กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

ชีวิตของนักการเมืองย่อมมีขึ้นและลงตลอดเวลา ไปตามจังหวะกลเกมส์การเมืองเวลานั้นๆ ดังเช่นช่วงชีวิตของ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่เริ่มต้นด้วย “ตำแหน่งเกือบสูงสุด” อย่างรองนายกรัฐมนตรี แล้วประสบความขัดแย้งจนต้องลดลงมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และล่าสุด เมื่อเขาลาออกจากตำแหน่งในรัฐบาลเพื่อมาเป็นกรรมการอำนวยการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์

สัมภาษณ์พิเศษ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ “สองปีเราทำงานมากพอสมควร แต่ในใจคิดว่ายังมากไม่พอ”

ชีวิตและผลงานกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

กรณีศึกษาการปรับโฉมพื้นที่เมือง: Hafencity Hamburg และ Riviera Italia