ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และอดีตทีมงานนโยบายในสมัยรัฐบาลทักษิณ มือทำงานด้านวิชาการคู่ใจของรองนายกสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ที่ศศินทร์

สัมภาษณ์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ “เราจะพลิกโฉมประเทศไทยอย่างไร”

SIU สัมภาษณ์ ดร.สุวิทย์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุทธศาสตร์ในการแข่งขันของประเทศ ว่าประเทศไทยควรวางตัวอย่างไรในการแข่งขันระดับโลก

เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม – สัญญาณเตือนจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

บทวิจารณ์หนังสือเล่มล่าสุดของ ดร.สุวิทย์ ที่สรุปใจความสำคัญถึงบริบทโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเตือนให้ประเทศไทยรีบปรับตัวก่อนจะสายเกินไป