Practical ReportSpecial Scoop

สุเนตร ชุตินธรานนท์

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

15/02/2013

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย ในประเด็นเรื่อง “อัตลักษณ์” ของชาติไทย จากภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ไทยรบพม่า จนมาถึงปฏิวัติ 2475 และปัญหาไฟใต้ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์: มองประวัติศาสตร์ ไทยรบพม่า อภิวัฒน์ 2475 และภาคใต้ ในมุมใหม่

สุภาพ หริมเทพาธิป Bioscope

สุภาพ หริมเทพาธิป Bioscope

14/01/2013

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ สุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการนิตยสาร Bioscope ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการภาพยนตร์มายาวนาน ในประเด็นเรื่อง “วัฒนธรรม” ผ่านกรอบของภาพยนตร์ ไล่ตั้งแต่ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมแบบไทยผ่านภาพยนตร์ ไปจนถึงการครอบงำวัฒนธรรมจากต่างประเทศ และการเซ็นเซอร์สื่อโดยอำนาจรัฐ สุภาพ หริมเทพาธิป: มองเรื่องของพวกเรา ที่หนังไม่ได้เล่าผ่านเลนส์ Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย

พระไพศาล วิสาโล

26/11/2012

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต พระนักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวแนวทางสันติวิธี ที่เป็นผู้นำทางความคิดในสังคมคนหนึ่ง ในประเด็นศาสนาพุทธ สังคม และวิถีแห่งพุทธ กับปัจจัยการท้าทานจากสังคมภายนอก ศาสนาในฐานะหนึ่งในสถาบันหลักของแนวคิดชาติกระแสหลัก สิ่งสำคัญหลังจากอ่านจบก็คือ เราจะตั้งตนอย่างไรเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีพลวัตรตลอดเวลา พระไพศาล วิสาโล: มองทะลุกรอบพุทธ กระเทาะแก่นศาสนา Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

30/10/2012

โครงการ Redefine Thailand สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  กรรมการบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นจินตนาการประเทศไทยบนความหลากหลาย ในมุมมองเพื่อความเข้าใจ “ความเป็นไทย”ของตัวเองก่อนที่จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งทางสังคมไทย รู้รอบ รู้นอก และรู้ตน กับบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล: มองจินตนาการประเทศไทยบนความหลากหลาย Redefine Thailand เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย

Advertise with Us

17/10/2012

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Siam Intelligence ติดต่อคุณอังกูร โทร 0818131887 อีเมล sales@siamintelligence.com

ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

14/09/2012

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิด นักประวัติศาสตร์ และนักเขียนที่ได้รับรางวัลศรีบูพา

SIU Quiz

13/09/2012

[wpsqt name=”ASEAN Quiz” type=”quiz”]

จุดยืน “สยามประชาภิวัฒน์”

19/03/2012

สกู๊ปพิเศษในชุด Redefine Thailand ตามหานิยามใหม่ของประเทศไทยหลังความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รองคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หนึ่งในแกนนำของกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ เพื่อค้นหา “จุดยืน” และ “ข้อเสนอ” ของสยามประชาภิวัฒน์ต่อสังคมไทย เราจะให้นิยามความหมายของประเทศไทยใหม่ว่าอย่างไร? (Redefine Thailand) บทความเปิดตัวซีรีส์พิเศษ ตามหาความหมายใหม่ของประเทศไทย

Middle Income Trap

24/11/2011

สกู๊ปพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” แนวทางที่ผ่านมาถูกต้องหรือไม่ และประเทศไทยต้องทำอย่างไรจึงจะก้าวข้าม “กับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” (middle-income trap) ที่ประเทศกำลังพัฒนาทุกแห่งต้องเผชิญ

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

30/09/2011

สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำ จุดอ่อนและโอกาสทางเศรษฐกิจไทย รวมถึง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ร่วมรำลึก 11 กันยายน 2001

11/09/2011

สกู๊ปพิเศษ ร่วมรำลึกสิบปี 9/11 เหตุการณ์ที่พลิกโฉมโลกยุคใหม่

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

27/08/2011

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และอดีตทีมงานนโยบายในสมัยรัฐบาลทักษิณ มือทำงานด้านวิชาการคู่ใจของรองนายกสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ที่ศศินทร์

