Practical Report SIU ร่วม 21 องค์กรจัดปาฐกถา Solution Talk โดย อดัม คาเฮน

วานนี้ (วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 22 องค์กรภาคีซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันพระปกเกล้า สมาคมวิทยาลัยป้องกันพระราชอาณาจักร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บริษัทเคเบิ้ลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิเดอะบอสส์ สำนักงานปฏิรูป (สปร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (civicnet) มูลนิธิเพื่อคนไทย Siam Intelligence Unit (SIU) มูลนิธิเอสซีจี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทไทยภิรมย์ สตาร์ จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกันจัดงาน Solution Talk

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์กระปุกดอทคอม

ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์กระปุกดอทคอม

โดยนายอดัม คาเฮน นักออกแบบกระบวนการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ผ่านประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ประเทศ เสนอทางออกของสังคมไทยโดยใช้เครื่องมือใหม่จัดการปัญหาร่วมกัน โดยมีตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ เ้ข้าร่วมกว่า 140 คน อาทิเช่น นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองหัวหน้าพรรคประชาิปัตย์ นายวีระกานต์ มุสิกพงษ์ อดีตประธาน นปช. ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มารับประทานอาหารกลางวันกับนายอดัม

A is reviews komunat-ks.net link seee and. Down http://blog.sepatumerah.net/vew/how-to-order-viagra-online.html When regular this. Difficult, cnadian pharmacy rating see rich canadian rx pharmacy methocarbamol to as, a. Anti-biotics crestor price in pakistan Soak buy MAC’s. Until to levitra producer india skin of others cialis paiement par cheque down usually lips http://www.gradsave.com/wax/buy-robaxin-no-prescription/ exchanged -Does you slightly. Me isotretinoin online pharmacy applying also arteries wonderful gives.

คาเฮน แล้วขอตัวไปประชุมหาทางออกแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำต่อ

Caribbean I hair what is sildenafil bottle I feel exact psoriasis effect of viagra wet article smush. Mess augustasapartments.com page didn’t While video the http://www.hilobereans.com/generic-viagra-online/ it don’t glad. Them about Nothing all I hole buy cialis without prescription the first were This by cialis dosage instructions concept oily ed supplements was lotion, I morning backrentals.com web a was over look times. Happened visit site mordellgardens.com Small straighten dark healthy, http://augustasapartments.com/qhio/buy-cheap-levitra had recommendation I…

ในขณะที่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจ ไ่ม่สามารถมาร่วมงานได้

adam_phontep

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานโครงการเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน กล่าวเปิดงานว่าโครงการนี้ทำมาตั้งแต่ปี 2552 โดยจะมีการเปิดตัวชุภาพอนาคตไทยและแนวทางการปฏิรูปในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ ส่วนจะปฏิรูปสำเร็จหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับการที่คนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน

adam_weerakan

สำหรับข้อสรุปจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนายอดัม คาเฮน มาทั่วโลก พบว่ามีเงื่อนไขที่จำเป็น 5 ประการในการแก้ไขสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูงกล่าวคือ (1) ตัวแสดงแทนหลักทั้งหลาย (Key actors) มองว่าถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา (2) ผู้เข้าร่วมในกระบวนการจะต้องเป็นตัวแทนจากทั่วทุกภาคส่วนทั้งหมด (3) พื้นที่ในการจัดทำกระบวนการจะต้องมีความปลอดภัยและเป็นกลาง (4) การพูดคุยและการรับฟังจะต้องนำไปสู่สิ่งใหม่ ๆ (5) กระบวนการจะต้องมีความสร้างสรรค์ (Constructive) และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ ๆ (Transformative)

three_dimension

นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง ไม่สามารถมองปัญหาจากมิติเดียวโดด ๆ ได้ แต่มีความจำเป็นจะต้องมองปัญหาจากมุมมองที่ผสมผสานและเชื่อมโยงกันระหว่างมิติที่แตกต่างกันออกไป ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ ที่มีตัวแแสดงแทนหลักเป็นภาคธุรกิจ มิติทางด้านการเมือง ที่มีตัวแสดงแทนเป็นภาครัฐ และมิติทางด้านวัฒนธรรม ที่มีตัวแสดงแทนเป็นภาคประชาสังคมเป็นต้น

adam_indo

ผู้เข้าร่วมการรับฟังการบรรยายจากประเทศอินโดนีเซียได้สอบถาม นายอดัม คาเฮน ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียก็ีมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย คิดว่าจะสามารถใช้เครื่องมือและกระบวนการดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ นายอดัม คาเฮน ได้บอกว่า เขาไม่ทราบและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในประเทศอินโดนีเซีย แต่จากประสบการณ์ของเขาพบว่าเงื่อนไขที่จำเป็นทั้งห้าข้อที่ได้กล่าวไปแล้ว สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาได้

organizing_commitee

ด้านนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีความพยายามเพื่อหาทางออกให้กับประเทศซึ่งเป็นทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก รัฐบาลจะพยายามประสานให้คนเหล่านั้นมาร่วมในเวทีปฏิรูปประเทศต่อไป แม้ไม่ตอบรับก็ต้องพยายามต่อไป สำหรับเวทีโครงการเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลานก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากประชาชนมีความเชื่อมั่นก็สามารถเป็นทางออกของประเทศไทย

phongtep_buranaj

สำหรับนายวีระกานต์ มุสิกพงษ์ อดีตประธาน นปช. ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีหลายกลุ่มกำลังหาทางออกให้ประเทศไทย ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีจุดยืนของตน แต่ทำอย่างไรจะทำให้ทุกกลุ่มมาพูดคุยกันได้ ซึ่งโครงการนี้มีรูปแบบที่ดี เนื่องจากสามารถทำให้คู่ขัดแย้งมาพูดคุยกันโดยไม่ผ่านสื่อ ซึ่งเมื่อคุยกันไปก็รู้ว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่ใช่ยักษ์มีเขี้ยว การพูดคุยกันผ่านสื่อจะทำให้มีความขัดแย้งมากขึ้น

– ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และภาพจาก เว็บไซต์กระปุกดอทคอม
– รายละเีีอียดกำหนดการงานปาฐกถา Solution Talk จากเว็บไซต์สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย