ปฏิบัติการทางทหารถล่มลิเบีย

ภาพเครื่องบินสำรวจสถานการณ์ AV-8B Harrier ของนาวิกโยธินสหรัฐ ขณะดำเนินปฎิบัติการ Odyssey Dawn (ภาพประกอบจาก Flickr)

เกาะติดปฏิบัติการทางทหารจากนานาชาติต่อรัฐบาลลิเบีย

มติสหประชาชาติ: UN อนุมัติเขตห้ามบินเหนือลิเบีย, ปฏิบัติแทรกแซงทางทหารได้, มติยูเอ็นได้ผล ลิเบียประกาศหยุดยิง สหรัฐยังกดดันให้เลิกการโจมตีทั้งหมด

การโจมตีระลอกแรก: อังกฤษยิง tomahawk จากเรือดำน้ำ: โจมตีลิเบีย, OPERATION ODYSSEY DAWN – ปฏิบัติการทางทหารบนข้อจำกัด, ปฏิบัติการร่วมโจมตีลิเบียของกองกำลังผสม

การโจมตีระลอกถัดมา: การโจมตีลิเบียยังดำเนินต่อ: ท่ามกลางเป้าหมายที่แตกต่างของกองกำลังผสม, NATO เคลื่อนเรือรบปิดล้อมลิเบีย