคมของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีความพยามในการสร้างอัตลักษณ์ออกมาในเชิง “Extreme” สะท้อนมาในรูปแบบสื่อต่างๆอย่างภาพยนตร์ เช่น ผู้หญิงใครอย่าแตะ, แดงไบเล่ย์ใน 2499 อันธพาลครองเมือง,  การ์ตูนอย่าง จอมเกบลู  ซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่สื่อออกมาในลักษณะ “นักเลง” คือการไม่ยอมรับอำนาจรัฐส่วนกลาง

การแสดงความคิดเห็นแบบสวนกระแสสังคม ใน Social Media  ตามเฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ ต่างๆ  เช่น โหดสัส, เน วัดดาว, เนย รักษ์โลก, ศาสดา,สมรัก พรรคเพื่อเก้ง  ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกออนไลน์  โดยในหลายๆครั้งจะเป็นการสื่อออกมาในลักษณะ ยียวน หยาบคาย และเป็นการตั้งคำถามกลับ ไปยังความคิดมุมมองอีกขั้วหนึ่ง  ซึ่งเราก็จะเห็นการพยามแสดงออกของอัตลักษณ์ของปัจเจกชนมากขึ้น และคิดว่าประเด็นนี้น่าจะนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน

กำนดการเวทีสัมมนา Change Agents สัญจร จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ทางสามแพร่งของอัตลักษณ์โลก ชาติ และชุมชน”

. ห้อง PSB 1101 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่  6 กุมภาพันธ์  2556  เริ่ม 12.30 – 16. 00.

12:30-13:00 . ลงทะเบียน  ณ หอประชุม สโมสรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13:00-13:15 .  กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13:15-13:30  แนะนำโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม และโครงการ Redefine Thailand

โดย คุณกานต์ ยืนยง ผู้อำนวยการ Siam Intelligence Unit

13:30-16:00 . งานเสวนา ทางสามแพร่งของอัตลักษณ์โลก ชาติ และชุมชน”

                                โดย

                รศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                พระถนอมสิงห์  สุโกสโล ประธานมูลนิธิหยดธรรม และ Change Agents รุ่นที่ 2

                ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ  นักพัฒนาเอกชน ผู้ผลักดันโครงการเชียงใหม่มหานคร

                ดำเนินการเสวนาโดย พิเชฐ  ยิ่งเกียรติคุณ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม

 

สำหรับเวทีเสวนานี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงานโคงการ

คุณ จิรายุ  อนุรักษ์จันทรา โทรศัพท์ 086-105-9555 หรือ jirayu@siamintelligence.com