Practical Report ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างเป็นทางการ

ผลการเลือกตั้งทั่วไปอย่างเป็นทางการ (ตามประกาศ กกต. วันที่ 5 กรกฎาคม 2554)

ข้อมูลทั่วไป

ที่มา: ประชาไท

นับคะแนนไปแล้ว 100 %
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 35,203,107 คน 75.03 %
ไม่ประสงค์ลงคะแนน (แบ่งแขต) 1,419,088 บัตร 4.03 %
ไม่ประสงค์ลงคะแนน (บัญชีรายชื่อ) 958,052 บัตร 2.72 %
บัตรเสีย (แบ่งแขต) 2,039,694 บัตร 5.79 %
บัตรเสีย (บัญชีรายชื่อ) 1,726,051 บัตร 4.9  %

คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ

ที่มา Bangkok Pundit

พรรค คะแนน ร้อยละ ที่นั่ง
พรรคเพื่อไทย (พท.) 15,743,410 48.0% 61
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 11,433,501 35.1% 44
พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 1,281,522 4.03% 5
พรรครักประเทศไทย (ชูวิทย์) 998,527 3.0% 4
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.) 494,894 1.6% 2

พรรคการเมืองที่ได้จำนวนที่นั่งสูงสุด 5 อันดับแรก

ที่มา: มติชน

อันดับ พรรคการเมือง จำนวนที่นั่งแบบแบ่งแขต จำนวนที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวนที่นั่งรวม
1 พรรคเพื่อไทย (พท.) 204 61 265
2 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 115 44 159
3 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 29 5 34
4 พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 15 4 19
5 พรรคหลังชล 6 1 7
5 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.) 5 2 7

บทความเกี่ยวข้อง