สัมภาษณ์ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

Next.Stage.Thailand

21/07/2011

ก้าวข้ามนโยบายระยะสั้นที่พรรคการเมืองหาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้ง แล้วหันมามองยาวๆ ว่าทิศทางการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอีกหลายสิบปีข้างหน้า ควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

The Era of Social Media

21/06/2011

การใช้ Social Media ของพรรคการเมืองไทย ในการหาเสียงเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54 สำรวจสถานการณ์การหาเสียงผ่านเน็ตของพรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งรอบนี้ พรรคไหนโดดเด่นที่สุดบนอินเทอร์เน็ต การเมืองกับสื่อออนไลน์ – แนะนำเครื่องมือหาเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต รู้จักกับเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถนำมาใช้หาเสียงบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นอีเมล เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค Facebook Twitter YouTube ย้อนความสำเร็จ ถอดบทเรียน วิธีหาเสียงออนไลน์ของบารัค โอบามา เปิดบทเรียน “เจ้าแห่งการหาเสียงออนไลน์” บารัค โอบามา ใช้อินเทอร์เน็ตช่วยหาเสียงจนได้เป็นประธานาธิบดีได้อย่างไร สัมภาษณ์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย “นักการเมืองทำการตลาดออนไลน์ดีพอหรือยัง” ความเห็นของเซียนการตลาด กรรมการรายการ SME ตีแตก ต่อการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คของนักการเมืองไทย

อ่านบทสัมภาษณ์ ทรงศักดิ์ สายเชื้อ

Think Tank: จากวาทกรรมสู่ฐานความรู้

27/05/2011

สกู๊ปพิเศษ SIU เรื่องสถาบันคลังสมอง (think tank) และบทบาทต่อการกำหนดนโยบายของประเทศ

ปฏิบัติการทางทหารถล่มลิเบีย

24/03/2011

ภาพเครื่องบินสำรวจสถานการณ์ AV-8B Harrier ของนาวิกโยธินสหรัฐ ขณะดำเนินปฎิบัติการ Odyssey Dawn (ภาพประกอบจาก Flickr) เกาะติดปฏิบัติการทางทหารจากนานาชาติต่อรัฐบาลลิเบีย มติสหประชาชาติ: UN อนุมัติเขตห้ามบินเหนือลิเบีย, ปฏิบัติแทรกแซงทางทหารได้, มติยูเอ็นได้ผล ลิเบียประกาศหยุดยิง สหรัฐยังกดดันให้เลิกการโจมตีทั้งหมด การโจมตีระลอกแรก: อังกฤษยิง tomahawk จากเรือดำน้ำ: โจมตีลิเบีย, OPERATION ODYSSEY DAWN – ปฏิบัติการทางทหารบนข้อจำกัด, ปฏิบัติการร่วมโจมตีลิเบียของกองกำลังผสม การโจมตีระลอกถัดมา: การโจมตีลิเบียยังดำเนินต่อ: ท่ามกลางเป้าหมายที่แตกต่างของกองกำลังผสม, NATO เคลื่อนเรือรบปิดล้อมลิเบีย

เกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น

14/03/2011

จุดเริ่มต้น แผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์โจมตีเกาะญี่ปุ่นพร้อมสึนามิสูง 6 เมตร, วิดีโอแสดงการเคลื่อนตัวของคลื่นสึนามิจากญี่ปุ่น วิกฤตนิวเคลียร์ ญี่ปุ่นสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงกลั่นน้ำมันไฟไหม้ ราคาน้ำมันโลกตกลง, ญี่ปุ่นหวาดกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล คาดยอดผู้เสียชีวิตเกินพัน, จับตา! โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมา ฤๅจะซ้ำรอยเชอร์โนบิล, วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังไม่จบ, ภาพและสรุปสถานการณ์วิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ‘ฟูกุชิมา ไดอิจิ’ ของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นสู้วิกฤต นายกญี่ปุ่น “นี่คือวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดของเรานับตั้งแต่สงครามโลก”, ประมวลภาพ: ญี่ปุ่นหลังแผ่นดินไหว, ญี่ปุ่นกับการกอบกู้เศรษฐกิจหลังแผ่นดินไหว, ธนาคารกลางญี่ปุ่นอัดฉีดเงิน 15 ล้านล้านเยนประคองเศรษฐกิจ, จักรพรรดิญี่ปุ่นแถลงการณ์ทางโทรทัศน์ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ภาพประกอบจาก Flickr ของ Ryuugakusei

