Practical Report สมเกียรติ อ่อนวิมล ระบุปีใหม่ 2555 หยุดซื้อมติชน

สมเกียรติ อ่อนวิมล นักสื่อสารมวลชนอาวุโส ได้โพสต์รูปบทความไว้บนบันทึกของเฟสบุ๊คตนเองในหัวข้อที่ชื่อ “ปีใหม่ 2555 หยุดซื้อ มติชน” ซึ่งเขาระบุว่าเนื้อหาของบทความที่รองรับหน้าปกเป็นรูป พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และการพาดหัวปกว่า “บุรุษแห่งปี Coming Soon ไม่นานเกินรอ” นั้นไม่มีสาระให้คล้อยตามหรือแม้แต่จะโต้แย้ง บทความดังกล่าวเป็นบทความที่สั้นจนไม่ควรเป็นเรื่องขึ้นปก ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนได้เห็นว่าการทำงานของมติชนได้ตกต่ำลงมาก แม้จะเอียงข้าง หรือจะเป็นกลางตนก็ไม่มีปัญหา แต่การไม่ขยันทำงานค้นคว้าความจริงจากปกมติชนสุดสัปดาห์เล่มล่าสุด จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ตนไม่ซื้อมติชนอ่านอีกต่อไป

สมเกียรติ อ่อนวิมล - ภาพจาก ข่าวสด

สมเกียรติ อ่อนวิมล - ภาพจาก ข่าวสด

เนื้อหาของข้อเขียนดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

“มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1637 เรื่องขึ้นปก ยกย่อง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ให้เป็น “บุรุษแห่งปี” พาดหัวบนหน้าปกว่า :


บุรุษแห่งปี
COMING SOON
ไม่นานเกินรอ
เรื่องอยู่ในหน้า 7 เนื้อหาสั้นมาก ไม่เต็มหน้า ไม่มีสาระรายละเอียดอะไรเลย

“ไร้สาระ” ที่จะนำมาทำเรื่องขึ้นปก

เป็นบทความด้อยคุณภาพในระดับที่เป็นรายงานเรื่องใหญ่จากปก

กองบรรณาธิการมติชนไม่ทำการบ้าน ไม่ค้นคว้า ไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำรายงานเรื่องบุรุษแห่งปีอะไรเลย คิดเอาเอง เขียนเอาเอง ตามจินตนาการที่สั้นมาก ๆ ด้วย โดยหลักแล้ว การทำงานเรื่องขึ้นปกนั้น ต้องถือเป็นงานสำคัญ งานใหญ่ ต้องเตรียมงานกันหลายคน หลายวัน อาจนานเป็นเดือน กองบรรณาธิการควรทำงานหนักกว่านี้ ต้องทำงานหนักจริง ๆ การมีความเห็นชื่นชมคุณทักษิณก็เป็นสิทธิและเสรีภาพของมติชน ผมไม่มีอะไรขัดข้องในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าผมจะเห็นด้วยในเนื้อหาสาระหรือไม่ก็ตาม แต่ผมอยากอ่านงานที่มีการค้นคว้าที่ละเอียดลึกซึ้งกว่านี้

อยากรู้ว่าการเป็นบุรุษแห่งปีของคุณทักษิณ ตามมาตรฐานของมติชนนั้นมีอะไรเป็นพิเศษบ้าง แต่ผมก็หาสาระให้คล้อยตามหรือแม้ที่จะให้โต้แย้งก็ยังหาไม่ได้

บทความสั้นมาก จนไม่ควรจะเป็นเรื่องขึ้นปก

หากมติชนมีมาตรฐานงานสื่อสารมวลชนเพียงเท่าที่เห็นนี้ คิดเงินผม 40 บาท สำหรับมติชนสุดสัปดาห์ และ 10 บาท สำหรับรายวัน ก็ไม่สมควรที่ผมจะเสียเงินอุดหนุนมติชนอีกต่อไป

ในช่ยงวิกฤติการเมือง 3-5 ปีที่ผ่านมา การทำงานของหนังสือพิมพ์มติชน ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ผมสรุปเป็นความเห็นส่วนตัวว่า คุณภาพงานข่าวสารของมติชนตกต่ำลงมาก ความคิดของกองบรรณาธิการสับสนอลวน แนวทางหลักเอียงไปทางสนับสนุนคุณทักษิณมาก โดยไม่แสดงนโยบายการบรรณาธิการให้ผู้อ่านได้รับทราบให้ชัดเจน ไม่แสดงความโปร่งใสต่อสาธารณชนในเรื่องการถือหุ้นจากกลุ่มการเมือง วิกฤติการเมืองภายในองค์กรของมติชนเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ละครั้งไม่ได้รับการชี้แจงให้หายกังขา

ผมอ่านมติชนมาตั้งแต่กำเนิดมติชนในปีแรก และซื้ออ่านโดยให้ส่งถึงบ้านทุกเช้าเสมอมาไม่เคยขาด เขียนบทความลงมติชนก็หลายครั้ง มติชนจะลำเอียงไปทางไหนผมไม่เคยถือเป็นเหตุสำคัญ เพราะผมวิเคราะห์ความอิสระหรือความลำเอียงของมติชนได้ ใครถือหุ้นในมติชนเท่าไหร่อย่างไรผมก็พอมีข้อมูล

ไม่ว่ามติชนจะเป็นกลาง หรือ ลำเอียงไปทางไหน ผมยินดีซื้อมติชนอ่านมาโดยตลอด

แต่พอมาพบความไม่ขยันในการทำงานค้นคว้าหาความจริงจากเรื่องขึ้นปกมติชนสุดสัปดาห์ฉบับล่าสุดนี้ ก็เป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้าย ทำให้ผมตัดสินใจเด็ดขาดในวันนี้ ว่าจะหยุดซื้อมติชนอ่านจากวันนี้เป็นต้นไป

สาเหตุใหญ่มาจากความไม่ขยันทำงานค้นหาความจริงของมติชน มากกว่าจุดยืนทางการเมืองของกองบรรณาธิการ

เมื่อเย็นวันนี้คนส่งหนังสือพิมพ์มาเก็บเงินที่บ้านพอดี ผมเลยบอกคนส่งหนังสือพิมพ์ให้ทราบว่า:

จากพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไป ขอไม่เอามติชน (10 บาท).
เหลือไว้เพียง “โพสต์ทูเดย์” (15 บาท). ฉบับเดียวพอ.
ประหยัดเงินไปเดือนละ 300 บาท!

สมเกียรติ อ่อนวิมล คนข่าวรุ่นใหญ่กับท่าทีต่อมติชน

สมเกียรติ อ่อนวิมล คนข่าวรุ่นใหญ่กับท่าทีต่อมติชน

สมเกียรติ อ่อนวิมล
5 มกราคม 2555