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

04/03/2011

ชีวิตของนักการเมืองย่อมมีขึ้นและลงตลอดเวลา ไปตามจังหวะกลเกมส์การเมืองเวลานั้นๆ ดังเช่นช่วงชีวิตของ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่เริ่มต้นด้วย “ตำแหน่งเกือบสูงสุด” อย่างรองนายกรัฐมนตรี แล้วประสบความขัดแย้งจนต้องลดลงมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และล่าสุด เมื่อเขาลาออกจากตำแหน่งในรัฐบาลเพื่อมาเป็นกรรมการอำนวยการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์

พันศักดิ์ วิญญรัตน์

04/03/2011

จากนักหนังสือพิมพ์ ปัญญาชน ที่ปรึกษาธุรกิจ นักคิด นักยุทธศาสตร์จนถึงประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้ชายคนหนึ่งได้ผ่านมาหมดแล้ว ช่วงชีวิตที่โลดโผนโจนทะยานเช่นนี้คงหาได้ยากยิ่งนักในสังคมไทย รวมทั้งความคิดอันเฉียบคมที่แปรเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติได้อย่างแนบเนียน แม้ความทะเยอทะยานในการเมืองของเขาไม่เคยปรากฏขึ้นให้เห็น แต่กลับถูกดึงไปอยู่ในวังเวียนทางการเมืองมาตลอดค่อนชีวิต

Special Scoop

04/03/2011

Contact Us

04/03/2011

Siam Intelligence ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนจากท่านผู้สนใจทุกท่าน ส่งคำแนะนำติชมได้ทางฟอร์มด้านล่าง สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อบริษัททางไปรษณีย์ สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด 434 เอส ซ. ลาดพร้าว 24 ถ. ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5138208 แฟ็กซ์ 02-5138209 อีเมล info@siu.co.th Siam Intelligence Unit 434S Soi Ladprao 24, Ladprao Road, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand Phone: (+66) 0-2513-8208 Fax: (+66) 0-2513-8209 Email: info@siu.co.th View Larger Map

About Us

04/03/2011

เว็บไซต์ Siam Intelligence Siam Intelligence เป็นเว็บไซต์ข่าวและบทวิเคราะห์ รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ ในรูปแบบวิดีทัศน์และไฟล์เสียง แจ้งปัญหา ข้อแนะนำ ติชมสำหรับเว็บไซต์ สามารถส่งได้ผ่านหน้า Contact Us หรือทางทวิตเตอร์ที่ @siu_thailand การส่งบทความตีพิมพ์ เว็บไซต์ Siam Intelligence เปิดรับบทความเชิงวิเคราะห์จากนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป โดยมีกองบรรณาธิการ SIU พิจารณาบทความ บทความที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนบทความให้ตามสมควร ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความมาได้ที่ info@siu.co.th โดยอยู่ในรูปแบบเอกสาร Microsoft Word หรือ text file พร้อมแยกไฟล์ภาพประกอบมาต่างหาก บทความที่ส่งมาพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ไม่คัดลอกจากบทความอื่น และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มาตามหลักบทความทางวิชาการทั่วไป บริษัท Siam Intelligence Unit (SIU) Siam Intelligence Unit (SIU) เป็นคลังสมองภาคเอกชน (private think tank) โดยเน้นด้านการเมือง เศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ […]

Practical Report

04/03/2011

Practical Report รายงานข่าวและวิเคราะห์โดยทีมงาน SIU

Home

04/03/2011

Siam Intelligence เป็นเว็บไซต์ข่าวและบทวิเคราะห์ รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ ในรูปแบบวิดีทัศน์และไฟล์เสียง โดยเน้นด้านการเมือง เศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Practical Radio

08/01/2010

Practical Radio สถานีวิทยุออนไลน์ สัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมค้นหาอนาคตของประเทศไทย

Practical Utopia

23/05/2008

Practical Utopia รายการทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์นักวิชาการ นักการเมือง และปัญญาชนสาธารณะ เพื่อร่วมค้นหาอนาคตของประเทศไทย